تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام، بررسی 9 تیپ شخصیتی
تئوری تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام مبحثی روانشناسی و عرفان شرقی است. مجموعه انسان هایی که رفتار و روانشناختی تقریباً یکسانی دارند از سایر انسان ها متمایز می شود و تحت عنوان تیپ طبقه بندی می شوند. تیپ های شخصیتی برای رشد و خودآگاهی بیشتر انسان کاربرد دارد. سرمقاله امروز به موضوع تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام می پردازیم. برای آگاهی بیشتر در این زمینه از مشاوره فردی کلیک کنید.  

تماس با مشاور


انیاگرام چیست؟

انیاگرام یک شکل هندسی است که نه شخصیت اصلی انسان و روابط پیچیده آن را ترسیم می کند. این روش نه تنها در خود یابی و خودشناسی مفید و موثر است بلکه چگونگی رسیدن به مقام والای انسانی را نیز به گونه ای مفصل و جامع بیان می‌کند. انیاگرام پدیده بسیار جدیدی است که از سوی پژوهشگران و روانشناسان آمریکای جنوبی و شمالی مورد مطالعه و بررسی های علمی و تجربی قرار گرفته است. ولی سرچشمه اصلی آن در انسان شناسی عارفانه و عالمانه ی فرهنگ‌های اسطوره‌ای ملت‌های مختلف نهفته است.
کلمه انیاگرام از یونان باستان آمده که تجزیه و تحلیلی از عقل عرفانی ادیان مختلف یهودی بودایی مسیحی و اسلام در هزاران سال گذشته. البته باید بدانیم که انیاگرام شناخت دینی و مذهبی نمی‌دهد اما ذات انسانی را شناسانده و خود به مشابه پیش زمینه برای دستیابی به عرفان دینی عمل می‌کند. این روش خودشناسی جایگاه فرد را در زندگی مشخص کرده و او را به آنجایی هدایت می کند که ذات وجود دارد و انسان در دل این مکانیسم هم تن به سفر می دهد. در این رابطه مطالعه مقاله روانشناسی دینی مذهبی به درک بیشتر کمک می کند.

1-دیدگاه ها درباره تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام

به تیپ های شخصیتی نه گانه می‌توان با توجه به باورهای متفاوت نگریست. از نظر عرفانی می‌توان گفت که دنیای خدایی خودش را به نه شکل زمینی نشان می‌دهد و از دیدگاه روانشناسی شخصیت های انسانی به شکل اساسی و اساسی خودنمایی می‌کند و از نظر فلسفی زیستن و بودن خودش را به نه شکل شخصیتی بروز می‌دهد. حال آنکه انسان بیش از شخصیت خود است. چون شخصیت فقط عادات آن بخش شرطی از توانایی‌های بیشماری است که در اختیار فرد قرار گرفته و چیزی بیش از آن نیست.
همه افراد دارای ذات اصلی و یا جوهر وجود هستند که ناشناخته مانده است. این رویداد را به زبان‌های گوناگون می توان بیان داشت. به زبان عرفانی می‌توان گفت که درون همه انسانها جرقه‌های تقدس خدایی وجود دارد. به زبان روانشناسی همه دارای نهاد پاک و سالم هستند. به زبانِ فلسفی هستی وجود سرشار از عشق نهفته و پنهان است و چنان که از خواب غفلت بیدار شد به حقیقت ذاتی خود می توان دست یافت.

2-انیاگرام نوعی تست سلامت شخصیت

انیاگرام دارای معنی و محتوای بسیار کاملی است که نه فقط تیپ شخصیتی شما را مشخص می‌کند بلکه نشان می‌دهد که در چه مرحله از سلامت شخصیت خود هستید و چگونه می توانید توانایی های شخصیتی خود را برای از بین بردن و یا کاهش بخش ناسالم شخصیتی به کار بگیرید. انیاگرام با مضمون پر بار و بسیار با ارزش به شیوه علمی و عملی رهنمود ارزشمندی به شمار می‌رود چرا که نشان می دهد چگونه سد راه  رسیدن به حقیقت وجودی خود را بردارید.
برای این کار بهتر است که سه مرحله طی شود. نگریستن به خود یا خود یابی، خودشناسی واقعی و دستیابی به آگاهی و حضور. فایده ارزشمند دیگر اینیاگرام این است که با آگاهی از رفتار و گزینش های غیر آگاهانه خود می توانید پیش از اینکه عواقب ناگواری پیش بیاید آن‌ها را تغییر دهید. خلاصه اینکه بدون خودشناسی قادر نخواهید بود انتخابی درست داشته و به طور درست تصمیم بگیرید. اگر ندانید انگیزه شما برای آنچه که می کنید چیست به خودتان همسرتان فرزندتان دوستان و همکارانتان و یا حتی افرادی که نمی شناسید صدمه زده و اگر نتوانید دیگران را بشناسید در روابطتان صدمه و آزار خواهید.  
تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام

تعریف تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام

تعریف کلی تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام شامل موارد زیر می شوند:

1-اصلاح طلب و کمال گرا

افراد متعلق به تیپ شخصیتی یک بر این باور هستند که فقط یک راه درست برای عملکرد ها وجود دارد. رویدادها را سفید یا سیاه می بینند و سعی می کنند اصول اخلاقی را رعایت کرده و به سوی آن هدایت شوند. آنها تمایل دارند که همه کارها به درستی و طبق نظم خاصی انجام شوند. در مرحله سالم شخصیتی انسان های بسیار صادق عادل و کارآمد هستند.
خصلت اساسی ذات در این تیپ خرد است و خرد و مهارت تصمیم گیری درست است. خرد توانایی است که با توسل به آن به خوبی می شود آنچه را که در لحظه ها ضروری است و بر اساس آن به درستی عمل کرد. خرد انسانی هیچ روش قانون مقررات و اصول تعیین شده ای ندارد بلکه خودش را در مواقع ضروری نشان می‌دهد. خردمندی باعث می‌شود که دانش و آموخته های خود را با صرف انرژی معقول به دیگران منتقل کنید.

2-کمک گرا، مهربان و مهرطلب

فرد متعلق به این تیپ دوست دارد مورد قبول و توجه دیگران باشد و برای این که کسی از آن نرنجد شخصیت متفاوتی از خود افراد نشان می‌دهد. او می‌کوشد بی‌نیازی خود را نشان بدهد تا کمک کردن به دیگران را بتواند به عنوان خصلت انسانی خود نشان بدهد.  این تیپ شخصیتی مهر طلب معمولاً با مهربانی و مهرورزی به دیگران مهر و محبت را جستجو می‌کند. در مرحله سالم شخصیتی خود به طور واقعی مهربان و دلسوز است که این باعث می شود بدون هیچگونه انتظار و چشمش به خود و دیگران خدمت کند. در این رابطه مطالعه مقاله وسواس کمک به دیگران پیشنهاد می شود.
عشق و محبت بدون چشم داشت را باید تجربه کرد. این عشق واقعی سبب می‌شود که از حس نیازمندی رهایی یافته و آزادانه خود و دیگران را دوست داشته باشید. دیگر نیاز به اینکه محبت خود را به همه نشان بدهید از بین می‌رود و فقط بدون نگرانی از اینکه شما را دوست بدارند یا ندارد آنچه را که در همان لحظه ایجاب می‌کند انجام می‌دهید. عشق واقعی نیروی بسیار محکمی برای از بین بردن تصورات غلط از خود و دیگران است. وقتی عشق واقعی تجربه شود متوجه می‌شوید که این عشق قوه محرکه برای جستجوی حقیقت است و به اینجا آگاه می شود که حقیقت و عشق بسیار در هم تنیده هستند.

3-تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام | موفقیت طلب

به طور کلی موفقیت و پیشرفت هدف زندگی تیپ شخصیتی ۳ می باشد. رقابت را دوست دارد سعی در به کار بردن توانایی های شخصیتی خود دارد و معایب را می پوشاند. خود را با دستاوردهای خود یکسان می‌داند. در مرحله سالم فرد بسیار لایق موثر و موفقی است که خود را با عملکرد خود متفاوت می داند و تاثیر مهم و ارزشمند در جامعه دارد.
باید ارزش های واقعی را تجربه کرد. هنگامی که ارزشمندی واقعی خودش را نشان می‌دهد دیگر نیازی به مهم و با ارزش بودن نیست. توسل به تلاش برای کسب موفقیت به این دلیل است که از زنده بودن و زندگی کردن لذت ببرید و نیازی به تظاهر و فریب کاری نیست. ارزشمندی واقعی سبب می‌شود که فرد خود را مظهر درخشان بداند نه موفقیت‌های خود را.

4-فردگرا، خیال پرداز و هنردوست

تیپ شخصیتی چهار درونگرا حساس خیالپرداز تودار و هنردوست است. به رویدادهای غم‌انگیز گذشته فکر می‌کند و بسیار مبادی آداب و خوش سلیقه می باشد. زیبانگری و کنجکاوی فراوانی دارد. در مرحله سالم شخصیتی خود فردی بسیار هنرمند و مبتکر است. جهان هستی را به خوبی درک می‌کند و در کاهش دردهای دیگران بسیار توانا کاردان و تاثیرگذار است.
باید احساسات قلبی خود را به روی حقایق زندگی باز کنید چرا که در چنین موقعیتی می توانید احساس بسیار قوی زنده بودن را لحظه به لحظه تجربه کنید. متانت و بردباری تمام احساسات قوی و زیبای زیستن را به شما نشان می دهد بدون اینکه عکس العمل های عاطفی از خود نشان بدهید.

5-فکور، جستجوگر و کناره گیر

فرق متعلق به این تیپ شخصیتی معمولاً کناره گیر و منزوی است. از این که برای دیگران وقت و انرژی بگذارد راضی نیست. همبستگی ها و تعهدات را دوست ندارد. بسیار مطلع، با تدبیر و آگاه است. در تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده مهارت دارد. در مرحله سالم شخصیت خود فردی دانشمند با منطق و فلسفه گرا مصمم و پایدار است. دانش و خرد خود را در خدمت بشریت می گذارد. برای آشنایی بیشتر با تیپ های شخصیتی کلیک کنید.
آگاهی مستقیم پایه و اساس درونی دارد با حضور داشتن و آگاهی درونی ذهن شما کاملا آزاد و آرام می‌شود که راهنمایی شما می باشد. آگاهی مستقیم بر خلاف دانش و آموخته های شما که برای ارضای غرور شخصیتی شما است به طور مستقیم از ذات شما سرچشمه می‌گیرد و این اجازه را می‌دهد که خود را از هرگونه وابستگی رها کنید.

6-وفاجو

فرد متعلق به این تیپ شخصیتی معمولاً قابل اطمینان و وفادار و محترم است که گاهی هم محافظه‌کارانه و با شک و تردید به مسائل می نگرد. دوستیاب و با گذشت است. تفکر و تصمیم محکم و راسخ ندارد. در مرحله سالم شخصیتی خود فرد مسئول مدعی حق و وفادار است. دوستان فراوانی دارد و دنبال موفقیت شخصی خود نیست. توانایی خود را برای امور مردمی و پیشرفت جامعه به کار می برد.
باید اراده قوی خود را به کار ببرید به این شکل که وجودتان تأثیرگذار باشد و نشان دهید که وجود دارد و ظرفیت کار و کوشش در شما قوی است. با اراده قوی می توانید شرایط و موقعیت ها را بدون تشویش و نگرانی بپذیرید. مهمتر این که ضروری نمی دانید که الگو و نقشه هایی در ذهن خود داشته باشید چراکه راهنمای شما اراده شما است که به موقع شما را به منظور هماهنگی با شرایط محیط هدایت می کند.

7-خوشخو و خوش گذران

تیپ شخصیتی ۷ شور شوق و هیجان را دوست دارد و می‌کوشد که تمام راه ها را به این منظور باز نگه دارد. می‌تواند متظاهر باشد و معمولاً در کنار این افراد به دیگران خوش می گذرد. خوش خو و خوش رو است و اصلاً سخت‌گیر و نکته‌سنج نیست. انرژی و تحرک زیادی دارد. در مرحله سالم تیپ شخصیتی رهبری پیش رو، لایق و انعطاف پذیر است که تفاوت ها را به خوبی پذیرا است.
هنگامی که ذهن شما باز و آزاد است و آماده پذیرش تجربه های زمان حال می باشد شما قدردانی و شکرگزاری را تجربه خواهید کرد. آمادگی و پذیرفتن آنچه در زمان حال می گذرد باعث رضایت از زندگی در شما می شود و شما دیگر در جستجوی هیجانات خارجی برای ایجاد رضایت نخواهد بود. حس زیاده روی و تندروی که ناشی از کمبود های درونی است موقعی جای خود را با شکرگزاری و قدردانی عوض می کند که سعی کنید در حال زندگی کرده و آنچه را که در لحظه ها می گذرد تجربه کنید و از آن لذت ببرید نه اینکه با افکار پر تلاطم و شلوغ دائم در فکر ایجاد هیجانات خارج از خود در محیط باشید.

8-تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام | رهبر و مدیر

فرد متعلق به این تیپ شخصیتی شهامت شجاعت و صداقت دارد. کنترل امور را به دست می‌گیرد و عصبانیت و مخالفت خود را مخفی نمی کند. متکی به خود، راسخ کاردان و با پشتکار است. مجادله، مشاجره و بحث و جدل را دوست دارد و می تواند الگو باشد. در مرحله سالم به تیپ شخصیتی خود، رهبر لایق و موفقی است بخصوص برای اموری که خیلی عادی و جا افتاده نیستند که با کاردانی موانع و مشکلات خود و دیگران را به چالش می‌گیرد.
قدرت خصلت اساسی و قابل دسترسی است. قدرت و توانا بودن انرژی بسیار وسیعی است که هنگام شکوفایی و بیان آن شما احساس بزرگی پایداری لیاقت و زنده بودن می کنید. در واقع رفتار سازشی شما برای حفاظت از روان شماست زیرا با توسل به آن توانسته اید دردها و کمبودهای روحی روانی خود را جبران کنید و به حفظ عزت نفس کمک کند.
قدرتمندی واقعی و اساسی زیربنای محکمی است برای تجربه و تشخیص زمان حال و تجربه های واقعی مربوط به زمان گذشته. بدون قدرتمندی واقعی و اساسی شما ممکن است که تجربه های کاملا محدود و مهمی داشته باشید اما قادر نخواهید بود که آنها را به طور معنی دار درک کنید.

9-صلح جو و صلح طلب

تیپ شخصیتی نه هر دو روی سکه را می‌بیند. خواسته‌های خود را به راحتی به خاطر دیگران کنار می‌گذارد. نیاز و خواسته های دیگران را بر نیاز و خواسته های خود ترجیح می‌دهد. معمولاً علاقه‌مند است که آرامش به هر قیمتی حفظ شود. در مرحله سالم شخصیتی خود مشاور و میانجی بسیار کاردان و موفقی است. صلح و صفا را با مهارت و متانت گسترش می دهد.
در این تیپ حس وحدت و یگانگی خصلت اساسی ذات است. میدانید که نه فقط شما به همه چیز مربوط هستید و عضوی جدا از دیگران نیستید بلکه قادر هستید حقیقت وحدت و یگانگی خود را با تمام موجودات دیگر نیز به طور مستقیم تجربه کنید. مهمتر این که می‌دانید و درک می کنید که این یگانگی بسیار قوی زنده و به طور دائم قابل تغییر است. شما می دانید که عشق نیرویی است که تمام مرزهای اشتباه و هویت های نادرست را می تواند بشکند. برای حفظ وحدت و یگانگی باید عشق واقعی را حفظ کرد.  
تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام

ترس و تمایل انسانی در تیپ های نه گانه

شناخت ترس و تمایل انسان از دوران بسیار پیشین تعریف شده است. روانشناسان پژوهشگر بر این باور هستند که تمام ساختمان شخصیتی هر فرد بر اساس دو اصل ترس و تمایل پایه گذاری شده و به طور کلی باید گفت که ریشه کلی شخصیت هر فرد ترس و تمایل خاص او است.
متخصصین آمریکایی در کاوش های بسیاری که در زمینه خودشناسی و تیپ های شخصیتی و عمل آورده‌اند این دو اصل را نیز به طور مفصل مورد بررسی قرار دادند و توانستند که برای هر تیپ شخصیتی نه گانه طرح و تمایل خاص آن را مشخص کنند و آنها با توجه به اینکه در همه مردم کم و بیش ترس ها و تمایلات متفاوتی وجود دارد به این نتیجه رسیدند که هر تیپ شخصیتی دارای ترس و تمایل اصلی است که به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:
 • تیپ یک: ترس از بد و غیر اخلاقی بودن و عیب داشتن
 • تیپ دو: ترس از درخور دوست داشتن نبودن
 • تیپ سه: ترس از عدم لیاقت و بی ارزش بودن
 • تیپ چهار: ترس از عدم هویت و ارزش های شاخص فردی
 • تیپ پنج: ترس از بیهوده، بی مصرف و ناتوان بودن
 • تیپ شش: ترس از نداشتن راهنما و حامی
 • تیپ هفت: ترس از گرفتار درد و رنج شدن
 • تیپ هشت: ترس از مورد آسیب و یا کنترل دیگران قرار گرفتن
 • تیپ نه: ترس از گسستگی، عدم ارتباط و تنهایی
 

گرایشات در تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام

 1. تیپ یک: تیپ جدی و کمال گرا یک همانند تیپ سالم ۷ عمل می‌کند که جدی نیست و بیشتر خوشحال است.
 2. تیپ دو: تیپ فداکار و خود فریب دو همانند تیپ سالم چهار عمل می‌کند که بیشتر خوددوست است و عواطف واقعی خود را میشناسد.
 3. تیپ سه: تیپ موفقیت جو و موفق ۳ همانند تیپ سالم ۶ عمل می‌کند که بیشتر مسالمت‌آمیز و وفادار است.
 4. تیپ چهار: تیپ آشفته و خیالباف ۴ همانند تیپ سالم یک عمل می‌کند که بیشتر معقول و مبادی اصول اخلاقی است.
 5. تیپ پنج: تیپ دانشمند و منزوی ۵ همانند تیپ ۸ عمل می‌کند که بیش تر مطمئن پیش‌رو قاطع و اهل عمل است.
 6. تیپ شش: تیپ و خواجو و نامطمئن ۶ همانند تیپ سالم نه عمل می‌کند که بیشتر آسوده آرام و خوش بین است.
 7. تیپ هفت: تیپ تندرو خوش و گیج هفت همانند تیپ سال پنج عمل می‌کند که بیشتر قاطع متمرکز و متفکر است.
 8. تیپ هشت: تیپ افراطی زورگو و رهبر ۸ همانند تیپ سالم ۲ عمل می‌کند که بیشتر مهربان و مهرورز است.
 9. تیپ نه: تیپ خودکم بین و صلح طلب نه همانند تیپ سالم ۳ عمل می‌کند که بیشتر متکی به نفس کارآمد و موفق است.
 

تیپ های شخصیت شناسی انیاگرام | سخن آخر

برای شکل گیری هر تیپ شخصیتی دلایل خاصی وجود دارد که به دوران کودکی ارتباط با مراقبین و والدین برمی‌گردد. برای شناخت تیپ شخصیتی خود بهتر است با وسیله دقیق که همان تست های شخصیت انیاگرام است مورد سنجش قرار بگیرید. خودشناسی و خود یابی مسیری است که راه رشد و تکامل انسانی را برای هر فردی هموار می کند. اگر شما هم می خواهید تیپ شخصیتی خود را بدانید و مسیر رشد را طی کنید نیاز به راهنمایی روانشناس و مشاور با تجربه دارید تا بهتر بتوانید به درک عمیقی از خودتان برسید. برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی کلیک کنید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران