وسواس

وسواس تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند است. اگر چه فرد می‌فهمد این افکار نامناسب و غیر عادی‌اند، ولیکن قادر به دور کردن آن‌ها نیست. وسواس تا اندازه‌ای در همه افراد وجود دارد و بصورت شک و تردید، عدم قدرت در تمرکز فکری، فراموشی و گاهی هم کم خوابی دیده می‌شود. شما می توانید تمامی مقالاتم مرتبط با وسواس را در این صفحه مطالعه نمایید.

    مطالب بیشتر...
    تماس با برترین مشاورین ایران

    برای تماس با متخصص کلیک کنید