مشاوره طلاق و مشاوره قبل طلاق توافقی

آیا میدانید 80% طلاقها در 5 سال اول زندگی رخ میدهد و در هر 18 ساعت یک طلاق در شهر تهران رخ میدهد. هر طلاق صدمات بسیار زیاد مالی و عاطفی و اجتماعی در پی دارد. طلاق یكی از حقوق مهم مدنی در زندگی مشترک است كه قوه قضاییه برای كمك پایان یك زندگی مشترك آن را لحاظ میکند. قانون طلاق خود دارای مواد و تبصره های متعدد است كه هر یك برای شرایط خاصی مناسب است و تشخیص اینكه كدامیك از مواد و قوانین در مورد و درخواست طلاق زوجین كاربرد دارد به عهده قاضی است. بطور كلی قوانین طلاق در ایران تمام حالات و صوت های بروز اختلاف منجر به طلاق را در بر میگیرد. از این جمله می توان به احكام طلاق مبارات و طلاق خلع اشاره كرد. بسیاری از مشكلات زوجین در مورد طلاق ناشی از عدم آگاهی ایشان از قوانین طلاق است. متاسفانه مبحث طلاق  در ایران یکی از سخت ترین مباحث قانونی است که مراحل بسیار طولانی و فرسایشی دارد. به همین دلیل بهترین راه حل طلاق توافقی است که در کمترین زمان به آرامش در زندگی خود برسید. بنابراین مراجعه به مراكز مشاوره تلفنی و حضوری می تواند در این خصوص اطلاعات با ارزشی به افراد بدهد. به هیج وجه بدون مشورت با یک مشاور متخصص در دام مراحل حقوقی و افراد منفعت طلب که دنبال کسب درآمد از دعوای بوجود آماده هستند نیافتید. مركز مشاوره رواشناسی هنر زندگی با برخورداری با مشاوران مجرب در زمینه قوانین طلاق، در مسیر ساختن یك زندگی بهتر در كنار شما است.

برای مشاوره تلفنی قبل از طلاق و مشاوره طلاق توافقی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

مشاوره طلاق و راهكارهای طلاق و قوانین طلاق

 مشاوره طلاق و مشاوره قبل طلاق توافقیاحكام شرعی و قانونی در مورد طلاق و طلاق توافقی بسیار متعدد و زیاد است. در بسیاری از دادگاه های اسلامی قضاوت در مورد درستی تطبیق این قوانین با موراد درخواست های طلاق بسیار سختگیر و دقیق می باشند و سعی در رفع مشكلات زوجین از طریق بكار بردن این قوانین دارند. درخواست طلاق از سوی هر یك از زوجین كه مطرح شود ممكن است است تفاوتهایی در زمینه نحوه استفاده از این قوانین وجود داشته و به نفع و یا به ضرر فرد باشد. در بسیاری از موارد زن و مرد در مورد قوانینی مانند طلاق توافقی اطلاعات بسیار كمی دارند و یا در خصوص شرایط برقراری مهریه زن اطلاعات كمی دارند. در  مورد بسیاری از پرونده های طلاق اینطور بنظر میرسد كه اطلاع از قوانین طلاق، طلاق را بسیار آسانتر و از میزان صدمات آن میكاهد. بهترین نوع طلاق، طلاق توافقی است كه در آن زن و شوهر با پذیرفتن برخی شرایط همدیگر و با علم به مشكلات حقوقی و هزینه و زمانی كه طلاق غیز توافقی میگیرد تصمیم میگیرند از هم جدا و میزان صدمه را به حداقل و زندگی تازه ای را شروع كنند. متاسفانه در برخی دفاتر مشاوره، زن و شوهر به جدایی و طلاق توافقی تشویق می شوند. مشاوره طلاق به معنی كمك به زن و شوهر به جدا شدن به هر قیمتی نیست. بلكه مشاور سعی میكند كه با بررسی مشكل زوجین در خصوص مناسب بودن راه حل طلاق به زوجین مشاوره بدهد و در صورتی كه به این نتیجه برسد كه مشاوره روشی درست برای پایان دادن به رنج و آسیب های زوجین در زندگی مشترک است، آن را بكار بگیرند. همچنین در مورد تبعات حقوقی و اجتماعی طلاق  و قوانین آن و تطبیق آن با مشكلات زوجین اطلاعات بسیاری به زوجین میدهند و ایشان را حتی در مواردی از طلاق منصرف می كنند و راه هایی را برای رفع مشكلات زندگی مشترک ارائه می دهند. عدم اطلاع و احترام دختران و پسران به قانون و سنت ها موجب بروز شرایطی میشود كه زوجین بعد از مدت كوتاهی كه غالبا كمتر از یكسال است درخواست طلاق میدهند در حالی كه از تبعات اجتماعی و عاطفی آن برای هر دو طرف اطلاع ندارند. مشاوره طلاق به زوجین كمك میكند كه برای طلاق از منطق بیشتری استفاده كنند و كمتر از احساسات خود پیروی كنند و به این وسیله از طلاق های اشتباه جلوگیری کند و طلاقهایی هم كه رخ میدهد با صدمات كمتری همراه باشد. 80% طلاقها در 5 سال اول زندگی رخ میدهد و  در هر 18 ساعت یك طلاق در شهر تهران رخ میدهد. هر طلاق صدمات بسیار زیاد مالی و عاطفی و اجتماعی در پی دارد. برای جلوگیری از این طلاق های مخرب بهترین راه استفاده از مشاوره طولانی مدت و معنی دار برای زوجین قبل از ازدواج است و در صورتی كه به هر دلیل زوجین تصمیم به طلاق گرفتند بهتر است از مشاوره طلاق استفاده كنند تا از میزان صدمات بكاهند. طلاق سریع و بدون بررسی كافی محل صدمات بسیاری است. بنابراین در مورد تصمیم به این مهمی حداقل یك ماه به خود فرصت دهید و در این مدت بسیار خوب است كه از مشاوره مستمر با مشاور طلاق استفاده كنید.

 

مشاوره طلاق برای فرزندان طلاق و پیشگیری طلاق

 مشاوره طلاق و مشاوره قبل طلاق توافقیبخشی از مشاوره طلاق مربوط به فرزندان است. فرزندان در خانواده ای كه دچار طلاق فیزیكی و یا عاطفی شده اند بیشترین آسیب را می بینند و از این رو مشاوره طلاق نمیتوان بدون مشاوره فرزندان انجام شود. در مواردی كه زوجین فاقد فرزند می باشند البته طلاق بسیار آسانتر است. ریشه های طلاق میتوان در دوران قبل از ازدواج شكل بگیرد. بنابراین بمحض بروز مشكل در روابط خود به مشاور مراجعه كنید. بسیاری از طلاقها ناشی از ترسهایی است كه در زن و یا مرد وجود دارد. مرد یا زن ممكن است از اینكه همسرش او را بعنوان فرد مورد نظرش در آینده نخواهد پذیرفت و یا اینكه مثلا زنی تصور كند كه بقدر كافی برای همسرش جذاب و زیبا نیست موجب ایجاد یك تنش خود خواسته برای ایجاد جدایی و كاهش رنج آن زن و یا مرد میشود. در اینجا مشكل اساسا طرف مقابل نیست بلكه فردی كه درخواست طلاق دارد دارای ترس و رنج زیادی است كه تلاش میكند از آن خلاص شود. اینها و بسیاری از نكات دیگر را مشاوران طلاق به خوبی متوجه میشوند و سعی در درمان فرد میكنند. در جلسات مشاوره طلاق، ابتدا به زوجین طی 1 جلسه فرصت داده میشود تا از فضای احساسی فاصله بگیرند و به تدریج با تبعات زیاد و واقعی طلاق رو برو شوند. در ادامه مشاور امكان ادامه یك زندگی شاد و موفق را برای آن زوج مورد بررسی قرار میدهد و این را به ایشان اطلاع میدهد. همچنین راه كارهایی برای رفع سوء تفاهمات به آنها ارائه میدهد. ادامه جلسات مشاوره میتواند موجب رفع كامل مشكل شود. در مواردی هم راه حل باقی مانده جدایی است. مواردی مانند نازایی، اعتیاد، معلولیت و ... میتواند برای یك جدایی توافقی دلایل خوبی بنظر بیایند اما حتی این دلایل هم باید مورد برسی متخصصانه قرار گیرند و در صورت رفع نشدن به طلاق و جدایی منجر شوند. بنابراین مشاور تمام تلاش خود را در حفظ زندگی خواهد نمود مگر اینكه طلاق راه حلی درست تر باشد.

 

 مراحل مشاوره طلاق به شرح زیر است

 مشاوره طلاق و مشاوره قبل طلاق توافقیمراجعه به مشاور و در میان گذاشتن مشكل از سوی هر دو طرف دعوا

ادامه مشاوره در حداقل 2 جلسه برای كاهش شدت احساست زوجین

مشاوره روانشناسی طرفین برای پی بردن علت اصلی نارضایتی طرفین

همراهی با زوجین برای یافتن راه حل های عملی برای تامین بخش مهم خواسته های منطقی هر دو طرف

ادامه مشاوره با فرزندان بصورت جداگانه و بصورت در جلسات بحث آزاد با والدین و فرزندان

بررسی و رصد نمودن شدت مشكل در فواصل زمانی مشخص.

ارائه بهترین راه و روش طلاق در صورتی كه طلاق بهترین روش برای هر دو طرف تشخیص داده شود.

بررسی قوانین طلاق در مورد زوج مورد مشاوره و دادن اطلاعات دقیق در مورد فرایند طلاق و نیازهای حقوقی آنها.

 

مزایای مشاوره تلفنی طلاق از طریق دادگاه خانواده

مشاوره تلفنی همیشه جایگاه ویژه ای در روش های مشاوره آسان دارد. بزرگترین ویژگی مشاوره تلفنی طلاق این است كه هر یک از زوجین بدون محدودیت زمانی و مكانی می توانند، سوالات و مشكلات و نگرانی های خود را با مشاور در میان بگذارد و ضمن اینكه به میزان زیادی از ناراحتی او كاسته میشود می تواند به طریقی منطقی با مشكل خود روبرو و به تدریج در همراه با مشاور در مسیر دریافت كمك از نظر روانشناسی و حقوقی قرار گیرد.

 

برای مشاوره تلفنی قبل از طلاق و مشاوره طلاق توافقی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

کلمات کلیدی :

مقالات مرتبط

ارسال دیدگاه ها

دیدگاه

درصورتیکه مایلید ثبت دیدگاه با نام و مشخصات خودتان انجام شود و امکان نظردهی و پاسخگویی به نظرات سایر کاربران را داشته باشید، باید در سایتثبت نام کنید.