جدیدترین ها

سبکهای ارتباطی

مهارت های ارتباطی

پربازدیدترین ها

سبکهای ارتباطی

مهارت های ارتباطی

بحث برانگیزترین ها

چگونه نه بگوییم ؟ مهارت نه گفتن را یاد بگیریم

چگونه نه بگوییم‌؟ درست است که موافقت کردن و گفتن بله خیلی راحت است ولی لزوما بهترین جواب نیست. همانطور که مخالفت کردن و نه گفتن پیامد دارد، موافقت کردن نیز دارای پیامد های خودش ... واقعیت این است با بله گفتن به چیزی که به آن علاقه ای ندارید. به چیزی که دوست دارید نه گف.. باید نه گفتن را یاد بگیریم و چگونه نه بگوییم...

مهارت های ارتباطی
چگونه نه بگوییم ؟ مهارت نه گفتن را یاد بگیریم

جدیدترین موضوعات

گروه

lilo | ماه قبل

لینک های دسترسی

مدیریت زمان و موفقیت

بیشتر...
تبادل نظر

تبادل نظر

در تبادل نظر سایت شرکت کنید و با هزاران نفر دیگر در ارتـباط باشـید ...

تالار گفتگو ها...