تیپ های شخصیتی مایرز بریگز MBTI در رابطه جنسی

هر کدام از تیپ های شخصیتی مایرز بریگزMBTI در رابطه جنسی چگونه عمل می کنند؟ هر تیپ شخصیتی بر اساس مدل شخصیت شناسی MBTI یک سری از خصوصیات و ویژگی خاص و ترجیحات را دارا می باشد که این ویژگی های منحصر به فرد باعث می شود در ارتباط با دیگر تیپ های شخصیتی فرصت ها یا تهدیداتی برای هم داشته باشند به این معنا که با دانستن آن شخص متوجه می شود ارتباط با مخاطب تا چه اندازه می تواند سازگارانه و سالم باشد. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه از مشاوره جنسی تلفنی مشورت بخواهید.

 

تماس با مشاور

تیپ های شخصیتی مایرز بریگز MBTI در رابطه جنسی

در مقاله امروز می خواهیم رابطه تیپ های شخصیتی را مطابق با الگوی MBTI مورد بررسی قرار بدهیم و ببینیم که هر تیپ شخصتی از نظر ویژگی های رابطه جنسی با کدام یک از تیپ های ام بی تی آی هماهنگی دارد و کدام یک از تیپ ها با یکدیگر ناساز گار هستند. شباهت ها و تفاوت های تیپ های شخصیتیMBTI در برقراری روابط جنسی وقتی به درستی شناخته شوند می توانند به حفظ تعادل در رابطه و افزایش رضایتمندی طرفین کمک کنند.

با توجه به الگوی ام بی تی آی تیپ های شخصیتی متفاوتی در رابطه جنسی وجود دارد که با بررسی آنها متوجه می شوید با چه اشخاصی می توانید رابطه سالم تر و رضایتمندانه ای برقرار کنید و از چه کسانی می بایست فاصله بگیرید تا به دلیل مغایرت در خواسته ها صدمه عاطفی نبینید. در ادامه تیپ های شخصیتی ام بی تی آی معرفی شده است.

1-تیپ INFJ یا عاشق محتاط

رابطه جنسی برای افرادی با تیپ شخصتی محتاط مفهوم خاص خود را دارد این افراد به راحتی به دیگران اعتماد نمی کنند اما وقتی به کسی علاقه مند شوند و او را بشناسند به او اعتماد می کنند. در رابطه برای شناخت زمان می گذارند و ابتدای رابطه مردد هستند اما اگر شخص مورد نظر خود را پیدا کنند رابطه عالی خواهند داشت. در رابطه جنسی نیز این افراد اگر به رابطه جنسی به چشم همه چیز نگاه نمی کنند اما وقتی با کسی وارد رابطه شدند سعی می کنند در رابطه جنسی عالی باشند و رابه جنسی را به بعد معنوی می رسانند

2-تیپ ENFJ یا معشوق بخشنده

این افراد میل جنسی قوی دارند و دوست دارند در یک رابطه متعهد باقی بمانند. در رابطه جنسی هدف آن ها جلب رضایت مخاطب می باشد و دوست دارند به طرف مقابل خود نیز لذت بدهند و درواقع از رضایت و خوشحالی مخاطب در رابطه جنسی لذت می برند و برای این کار سنگ تمام می گذارند. این ها معشوهایی بخشنده هستند اما به شرطی که به طرف مقابل اعتماد داشته باشند و اگر این اعتماد خدشه دار شود یا در رابطه احساس ارزشمندی نداشته باشند رابطه را پایدار نگه نمی دارند.

3-تیپ های شخصیتی مایرز بریگزMBTI در رابطه جنسی | INFP یا پرشور

برای این تیپ شخصتی رابطه جنسی بدون پیوند عمیق عاطفی مفهومی ندارد و برای آنها رابطه جنسی فقط عمل جسمی نیست بلکه  رابطه جنسی را به شکل جدی و همراه با رابطه عمیق عاطفی می خواهند درغیراینصورت از نظر روحی حس بدی خواهند داشت. رابطه جنسی برای این اشخاص خیلی مهم است و جنبه جسمی رابطه عاطفی است اما به این شرط که رابطه عاطفی عمیق و عشق واقعی با مخاطب خود داشته باشند. برای آشنایی با تیپ شخصیتی INFP کلیک کنید.

4-تیپ های شخصیتی مایرز بریگزMBTI در رابطه جنسی | ENFP مشتاق

در این الگوی شخصیتی افراد برای این که بتوانند با کسی صمیمی شوند نیاز به گرم نگه داشتن و مراقبت از روابط عاطفی دارند و وقتی با کسی ارتباط برقرار کردند تبدیل می شوند به عاشقی پرشور. انگیزه جنسی در این افراد بالاست و آن را فرصتی می دانند برای ابراز خود به طرف مقابل. افرادی با این تیپ شخصتیی وقتی بتوانند جنبه های جدیدی از خود را کشف کنند بسار خوشنود می شوند و دوست ندارند در رابطه جنسی محدودیتی داشته باشند و خلاقیت آنها در زندگی به رابطه جنسی تبدیل می شود.

5-تیپ INTJ یا عاشق کامل

اشخاصی که مطابق با این الگوی شخصتی هستند در روابط و زندگی روزمره ممکن است درونگرا به نظر برسند اما در روابط جنسی متفاوت عمل می کنند و رابطه جنسی را فرصتی دیگر برای خوب جلوه کردن در کاری دیگر و عالی ظاهر شدن در آن می بینند. رابطه جنسی برای ایشان راهی برای فرار از دغدغه های فکری و در لحظه اکنون زندگی کردن است. ممکن است برخی از اوقات در رابطه جنسی پرخاشگر باشند و اغلب توانایی بالایی در به عهده گرفتن مسئولیت رابطه جنسی دارند و در شرایط مناسب میل جنسی بالایی دارند. و در رابطه جنسی بر رضایت خود و همسرشان تمرکز می کنند و سعی می کنند مشکلات رابطه جنسی را برطرف کنند.
رابطه جنسی

6-تیپ ENTJ یا عاشق مغناطیسی

از ویژگی های این تیپ شخصیتی این است که دارای پرخاشگری است که به خوبی به رابطه جنسی تبدیل می شود و مایل هستند که مسئولیت رابطه جنسی به عهده آنها باشد و این توانایی را دارند که تعادل رابطه را حفظ کنند. اغلب بسیار خلاقانه رفتار می کنند و کاری می کنند رابطه جنسی برای همسرشان دلپذیر باشد و شریک زندگی خود را با خود به یک رابطه جنسی پرجنب و جوش می برند و نمی گذارند که رابطه جنسی کسل کننده شود.

7-تیپ های شخصیتی مایرز بریگزMBTI در رابطه جنسی| INTP عاشق

از ویژگی های تیپ شخصیتی مصرف کننده می توان گفت که آنها از نظر عاطفی خیلی انسان های برونگرا و بیانگری نیستند اما در رابطه جنسی و بعد عاطفی آن احساس رضایت زناشویی می کنند. رابطه جنسی را یک نیاز جدی می بینند و از چیزهای جدید استقبال می کنند. فقط با شخصی که خیلی راحت هستند می توانند خود را بروز دهند بنابراین وقتی چنین رابطه ای را تجربه کردند ازنظر جنسی نیز باز و گشاده رفتار می کنند و رابطه جنسی مجالی می شود برای رهایی از افکار مزاحم و دلمشغولی های روزمره. آنها دوست دارند در رابطه جنسی راضی شوند و شریک خود را نیز راضی کنند.

8-تیپ ENTP یا عاشق تجربی

برای شخصیت های این تیپ رابطه جنسی بسیار جدی تر از یک رابطه و حضور فیزیکی صرف است. در رابطه نیز به سمت کسانی کشیده می شوند که افکار مخاطب برایشان قابل تحسین باشد و بتواند آنها را به وجد آورد و تاثیر گذار باشد. در رابطه جنسی مقید به مرز و حدود نیستند و به دنبال هیجان و تازگی در رابطه هستند و کسی را که در رابطه خودخواه رفتار می کند نمی خواهند. دوست دارند با کسی باشند که بتواند به اندازه آنها انرژی دهنده باشد. تنوع طلبی جنسی در این تیپ دیده می شود.

9-تیپ ISTJ عاشق سازمان یافته

آنها به رابطه جنسی به عنوان بخشی لازم و طبیعت هر رابطه است و لازم است تا بتوانند به کمک آن زندگی شادی داشته باشند. معمولا علاقه مند به رابطه جنسی از قبل برنامه ریزی شده هستند و دوست ندارند روابط جنسی غافلگیرانه داشته باشند. از اتفاقات پیش بینی نشده لذت نمی برند. اما در رابطه جنسی سعی می کنند شریک خود را راضی نگه دارند و عملکرد خوبی ارائه می دهند و البته دوست دارند دیگری مسئولیت رابطه را به عهده بگیرد. برای آشنایی کامل با تیپ شخصیتی ISTJ  کلیک کنید.

10-تیپ های شخصیتی مایرز بریگزMBTI در رابطه جنسی| ESTJ عشاق مغرور

از مهمترین خصوصیات این تیپ شخصتی این است که پرخشاگری و حرارتی که نسبت به زندگی دارند به رابطه جنسی تبدیل می شود و رابطه برای آنها یک فرصت است تا بهترین خود را نشان دهند. در سنین جوانی روابط جنسی پرخطر و متعددی را تجربه می کنند و رابطه جنسی را در تعدد آن می بینند اما بعد از رسیدن به بلوغ عاطفی این روابط برایشان بی معنا می شود. در رابطه جنسی اگر متوجه شوند توسط مخاطب خود جذب می شوند تحریک می شوند و در رابطه جنسی که بتوانند خوب عمل کنند رشد پیدا می کنند زیرا دوست دارند به چشم بیایند.

11-تیپ ISFJ یا عاشق سخاوتمند

از بارزترین ویژگی این تیپ شخصیتی فرصت دانستن رابطه جنسی برای ابراز عشق است. آنها در پی فرصت های متوالی هستند تا شریک خود را خشنود کنند و برای آن زمان می گذارند. دوست دارند که مخاطب این موضوع را درک کند رابطه جنسی برایش مهم است و برای آنها تلاش برای راضی کردن مخاطب همه چیز زندگی است و از ارتباط با شریک زندگی خود احساس لذت می کند.

12-تیپ ESFJ یا عاشق سرزنده

رابطه جنسی برای این تیپ وقتی ارزش محسوب می شود که واقعا عاشق باشند وگرنه رابطه جنسی یک کار نفس گیر است. ایشان وقتی با شریک خود راحت هستند رابطه جنسی هیجانی دارند و علاقه دارند که شریک خود را حتما راضی کنند و اگر حس کنند شریک آنها لذت نبرده است این اتفاق می تواند لذت آنها را از بین ببرد. برای آنها رابطه جنسی پلی برای یک رابطه احساسی با معشوق است. برای آشنایی با افراد مشهور تیپ شخصیتی ESFJ کلیک کنید.

13-تیپ ISTP یا عاشق در دسترس

از ویژگی های تیپ عاشق در دسترس این است که میل جنسی بالایی دارند و رابطه جنسی را به عنوان یک رابطه جسمی نگاه می کنند. در رابطه جنسی عاطفی نیستند و دید آنها به ارتباط جنسی یک دید غیرحسی است و جذب افرادی می شوند شبیه خودشان که به لحاظ جسمی آنها را می پسندند. برای این افراد رابطه جنسی یک خروجی بیشتر ندارد و لازم نیست که حتما عاطفی باشد.

14-تیپ ESTP یا عاشق هیجانی

این افراد میل جنسی بالایی دارند و در رابطه جنسی سخت هستند و به راحتی راضی نمی شوند. تنوع طلب هستند و مایلند چیزهای جدید و تجربیات متفاوتی داشته باشند.به رابطه جنسی علاقه و اشتیاق نشان می دهند و خیلی مهم نیست که یک رابطه عاطفی داشته باشند تا از رابطه جنسی لذت ببرند. ممکن است در رابطه جنسی به طرف مقابل و نیازهای او توجه بکنند اما در عین حال بسیار حریص رفتار می کنند و به دنبال لذت هیجانی و افزایش کیفیت رابطه جنسی  هستند.

15-تیپ ISFP یا عاشق بیانگر

برای این تیپ شخصتی ارتباط جنسی یک فرصت برای بیان احساسات است و قادر هستند بین رابطه جنسی و رابطه عاطفی و عشق مرز مشخصی قائل شوند. در رابطه نیز اغلب به دنبال حس راحتی و اعتماد هستند و همین زندگی جنسی آنها را معنا می بخشد

16-تیپ های شخصیتی مایرز بریگزMBTI در رابطه جنسی | ESFP عاشق زیرک

آنها شرکای جنسی محتاط و مراقبی هستند که قادرند یک رابطه جنسی بدون عشق را تجربه کنند و بعد از آن نیز احساس ندامت و پشیمانی نکنند. با این که به راحتی می توانند بین رابطه جنسی و عشق فصل و مرزی بگذارند اما این که احساس عمیقی در رابطه جنسی تجربه کنند برایشان لذت بخش است. زمانی که شخصی برای آنها مهم باشد اشتیاقشان به رابطه بیشتر می شود. به طور کلی عشق در رابطه جنسی برایشان یک موضوع مهم نیست.

 تیپ های شخصیتی و رابطه جنسی

کاربرد بررسی سازگاری تیپ های شخصیتی

تیپ های شخصیتی هر کدام برای خود دیدگاه متفاوتی دارند و جهان بینی خاص خود را دارا هستند. اختلاف نظرهای تیپ های شخصتیی همیشه یکی از موانع بزرگ برای برقراری ارتباط با دیگران و عدم سازش آنها بوده است. که البته این موضوع به علت عدم شناخت و آگاهی نسبت به این تفاوت هاست. طبقه بندی افراد در این تیپ های شخصیتی به آنها کمک می کند تا تفاوت های خود با دیگران را بفهمند و به نیازهای دیگران بر اساس ویژگی های شخصیتی پی ببرند.

یکی از کاربردهای این تست در مشاوره قبل از ازدواج است و به افراد کمک می کند تا قبل از ازدواج به میزان سازگاری  خود با طرف مقابل شناخت پیدا کنند و با یک تخمین متوجه شوند چقدر احتمال همزیستی مسالمت آمیز میان آنها وجود دارد. افراد در مشاوره های قبل از ازدواج به کمک این تست به ارزشهای فردی مخاطب، ویژگی های شخصیتی، نوع و مدل روابط جنسی، نوع تعاملات او پی می برد و می تواند با دانستن کلیتی در این زمینه تصمیمی عاقلانه و هوشمندانه تر بگیرد.

از دیگر کاربردهایی که MBTI دارد بکارگیری آن در منابع انسانی است تا با انجام تست های آن بتوانند افراد موثر و سازگار را در کنار هم قرار دهند و کیفیت و پیشرفت کار و بهره وری را به وسیله انتخاب افراد سازگار بالا ببرند. از این تست ها گاهی برای انتخاب چیدمان اتاق های کاری و فضاهای سازمانی نیز استفاده می شود.

 

تیپ های شخصیتی مایرز بریگزMBTI در رابطه جنسی | سخن آخر

به همت و لطف متخصصین حوزه سلامت روان و پیشرفت علم روان شناسی درهایی از آگاهی به روی شما باز شده است که می توانید با استقبال و استفاده مفید از آنها و بالا بردن میزان معلومات خود در زمینه های متفاوت بیفزایید و علم و آگاهی نسبت به تیپ های شخصیتی MBTI D یکی از آن درهایی است که به شما کمک می کند در روابط خود با دیگران با آگاهی بیشتری پیش بروید و شخصی را که مناسب و درخور حال خودتان است بیابید و دنیا را با کسی تجربه کنید که حالتان کنار او خوب است. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه از مشاوره روانشناسی مشورت بخواهید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران