اختلالات و مشکلات جنسی

اختلالات جنسی به صورت کلی به دو دسته "نابهنجاری جنسی" و "کژکاری جنسی" تقسیم می شود. اختلال جنسی به یک مشکل در طی چند مرحله رفتار جنسی اشاره دارد که مانع مرد یا زن از تجربه رضایت از فعالیت جنسی در روند چرخه ی جنسی می شود. در این صفحه تمامی مقالات مرتبط با اختلالات و مشکلات جنسی آمده است.

    مطالب بیشتر...
    تماس با برترین مشاورین ایران