مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم و عملکرد جنسی بهتر


خوشحال می شویم برای دیدن ویدیوهای مرتبط با مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم پیج اینستاگرام دکتر فرزاد طباطبایی را دنبال کنید.


مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم را بهتر بشناسید. وقتی که از کیفیت سلول های جنسی مردانه، اسپرم ها، منظور بررسی وضعیت کیفیت 3 خصوصیت اصلی اسپرم ها است. این 3 خصوصیت عبارتند از: حرکت، شکل ظاهری و تعداد. بنابراین زمانی می توان درباره کیفیت سلول های جنسی مردانه، نظر داد که در ابتدا ویژگی های آن ها ارزیابی شده باشد. عوامل زیادی می توانند بر کیفیت ویژگی های یک سلول جنسی و در نهایت کیفیت خود آن نقش داشته باشند؛ از جمله این عوامل می توان به رژیم غذایی اشاره کرد. حال این مقاله قصد دارد به بررسی تاثیر مواد و ساختار های غذایی بر کیفیت و بهبود اسپرم ها بپردازد. همچنین مشاوره جنسی نیز می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد. برای کسب اطلاعات در خصوص مشاوره جنسی کلیک کنید.

تماس با مشاور

سلول های جنسی مردانه

سیستم تناسلی مردانه بر خلاف دستگاه تناسلی زنان، برای ساخت، نگهداری و انتقال کردن سلول های جنسی مردانه تخصصی شده است. اندام‌ های تناسلی مردانه در قسمت های درونی و بیرونی حفره لگن قرار دارند و از بیضه‌ ها، سیستم مجاری تناسلی شامل اپی دیدیم، مجرا های اسپرم بر، غده های جانبی، غده پروستات و انــدام تناسلی مردان را تشکیل می‌ شوند. مهم ترین عضو سیستم تناسلی بیضه است؛ چرا که وظیف ساخت اسپرم ها بر عهده این عضو است که به صورت جفت در جنس نر وجود دارد.

اینفوگرافیک مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم

اینفوگرافیک مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم

1-اسپرم چیست؟

اسپرم ها (Sperm)، همان سلول های جنسی نرینه هستند که در دستگاه تناسلی نر ساخته می شوند. گونه های جانوری، به خصوص پستانداران، نوعی متحرک از اسپرم را همراه با دمی مشخص تولید می کنند که نام تخصصی این سلول اسپرماتوزوا است. در حالی که برخی از گونه های گیاهی سلول‌ های جنسی غیر متحرک تولید می کنند که با نام تخصصی اسپرماتیا معروف است.

2-مراحل تولید و استخراج اسپرم ها

با شروع دوره بلــوغ پسران، چرخه تولید اسپرم ‌هایی بالغ نیز آغاز می ‌شود. سن شروع این دوره در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی به طور معمول تولید یک سلول جنسی مردانه، در حدود 10 تا 13 سالگی شروع می‌ شود. در داخل اندام بیضه‌ ها سیستمی از لوله‌ های توبول ‌های اسپرم‌ ساز وجود دارد که سلول ‌های جوانه ‌ای را در خودشان جای داده ‌اند. این سلول ها هورمون‌ هایی مهم و لازم از جمله تستوسترون را تولید می‌ کنند که تولید اسپرم را به دنبال دارد.
روند ابتدایی اسپرماتوزون (اسپرم سازی)، در حدود 63 تا 70 روز طول می کشد. مرحله نخست اسپرم سازی با تولید اسپرماتوگون هایی از پیش ‌ساز های سلول ‌های زایا آغاز می‌ شود. این سلول ‌ها از طریق تقسیم میوز، یاخته هایی تحت عنوان اسپرماتید ها را تولید می ‌کنند. در مرحله بعد با ایجاد دم در این یاخته ها، اسپرم بالغ ساخته می‌ شود. مرحله تکامل و بالغ شدن اسپرم، در حدود دو ماه طول می کشد و یاخته به حاصل از بلوغ اسپرمازوا گفته می‌ شود.

دم اسپرم، آن را به سوی لوله‌ های پشتی بیضه‌ ها سوق می‌ دهند که این لوله ها اپی دیدیم نام دارند. بعد از حدود پنج هفته، اسپرم ‌ها در مجاری اپی دیدیم حرکت کرده و تکامل خود را در آن تکمیل می‌کنند. اسپرم ها پس از خروج از اپی دیدیم، به سمت مجاری اسپرم بر حرکت می کنند. در نهایت در هنگام انزال و ارضــا شدن مردان، اسپرم ها با مایع منی مخلوط شده و مایع انزالی را می ‌سازد. می توان انتظار داشت که در هر بار انزال حدود 500 میلیون اسپرم آزاد بشود.

3-ساختار اسپرم ها

سلول های جنسی نر در گونه های پستانداران، به ۴ قسمت سر، قسمت میانی، گردن و دم تقسیم بندی کرد که هر کدام ویژگی ‌های عملکردی خاص خودشان را دارند. این قسمت ها به طور مختصر در زیر توضیح داده شده اند.
سر اسپرم: این قسمت شامل هسته ‌ای است که از رشته ‌های کروماتین بسیار پیچ‌خورده تشکیل شده است. سر اسپرم در ناحیه قدامی، توسط کیسه ‌ای صاف به نام آکروزوم احاطه شده که حاوی آنزیم‌ هایی برای نفوذ به تخمک است. در سر اسپرم تعدادی واکوئل نیز قرار گرفته اند.
قسمت میانی اسپرم: قسمت میانی اسپرم دارای حدود 10 تا 14 مارپیچ میتوکندری است که رشته مرکزی را در سیتوپلاسم احاطه می کنند. این قسمت همچنین دارای سانتریولی حلقه‌ای است که بین قطعه های اصلی و میانی یک مانع برای انتشار ترکیبات ایجاد و به عنوان یک ساختار تثبیت‌ کننده برای حفظ ثبات دم عمل می‌کند.
گردن اسپرم: گردن اسپرم و یا قطعه اتصال اسپرم، شامل سانتریولی معمولی و غیرمعمولی است. این بخش که میانی است، یک مرکز رشته ای همراه با تعداد فراوانی میتوکندری در اطراف آن دارد. این میتوکندری ‌ها انرژی مورد نیاز برای حرکت اسپرم و حیات آن را از طریق تولید ATP فراهم می کنند.
دم اسپرم: دم اسپرم و یا همان تاژک بلند ‌ترین بخش یک اسپرم است و قادر به انجام حرکات موجی شکل و جابه جایی اسپرم به سمت تخمک و در نهایت انجام مراحل لقاح و شکل گیری جنین است. توانایی حرکتی دم به صورت سه شکل متقارن، مارپیچی و همچنین چرخشی است. در واقع دم اسپرم ها به شکل های پیچیده  حرکت می‌کند و ترکیبی از امواج نامتقارن دایره‌ ای و ایستا است.

4-عملکرد اسپرم ها  

در گونه های پستانداران، تعییــن جنسیت جنین توسط سلول جنسی مردانه، انجام می گیرد. اسپرم ها، دارای دو نوع کروموزوم جنسی هستند؛ اگر اسپرم، حاوی کروموزوم X با تخمک لقاح پیدا کند، جنسیت جنین ماده می شود در حالی که اگر اسپرم، حاوی کروموزوم Y باشد جنین حاصل از لقاح، جنسیت نر خواهد داشت. در واقع عملکرد اصلی اسپرم عبور از دستگاه تناسلی زنانه، به منظور رسیدن به تخمک و نفوذ به آن است. همچنین اسپرم، در حین لقاح سه کارکرد اساسی را برای سلول جنسی زنانه فراهم می‌کند:
 • اسپرم با عملکرد سیگنالی خود سبب فعال شدن تخمک های خاموش از لحاظ متابولیکی می ‌شود.
 • ژنوم جنسی نر از طریق عمل لقاح، به منظور تکمیل محتوای ژنتیکی سلول تخم به تخمک منتقل می شود.
 • سانتریول اسپرم نیز که مسئول تشکیل سانتروزوم و تنظیم سیستم میکروتوبولی سلول جنین است، از طریق عمل لقاح با سلول تخمک آمیزش می یابد.

5-ناهنجاری های اسپرم ها

هر گونه نقص و اختلال در ترکیبات، ساختار و یا عملکرد اسپرم ها، می ‌تواند به انواع اختلالات جنسی، عدم باروری و حاملگی همراه با اختلال منجر شود. به منظور بررسی و پیش بینی مشکلات جنسی و باروری، ارزیابی مایع منی صورت می گیرد. اختلالاتی که با ارزیابی مایع منی می توان آن ها را تشخیص داد عبارتند از:
 • آزواسپرمیا: در این اختلال هیچ اسپرمی در مایع انزالی وجود ندارد و باید برای درمــان قطعی اسپرم صفر اقدام نمود.
 • الیگوزواسپرمیا: در اختلال دوم تعداد اسپرم ها بسیار کم و غیر قابل بارور سازی است.
 • آدنوزواسپرمیا: در این اختلال شایع توانایی حرکت و جابه جایی اسپرم‌ها به شدت ضعیف است.
 • نکروزواسپرمیا: در این اختلال با وجود آن که در مایع انزالی اسپرم وجود دارد، ولی تمامی اسپرم ‌های مایع انزالی مرده ‌اند.
 • تراتوزواسپرمیا: در آخرین اختلال شایع که منجر به عدم انجام عمل لقاح به طور درست می شود، اسپرم ها دچار نقایص مورفولوژیکی هستند. این نوع اختلال خود انواع متنوعی می تواند داشته باشد؛ به طور مثال، اختلال گلوبوزواسپرمیا که در آن، اسپرم‌‌ ها دارای سری گرد شکل و فاقد ساختار آکروزوم هستند. در این مورد مطالعه مقاله راه های افزایش اسپرم در مردان توصیه می شود.
بهبود کیفیت اسپرم

سبک زندگی و تاثیر بر عملکرد جنسی

سبک زندگی عنصری موثر در پیشگیری و حل انواع مشکلات زندگی است. در واقع سبک زندگی می تواند تعیین کننده اتفاقاتی باشد که برای هر فردی می افتد؛ چرا که نقش پیشگیرانه می تواند یکی از مهم ترین دستاورد های سبــک زندگی سالم باشد.

1-سبک زندگی چیست؟  

سبک زندگی (life style) اصطلاحی است که برای توصیف کلی چگونگی زیستن، ویژگی ها و عادات بهتــرین زندگی مورد استفاده قرار می گیرد. هر شخصی سبک زندگی مختص خود را دارد؛ چرا که ویژگی ها و عادات خاص خود را دارد. البته سبک زندگی تنها مختص یک شخص نیست بلکه می تواند شامل گروه ها و حتی جوامع نیز بشود؛ چرا که عناصر فرهنگ و عرف نیز می توانند شامل مفهوم سبک زندگی باشند.
سبک زندگی شامل موارد متنوعی است؛ بنابراین انواع و دسته بندی های متنوعی را نیز می تواند داشته باشد. شاید به همین دلیل است که بهتر است به جای دسته بندی کردن سبک های زندگی، آن را یک طیف دانست. در این قسمت به 2 نوع اصلی آن اشاره می شود. این 2 دسته اصلی عبارتند از:

2-سبک زندگی سالم

سبک زندگی تنها بر وجه جسمی اراده متمرکز نیست بلکه تمام وجوه او را در بر می گیرد. بنابراین سبک زندگی سالم نیز به سلامت تمام وجوه زندگی افراد تاکید می کند. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، سلامت شامل  برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی است؛ نه تنها نداشتن بیماری و یا نقص عضو.
برای رسیدن به یک زندگی سالم لازم است که عواملی را در ابعاد روانی و جسمی رعایت کرد. در واقع نباید تنها به بهسازی جنبه جسمی پرداخت. در واقع در کنار رعایت سلامت جسمی باید توجه ویژه ای هم به سلامت روانی داشت تا به داشتن یک سبک زندگی سالم و مناسب نزدیک تر شد. در این خصوص مطالعه مقاله چطور زندگی سالم داشته باشیم پیشنهاد می شود.

3-سبک زندگی ناسالم

در این سبک از زندگی، رفتار های ناهنجار و خطر ساز، نگرش های نامناسب و تمایل های غیر طبیعی وجود دارد. مطالعات نشان می دهند که یکی از مهم ترین دلایل بروز بسیاری از بیماری های غیر ارثی در افراد به دلیل عدم برخورداری از سبک زندگی سالم است؛ بناراین داشتن یک سبک زندگی سالم قبل از هر چیزی در سلامتی خود فرد تاثیر می گذارد.
در اینجا بهتر است دانست که سبک زندگی ناسالم در بروز بسیاری از بیماری ها نقش دارد و این بیماری می توانند قسمت های مختلف انسان را درگیر کنند. از عمده عواملی که در یک سبک زندگی ناسالم وجود دارند، می توان به چاقی، عــوارض سیگار کشیدن، مصرف الکل، رژیم غذایی ناسالم، نبود و یا کمبود فعالیت های پر تحرک و کم تحرک در افراد، خواب نامناسب و فشار روانی اشاره کرد. در این میان یکی از نقش های کم رنگ و تدریجی رژیم غذایی نامناسب است.  

تغذیه و عملکرد سیستم تناسلی مردان

مهم ترین عضو سیستم تناسلی مردانه، سلول جنسی است. اسپرم از هر نظر باید دارای کیفیتی مناسب باشد تا بتواند در تخمک تغییرات لازم را به منظور عمل لقاح، ساخت سلول تخم و در نهایت تولید و تکامل جنین ایجاد کند.
زمانی که تغذیه و رژیم غذایی نامناسب باشد، می توان انتظار داشت که ساختار سیستم تناسلی مردان ضعیف بشود. در نتیجه این اتفاق عملکرد سیستم تناسلی نیز ضعیف می شود و کیفیت اسپرم ها از لحاظ باروری سازی کاهش می یابد. از جمله مواد غذایی نامناسب موثر بر کیفیت اسپرم ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • اعتیاد به مــواد افیونی، روانگردان و سیگار
 • افراط در استفاده از چربی ‌های اشباع و ترانس
 • استفاده افراطی از مواد دارای فیتواستروژن نظیر سویا، رازیانه، زیره و...
 • استفاده افراطی و مکرر از مواد الکلی و کافئین دار. پیشنهاد می کنیم در این رابطه مقاله تــاثیر سیگار و الکل بر اسپرم را مطالعه فرمایید.
 بهبود کیفیت اسپرم

مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم ها

رژیم غذایی و تغــذیه سالم افراد هر چقدر غنی تر از مواد مناسب باشد، کیفیت و قدرت بارورسازی سلول های جنسی را افزایش می دهد. 3 دسته اصلی غذایی مناسب برای مردان عبارتند از:
 • غلات
 • پروتئین ها
 • سبزیجات و میوه ها
با توجه به فراوانی مواد غذایی و منابع غذایی افزایش دهنده کیفیت اسپرم ها، بهتر است که رژیم غذایی غنی از تمام انواع مواد معدنی لازم و مناسب باشد. در این میان میوه ها و سبزیجات نقش ویژه ای را در افزایش کیفیت اسپرم ها دارند.

1-مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم | اسید فولیک

اسید فولیک نوعی ویتامین B است که در سلامت اسپرم نقش دارد و کمبود آن باعث آسیب به ساختار، کاهش تعداد و غلظت اسپرم ها می شود. با مصرف مواد غذایی زیر می توان ذخیره فــولیک اسیـد را افزایش داد.
 • غلات
 • حبوبات
 • دانه های روغنی
 • میوه ها و آب میوه ها
 • آرد گندم و فراورده های غنی از آن
 • سبزیجات برگ سبز دار نظیر اسفناج

2-مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم | روی

روی می تواند در بهبود کیفیت و میزان اسپرم ها موثر باشد. تحقیقات نشان می دهند میزان روی کمتری در بدن مردان نابارور، نسبت به مردان بارور وجود دارد. مواد غذایی زیر منابعی مناسب برای تامین روی هستند:
 • جوانه گندم
 • دانه های روغنی
 • غلات
 • لبنیات
 • خشکبار
 • گوشت قرمز، مرغ و ماهی.
برای آگاهی بیشتر از دلایــل ناباروری در مردان کلیک کنید.

3-مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم | ویتامین 12- B

ویتامین 12- B یک ماده معدنی مهم و لازم برای سلامت اسپرم و کیفیت آن است. تحقیقات نشان می دهد که این ماده می تواند حرکت اسپرم را بهبود بخشد و میزان آن ها را افزایش دهد. همچنین این ماده آسیب های DNA اسپرم را کاهش می دهد. با توجه به اینکه زعفران نیز منبع غنی از انواع ویتامین B می باشد می تواند در تامین این ویتامین در بدن نقش موثری داشته باشد. توصیه می کنیم در این رابطه مقاله خــواص زعفران برای اسپرم مردان را مطالعه فرمایید.
مواد غذایی زیر منابع خوبی برای تامین این ویتامین هستند:
 • گوشت
 • غلات صبحانه
 • غذا های دریایی، به خصوص صدف ها
 • فراورده های لبنی، شیر و تخم مرغ

4-مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم | کوآنزیم کیو 10

کوآنزیم کیو 10، نوعی آنتی اکسیدان است که توسط اغلب سلول ‌های بدن انسان ساخته می ‌شود و همچنین می ‌توان آن را از منابع غذایی نیز تامین کرد. تحقیقات نشان می دهند که مکمل های کوکیوتن 10 می توانند کیفیت اسپرم را در مردان نابارور و دارای اخــتلال نعوظ افزایش دهند. این ماده مغذی را می توان در خوراکی های زیر یافت:
 • گوشت قرمز، سفید و ماهی
 • روغن های گیاهی مثل روغن سویا و کانولا
 • آجیل و خشکبار، به خصوص بادام زمینی، تخم آفتاب گردان و پسته

5- مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم | ویتامین D

مکمل های ویتامین D با افزایش میزان تستوسترون و بهبود جنبش و حرکت اسپرم ها ارتباط زیادی دارند. با این حال، برای اثبات تاثیر این ویتامین بر عملکرد و کیفیت اسپرم ها، به تحقیقات بیشتری نیاز است. مواد غذایی حاوی این ویتامین عبارتند از:
 • جگر
 • قارچ
 • زرده تخم مرغ
 • پنیر، شیر پرچرب و ماست
 • ماهی های چرب نظیر سالمون

6-اسید دی اسپارتیک

اسید دی آسپارتیک آمینو اسیدی است که در هورمون های جنسی مردانه مثل تستوسترون وجود دارد. تعدادی از تحقیقات نشان داده اند که مکمل های دی اسپارتیک اسید سدیم قادرند تمرکز اسپرم ها و جنبش آن ها را افزایش دهند و برای درمان ناتــوانی جنسی در مردان بسیار موثر هستند. مواد زیر سرشار از این آمینو اسید هستند:
 • گوشت قرمز و مرغ و ماکیان
 • تخم مرغ و لبنیات، از جمله شیر کم چرب، پنیر و ماست
 • غلات مثل جو دو سر، برنج و ماکارونی غنی شده (سبوس دار)
 • میوه های تازه و میوه های خشک
 • غلات سبوس دار

7-ویتامین E

این ویتامین همراه با دیگر انتی اکسیدان ها می تواند کیفیت اسپرم را بهبود بخشد. ویتامین E حاوی خواصی است که از اسپرم ها در برابر آسیب محافظت می کند. این ویتامین بیشتردر فراورده های زیر یافت می شود:
 • آجیل و مغز جات مثل فندق و پسته
 • سبزیجات سبز مثل بروکلی و اسفناج
 • تخم کدو، مارچوبه، انبه، زردآلو خشک
 • روغن های گیاهی مثل روغن زیتون، ذرت، گل کاژیره، آفتاب گردان و سویا

8-مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم | ال آرژینین

بر طبق تعدادی از آز مایش مشخص شده است که ال آرژینین می تواند میزان اسپرم را در مایع منی افزایش دهد.  برای مطالعه مقاله غـلظت اسپرم چقدر باید باشد کلیک کنید.

مواد زیر حاوی مقدار زیادی ال آرژینین است:
 • فراورده های لبنی
 • حبوباتی نظیر لوبیا و عدس
 • گوشت مرغ ، بوقلمون و سایر پرندگان قابل ذبح
 • آجیل و خشکبار نظیر تخم کدو و بادام زمینی

9-مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم | امگا 3

این ماده در کنار تمام خواص مفید خود می تواند سبب افزایش مقدار اسپرم ها، حرکت و بهسازی مورفولوژی آن ها بشود. توصیه می کنیم در همین رابطه مقاله درمان فــورمــولوژی اسپرم را مطالعه فرمایید.

مواد غذایی زیر سرشار از امگا 3 هستند:
 • فراورده لبنی ماست
 • آجیل و خشکبار، از جمله مغز گردو
 • روغن های گیاهی مثل روغن زیتون، کانولا و سویا
 • غذا های دریایی، به خصوص ماهی های قزل آلا، شاه ماهی، ساردین و تونا
علاوه بر موارد گفته شده درباره مواد غذایی برای بهبود کیفیت اسپرم ها، افزایش کیفیت اسپرم راهکارهای دیگری نیز دارد. برای کسب آگاهی بیشتر در این راستا مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی پاسخگوی شما خواهد بود.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران