افسرده خویی را با اختلال افسردگی اشتباه نگیرید

میلیونها نفر درسراسر جهان مبتلا به افسردگی می باشند که دراین میان تعداد خانمها 2 برابر آقایان ذکرشده است . بیشترین سن ابتلا به افسردگی دهه 20 تا 30 زندگی افراد است . افسردگی بدن ، خلق وخو و افکارفرد را تغییرداده و اطرافیان را نیز درگیرمی کند.

اختلال افسردگی وعلائم آن 

مهمترین ویژگی اختلال افسردگی پریشانی درموقعیتهای گوناگون زندگی به مدت 2 هفته می باشد . ازعلائم افسردگی می توان به عدم اعتماد به نفس ، بی علاقگی و بی حالی ، بیقراری ، احساس پوچی ، ناراحتی و ناامیدی ، بی ارزش بودن ، تفکرات منفی داشتن ، بی خوابی ، کاهش اشتها .. دردهای بی دلیل اشاره کرد . عده ای از افراد دچارافسردگی بازگشتی بوده و درطول زندگی خود چندین بارافسردگی را تجربه می کنند .

از دلایل بروزاختلال افسردگی می توان عوامل ژنتیکی ، محیطی ، سابقه خانوادگی ، تغییرات اساسی درزندگی ، مشکلات جسمانی و اعتیاد را نام برد .

افراد مبتلا به افسردگی توسط مشاوره روان درمانی و داروهای ضدافسردگی معالجه می شوند. روان درمانی درکناردارو درمانی مفید بوده و بصورت رفتاردرمانی شناختی و روان درمانی بین فردی انجام می شود. درموارد حاد مثل خودکشی احتمال بستری شدن بیمارنیز وجود دارد.

انواع اختلال افسردگی

به طورکلی 3 نوع اختلال افسردگی وجود دارد که عبارتند از :

افسردگی پیشرفته (مزمن)

درافسردگی های مزمن که با یک شکست شروع می شود . فرد دچاربی خوابی و بی اشتهایی شده و علاقه ای به ادامه ی زندگی ندارد و ممکن است تا مرز خودکشی نیز پیش برود . احساس غم و ناراحتی طولانی دراین مبتلایان باعث می شود نسبت به کار ، زندگی و روابط اجتماعی بی علاقه و بیتفاوت باشند. 

اختلال روانی بصورت افسردکی (حاد) 

شدت این نوع افسردگی کمتربوده و دارای نشانه های طولانی مدتی است که برفعالیتهای روزانه فرد و حس لذت بردن از زندگی او تاثیر می گذارد . این افراد دوره های پریشان خاطری قابل توجهی را درزندگی خود تجربه می کنند.

افسردگی شیدایی ( مانیک دپرسیو) یا افسردگی دوقطبی 

اختلال روحی شیداگونه است . این نوع افسردگی درمان دقیقی ندارد و شخص تمامی نشانه های فرد افسرده را داراست . این بیماری برتفکرو قضاوت و رفتارهای اجتماعی افراد تاثیر گذاربوده و گاهی باعث ایجاد تغییرات شدیدی درخلق و خوی آنها می شود .

اختلال افسرده خویی و علائم آن 

درمقایسه با اختلال افسردگی که باعث اختلال درزندگی و کاروتحصیل وروابط اجتماعی فرد می شود، افسرده خویی نوعی افسردگی ضعیف است که شدت آن کمتراست و معمولا فرد اصلا از افسرده خویی خود آگاهی ندارد . علائم افسرده خویی مشخص نیستند ولی به مدت حداقل 2 سال ماندگارند و این باعث می شود که فرد افسرده خو نتواند اززندگی خویش لذت ببرد . تشخیص قطعی افسرده خویی با بررسی کامل سلامت روانی مشخص و توسط متخصص روان درمانی صورت می گیرد .

تفاوت اختلال افسردگی و افسرده خویی

تفاوت اختلال افسردگی و افسرده خویی دراین است که بیمارن افسرده خو همیشه افسرده هستند ولی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی می توانند زمان شروع دوره ی افسرده گی خوررا مشخص کنند علاوه براین شدت علائم دراختلال افسردگی بیشتر بوده و زندگی فرد اثرگذار است . علاوه براین ، بین افسرده خویی و افسردگی عمده یا اختلال دچارافسردگی مضاعف می باشد .

افسرده خویی معمولا پس از دوران بلوغ و درسن 31 سالگی روی می دهد و دوره ی زمانی آن حدود 5 سال می باشد .

افراد افسرده خو ، زندگی عاری ازهیجانی داشته ومعمولا بدبین هستند . آنها معمولا از اجتماع کناره گرفته و دارای گریه های دوره ای وحساسیت فزاینده عاطفی – هیجانی هستند .

این بیماران اعتماد به نفس پایین داشته و احساس بی ارزشی می کنند . اختلالات تغذیه ای و تغییرات اشتها و همچنین اختلالات خواب دراین بیماران مشهود است.

علل اختلال افسرده خویی و روشهای درمان آن

ازعوامل ایجاد اختلال افسرده خویی می توان به جنسیت ، سابقه ی خانوادگی ، و استرس های طولانی مدت اشاره کرد که این اختلال توسط شناخت درمانی ، رفتاردرمانی ، روان درمانی فردی بینش مدار ، درمان بین فردی ، خانواده درمانی ، و دارو درمانی قابل معالجه و درمان است .

توصیه های پیشنهادی برای مبتلایان به افسرده خویی 

آمادگی مواجهه با مشکلات ، صحبت کردن درباره مشکل ، استراحت کردن ، تغییر درنحوه ی زندگی ، مراقبت کردن از خود با ورزش و انجام دادن کارهای موردعلاقه ، کاهش استرس و کنترل آن از مواردی هستند که به درمان افسرده خویی دربیماران مبتلا کمک فراوانی می کنند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.
جدیدترین ها

جدیدترین موضوعات

گروه

lilo | ماه قبل