هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان چيست؟ كودكي و نوجواني 2 سن بسيار مهم در رشد فرد است. براي اينكه زندگي فرد در دوره هاي آتي زندگي با موفقيت و شادي همراه باشد بايد فرد در اين 2 دوره از برنامه و تربیت هدفمندی برخوردار باشد. تربيت در دوران نوجواني به مثابه ساختماني رفيع است كه روي پايه عظيم كودكي قرار ميگيرد. کودکی در علم روانشناسی در واقع دوره يادگيري بهترين و عميق ترين و در عين حال ساده ترين و اساسي ترين اصول بقا و حيات فرد است. روانشناسی کودک و روانشناسی نوجوان و تربيت در كودكي عمدتا تا يك سالگي به صورت غير مستقيم و بعد از آن به صورت مستقيم همراه با روشهای غير مستقيم انجام ميشود. روانشناسي كودك و نوجوان از پيچيدگي زيادي برخوردار است، در اين 2 دوره مهم، شخصيت اصلي فرد و ناخودآگاه فرد شكل ميگيرد. به همين دليل شالوده باورها در اين 2 دوره به مرور به اعماق ذهن ميرود و فرد تا مدتها با اين باورها به زندگي خود ادامه مي دهد. در اين مقاله به روانشناسی کودک و نوجوان پرداخته ایم. براي تربيت بهتر کودک و کمک به رشد و بالندگی فردی او در آینده راهنمایی های  مشاوره روانشناسی کودک و نوجوان بسيار موثر و حیاتی است. تربیت و شکل دهی صحیح کودکان یک هنر زندگی است که همه باید آن را بیاموزند.

 

برای مشاوره تربیت کودک می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

اصول روانشناسی كودك

روانشناسی کودک و نوجوانروانشناسی کودک و نوجوان و ديدگاه روانشناسي كودك چه ميگویند؟ دوران كودكي دوران كشف دنياي تازه براي كودك است. فرد در دوران نوزادي و نوباوگي عمدتا با 3 حس شنوايي ، بينايي و لامسه خود  به كشف اين دنيا ميپردازد اما پس از مدتی كه كودك در دوران طفوليت به سر میبرد، با 5 حس كامل به كشف اين دنيا ميرود و در همه اين دوران حتي در هنگام خواب به يادگيري و تجربه دنياي پيرامون مشغول است. محققان در مطالعات روانشناسي كودک به این نتیجه رسیده اند، كودک از هر محركي براي يادگيری بيشتر استفاده ميكند و با سرعت بسيار زياد رشد فيزيكی خود را ادامه مي دهد. روانشناسي كودک در اين دوره بر يادگيری و فرايندهای يادگيری در اين دوره استوار است. در اين زمان كودك ساختار رواني خود را ابتدا بر اساس حس و سپس ادراک ميسازد و هنوز خبري از باورها و شناختهاي عميق نيست، در اين دوره كودك مي آموزد چگونه از خطر، خود را به دامان والدين بيندازد و براي تامين غذا و ديگر نيازهاي اساسي رشد به آنها پناه بياورد. روانشناسی کودک و نوجوان بيان ميدارد روان كودك در اين دوره بسيار آسيب پذير است و هر نوع رفتار  فاقد ارزش تربيتي براي كودك موجب بر هم خوردن تعادل عاطفي او در نوجواني و يا حتي كودكي ميشود. از اين رو روانشناسی کودک و نوجوان در اين دوران بر تربيت صحيح به همراه مراقبت هميشگي و همه جانبه از سلامتي كودك استوار است. در زير برخي از نكات تربيتي مهم در دوران كودكي را بیان کرده ایم.

- رعايت ثبات در رفتار با كودك به اين معنا كه والدين به اصول تربيتي پايبند باشند كه موجب ايجاد نوعي امنيت خاطر در کودک شود.

- به عنوان پدر و مادر اصول يكساني داشته باشيد تا فرزند شما در يادگيري اصول دچار دوگانگي نشود.

- در حضور كودك خود مودب باشيد و اين خود معلم خوبي براي كودك است.

- براي ارتباط برقرار كردن با كودك از شيوه گوش دادن فعال استفاده كنيد.

- برای فرزندتان الگوي مناسبي باشيد و آنچه را كه خود به آن عمل ميكنيد را از كودك خود بخواهيد.

- براي كودك محدودتهايي در آزادي قرار دهيد تا مطابق يك اصول درست و منطقي مهارتهاي زندگي را بياموزد.

- همه خواسته هاي كودك لازم نيست برآورده شود و بهتر است همه درخواستها از كانال بررسي منطقي عبور كند.

- در مورد شكستهاي كودكان خود ميانه رو باشد و موفقيتها را زياد بزرگ نكنيد و شكست ها را هم بزرگ نكنيد.

 

اصول روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان بيان ميدارد كه در دوران نوجوانی اصول اوليه باورها و اصول زندگي فرد بر اساس شالوده رواني شكل گرفته در دوران كودكي، شروع به ايجاد شدن مي كند. بر اساس روانشناسي كودك و نوجوان در دوران نوجواني سرعت يادگيري مستقيم بسيار بيشتر ميشود و نوجوان بر اساس تغييرات شگرفي كه در ساختار ذهني او ايجاد ميشود شروع به تكميل كردن تربيت دوران كودكي ميكند، در ادامه روانشناسی کودک و نوجوان، نوجوان باورها را ميسازد، باورها در تمام جنبه هاي زندگي در اين دوران شكل ميگيرد. از نظر روانشناسی کودک و نوجوان، در دوران نوجواني لوب پيشاني مغز كه مسئول كنترل تكانه هاي رفتاري است شروع به رشد ميكند و اين بخش از مغز در واقع بخشي است كه از همه قسمتهاي مغز ديرتر تكامل مي يابد. از اين رو رفتارهاي نوجوان در اين دوره بسيار عجيب و غير عادي مي نمايد. در روانشناسی کودک و نوجوان ميخوانيم كه مغز نوجوان در جستجوي شناخت روابط خود با دنياي اطراف است و به همين دليل بسياري از رفتارهاي عجيب را براي تجارب جديد مورد استفاده قرار ميدهد. در مغز نوجوان نوعي الگوريتم اتفاقي در حال جريان است كه الگوريتم نهايي تكانه هاي رفتاري را تعيين ميكند. به همين دليل رفتارهاي نوجوانان در اين سن بسيار بسيار غير قابل پيشبيني است. ولي موهبت بزرگ روانشناسی کودک و نوجوان، در اين سن همين الگوي رشد در لوب پيشاني است. بر اين اساس روانشناسي نوجوان بسيار از روانشناسي كودك پيچيده تر است، علي رغم اينكه برخي الگوهاي ثابت رفتاري در فرد وجود دارد كه حاصل از تربيت دوران كودكي است و همين الگوها وسيله اي براي پايدار شدن الگوريتم رشد در نوجوان ميشود كه مشاوران را براي كمك به نوجوان ياري ميكند و گذر از اين دوره را آسان ميكند.

 

برای مشاوره تربیت کودک می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

کلمات کلیدی :
مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.