اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیت شامل الگوی بادوام، کلی و پایدار فکری، عاطفی و رفتاری است که از هنجارهای جامعه به دور می باشد. این الگوی فراگیر رفتار و احساس انعطاف ناپذیر، در نوجوانی و اوایل بزرگسالی شروع می شود. شما می توانید با مطالعه مقالات زیر آگاهی خود را نسبت به چیستی و انواع اختلالات شخصیت افزایش دهید.

    مطالب بیشتر...
    تماس با برترین مشاورین ایران