عادت های موفقیت در افراد میلیاردر که زندگی‌تان را متحول می کند!
عادت های موفقیت در افراد میلیاردر تقریبا مشترک است. بعضی از اسم ها وقتی گفته می شوند، در ذهن انسان ها کلماتی نظیر میلیونر، میلیاردر، بیلیونر و...، را همراه خود، تداعی می کنند. اسم هایی نظیر وارن بافت، ایلان ماسک، جی کی رولینگ، بیل گیتس و...، همگی از دسته اسم هایی اند که تداعی کلمه موفقیت را به دنبال خود دارند. وجه مشترک تمام این افراد در موفق شناخته شدنشان، فارق از کار و خدمات آن ها، ثروتی است که این افراد دارند. در واقع می توان تا حد زیادی قبول کرد که از دید کلی جامعه افرادی موفق هستند که در وهله اول، منابع مالی زیادی در اختیار داشته باشند و یا به اصطلاح میلیاردر باشند. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این عادت مثبت از مشاوره شغلی کلیک کنید.  

تماس با مشاور

انسان، موجودی نیازمند

انسان ها همانند سایر گونه های زیستی در دنیا، نیاز های مخصوص خود را دارند که این نیاز ها می توانند در ابعاد مختلف و طیف های گوناگون قرار بگیرند. نکته مهم این است که همه انسان ها فارق از سن و جنسیت، نیاز های مشترکی دارند ولی نیاز های انسانی در سنین و جنسیت های مختلف می تواند نوع متفاوتی را داشته باشند.
براساس نظریه سلسله هرم نیازهای مازلو، همه انسان ‌ها دارای دسته هایی از نیاز های ابتدایی تا نیاز های عالی، هستند که این نیاز ها همگی فارق از جنس نیاز ها، در ژن‌ های انسان ها ریشه دارند. از نظر مزلو همه انسان ‌ها، فارق از کلیشه های سن و جنسیت، برای ارضا این سلسله مراتب نیازی تلاش می ‌کنند.
نظریه آبراهام مزلو یکی از جامع ترین و دقیق ترین نظریه هایی است که نحوه دسته بندی و ارضا مرحله ای نیاز های انسانی را تبیین می کند؛ بنابراین اغلب روانشناسان و متخصصان بر درستی این نظریه توافق نظر دارند. نظریه آبراهام مزلو دارای پنج دسته بندی جامع است که از نیاز های ابتدایی تا نیاز های عالی انسانی، شروع می شود و ارضا نیاز ها از طبقات پایین شروع شده و تا قله و یا بالا ترین طبقه، ادامه دارد.  

انواع نیاز های انسانی

با توجه به طبقه بندی نیاز های مزلو، می توان سلسله مراتب نیاز های انسانی را از ابتدایی ترین شکل آن تا عالی ترین سطح آن، به ترتیب زیر شرح داد:

1-نیاز های فیزیولوژیکی

نیاز های فیزیولوژیکی نیاز های ضروری و غریزی ابتدایی نظیر نیاز به تنفس، آب و غذا، نیاز های جنسی، خواب و...، هستند. زمانی که این نیاز ها تامین و یا به درستی برآورده نشوند، انسان ها بیش از هر مسئله دیگری و در شرایطی که باید برای تامین نیاز های عالی تر خود بکوشند، مشغول تامین این نیاز های ابتدایی و غریزی می ‌شوند. در این رابطه مطالعه مقاله نیازهای اساسی زنان پیشنهاد می شود.

2-نیاز به امنیت

زمانیکه نیاز های ابتدایی برآورده شوند، نیاز های دیگری ایجاد می ‌شوند. در هرم سلسله‌ مراتب مزلو، نیاز های ایمنی بعد از نیاز های فیزیولوژیکی به وجود می ‌آیند. مفهوم ایمنی از نظر مزلو، برای گستره معنایی فراتری از ایمنی فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد. امنیت روانی، مالی، اجتماعی و...، همگی در دسته دوم و ابتدایی نیاز های انسانی قرار می‌ گیرند. تامین نیاز های ایمنی را می توان به بستن کمربند در ماشین تشبیه کرد؛ چراکه انسان همیشه شاید به کمربند ایمنی نیاز نداشته باشد، ولی با بستن آن احساس اطمینان بیشتری را در جهت حفظ ایمنی خود کسب می کند.
عادت های موفقیت در افراد میلیاردر

3-نیاز به عشق و تعلق

انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی، با داشتن روابط صمیمی و مناسب با دیگران، می توانند از پس چالش های زندگی به راحتی بر بیایند. طبق پژوهش های متعددی که انجام شده است، سالم‌ ترین و شاد ترین مردم، آن دسته ای اند که بیش تر در امور جامعه خود درگیری و مشارکت دارند. بنابراین داشتن روابط اجتماعی مناسب و در عین حال گسترده نقش مهمی را در روند شاد بودن افراد دارد. فقدان این دسته از تعاملات اجتماعی، که در غالب دو رابطه علاقه داشتن به کسی و مورد علاقه قرار گرفتن قرار دارند، می توانند بر پایه های روابط انسانی اثر گذاشته و منجر به افسردگی شود. در مقابل با وجود احساسات و علاقه واقعی در زندگی، اغلب افراد در شرایط سخت زندگی قوی می مانند.
نیاز به عزت نفس و یا احترام به خود: آبراهام مزلو اعتقاد داشت که بین تمایز مشخصی بین دو پدیده احترام و عشق، وجود دارد. طبق دیدگاه او احساس عزت نفس در یک شخص، از محبوب بودن در خانواده و جامعه اش نشات می‌ گیرد. همه انسان ها، به طور ذاتی تمایل دارند که برتر و یا استثنایی باشند تا مورد توجه، احترام و علاقه دیگران قرار بگیرند. باید دانست زمانیکه افراد عزت ‌نفس و اعتماد به ‌نفس بالایی را تجربه می کنند، سطح سلامت روانی لازم را برای رشد روانی مناسب در زندگی به دست می آورند.

4-نیاز به خود شکوفایی

نوک و بالا ترین بخش هرم سلسله ‌مراتب مزلو، نیاز به خود شکوفایی است. به طور کلی افراد خود شکوفا از تمام و یا حداقل اغلب جنبه‌ های زندگی خود لذت می ‌برند، در حالی که سایر افراد، تنها از لحظه های کوتاه پیروزی‌ های خود، شاد می ‌شوند. خود شکوفایی وقتی میسر می شود که کسی که تونایی تبدیل شدن به چیزی مشخص را در زندگی خود دارد، به آن تبدیل شود. برای آشنایی با راه های رسیدن به خودشکوفایی کلیک کنید.
نیاز به خود شکوفایی یعنی میل به اینکه توانمندی های ‌هاکی بالقوه انسانی به توانایی های بالفعل تبدیل شوند. طبق نظر مزلو، افرادی که به خود شکوفایی می رسند، واقعیت را به درستی درک کرده، از احساسات ترس، تعجب و..، در زندگی برخوردارند و افرادی خود محور نیستند؛ بلکه این اشخاص شخصیتی مشکل محور دارند و بر چگونگی بهبود و تصحیح اشتباهات زندگی تمرکز می کنند.  

اهمیت شناخت و تامین به موقع نیاز های انسانی

طبقه بندی و شناخت نیاز های انسانی یکی از اصول اولیه زندگی است که باید به درستی به آن ها رسیدگی شود. در واقع اگر نیاز های انسانی به درستی شناسایی و یا تشخیص داده نشوند، می توانند اثرات بسیار مخربی را بر روی احساس خوشبختی در زندگی انسانی بگذارند. برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله رمز خوشبختی پیشنهاد می شود.
همچنین می‌توان به پدیده نیاز از این جهت که اساس اصلی انگیزه، محرک، تلاش و در نتیجه انجام فعالیت ها و رفتار های انسانی است، نگاه کرد؛ چراکه نیاز ها در انسان ‌ها می توانند بسیار متنوع ‌باشند و شناخت این نیاز ها می‌تواند شرایط و امکاناتی را فراهم کند تا انسان ها بتوانند در حد متناسب برای رفع آن ها تلاش کنند.

عادت های موفقیت در افراد میلیاردر | اهمیت ثروت مادی

از آن جهت که پول می تواند بسیاری از نیاز های اولیه و مادی انسان ها را رفع کند، نقش غیر قابل انکاری را در زندگی انسانی بازی می کند. نقش وجود پول در زندگی انسانی، به طور مستقیم در بعد مادی زندگی انسان ها و به طور غیر مستقیم در بعد غیر مادی انسان ها، پر رنگ می باشد.
همچنین طبق یافته های پژوهش های انجام شده، پول رابطه معنادار و مستقیمی با احساس قدرت افراد در اجتماع های کوچک و بزرگ، چه خانواده و چه جامعه، دارد. به عبارت دیگر تعداد کسانی که موقعیت قدرت به آن ها احساس لذت و قدرت نمی ‌دهد،‌ سهم کمی از جامعه انسانی را می سازند؛ در واقع انسان ها به خصوص جنسیت مذکر، با خرج پول احساس قدرت بیش تری می کنند.  

مسیر پر فراز و نشیب ثروتمند شدن

همه انسان ها به پدیده رشد و کمال یابی، گرایش ذاتی دارند. پیشرفت های مادی و مالی نیز می توانند یکی از همین گرایش های ذاتی در انسان ها باشند که البته مسیر آن ها فراز و نشیب های مخصوص خود را دارد.

1-عادت های موفقیت در افراد میلیاردر | تفاوت ثروت و موفقیت

دلیل اصلی موفق شناخته شدن افرادی نظیر استیو جاز در چیست؟؟؟ در جواب می توان گفت این افراد و بسیاری از افراد دیگر در وهله اول به دلیل ثروت عظیمی که دارند، در نظر عامه مردم به عنوان افراد موفق و الگو هایی برای زندگی شناخته می شوند. در واقع تفاوت قابل توجه بین انیشتین و وارن بافت در نوع کار آن ها نیست؛ بلکه در میزان ثروتی است که آن ها در زندگی خود اندوخته اند. در نظر بسیاری از مردم، فارق از نوع کار و یا دستآورد های افراد برای بشریت، جنبه ثروتمند بودن عامل اصلی موفقیت است. البته افراد هم می توانند ثروتمند باشند و هم موفق. ولی به طور کلی افراد ثروتمند را نمی توان تنها به علت داشتن ثروت، موفق دانست. برای آشنایی بیشتر با عادات مشترک ثروتمندان کلیک کنید.

2-تبدیل ثروت به موفقیت

کسب ثروت و پولدار شدن کاری به نسبت سخت و نیازمند برنامه ریزی دقیقی است. موفق شدن از ثروتمند شدن نیز سخت تر و نیازمند برنامه ریزی دقیق تری است. متاسفانه افراد در هدف گذاری بسیار اشتباه می کنند؛ در واقع بیش تر افراد تنها به پوادار شدن فکر می کنند نه به موفق شدن. البته اشتباه این عزیزان در این نکته است که موفق شدن را با پولدار شدن یکی در نظر می گیرند!
موفق شدن شامل مجموعه ای از اهداف متنوع مادی و غیر مادی می باشد. این اهداف برای هر فردی مخصوص است و از یکی به یکی دیگر فرق می کنند؛ در واقع اهداف و نیاز های افراد طیف های گسترده ای را شامل می شوند که جنس نیاز های ابتدایی در بین همه افراد، یکسان است. در حالی که نیاز های عالی تر، با توجه به معیار ها و دغدغه های هر کسی می تواند متفاوت باشد. ثروتمند شدن نیز می تواند یک نوع هدف عالی باشد که همه انسان ها به آن تمایل ذاتی دارند ولی بر اساس شخصیت و توانایی های خاص خودشان، راه ها و استعداد های مخصوص خودشان را برای رسیدن به ثروت طی می کنند.

3-عادت های موفقیت در افراد میلیاردر | عملی کردن هدف

تعداد کمی از افراد به طور جدی به دنبال واقعی کردن رویا های خود می روند. رویای میلیاردر شدن نیز با اینکه در ذهن همه افراد است، ولی تنها تعداد کمی از افراد سختی های این راه را تحمل می کنند و بعد از هر شکستی دوباره بلند می شوند. البته این مسئله تازه ای نیست! به طور مثال بر اساس اسناد اداره تاریخی، در سال 1916 میلادی، در میان جمعیت 102 میلیون نفری کشور آمریکا، فردی به نام راکفلر تنها میلیاردر آن زمان بوده است. برای آشنایی با روش زندگی افراد موفق کلیک کنید.
شاید دلیل اصلی موفقیت جمعیت کمی از افراد در عملی کردن هدف ثروتمند شدن، قرار ندادن ثروتمند شدن به عنوان هدف اصلی است. در واقع هدف اصلی این دسته از افراد افزایش ثروت نیست، بلکه آن ها در مسیر دست یابی به به اهداف بالا تر، محصول جانبی و فرعی ثروت را نیز به دست آورده و آن را به خوبی پس انداز  و یا سرمایه گذاری کرده اند.  عادت های موفقیت در افراد میلیاردر

عادت های موفقیت در افراد میلیاردر

با بررسی زندگی و روند کاری افراد ثروتمند در کنار تفاوت های آن ها، برخی از ویژگی های مشترک نیز قابل مشاهده است. این ویژگی ها در واقع عادت ‌های مشترکی هستند که در میان افراد موفق، چه از نظر ثروت و چه از نظر قدرت، دیده می ‌شوند. عادت ‌هایی که اگر انسان های بیش تری آن ها را در زندگی تکرار می کردند، آن ها نیز می توانستند در کنار افراد موفق قرار بگیرند. در زیر تعدادی از عادات افراد موفق به صورت لیست تهیه شده است:
 • صبح ها زود از خواب بیدار می ‌شوند.
 • برای کار های ریز و درشت خود برنامه می ریزند.
 • اهل سیگار، قمار، الکل، مواد و..، نیستند.
 • اهل مطالعه کتاب های متنوع هستند.
 • برای خود چهارچوب هایی خاص مشخص می کنند.
 • کمتر خود را درگیر فضا های مجازی می کنند.
 • به راحتی نه می گویند.
 • از ثروت خود به عنوان یک سرمایه جدید استفاده می کنند.
 • از یادگیری هیچ وقت خستهمهارت کنترل احساسات نمی شوند.
 • ناامیدی برای آن ها معنی ندارد.
 • مهارت کنترل احساسات بالایی دارند.
 • این افراد در زندگی خود هدف دار هستند و زمان های خود را تلف نمی کنند.
 • کار ها را به تعویق نمی اندازند.
 • تا جایی که بتوانند کار می کنند و از کار کردن به راحتی دست نمی کشند.
 • خودشان را درگیر روابط نامناسب و به اصطلاح سمی نمی کنند.
 • دو عنصر صبر و اراده را در خودشان درونی می کنند.
 • سعی می کنند سلامت روانی و جسمی را در کنار هم داشته باشند.
 • از اسراف و خرج های اضافی پرهیز می کنند.
 • برای درآن خود چنرین منبع ایجاد می کنند.
 • اهل ریسک پذیری در شغل به صورت منطقی هستند.
 • به شانس و اقبال هیچ اعتقادی ندارند.
 • با آدم های موفق و مناسب ارتباط می گیرند.
 • از عنصر مشورت به طور جدی استفاده می کنند.
 

عادت های موفقیت در افراد میلیاردر | پول و خوشبختی

یافته های برخی از تحقیقات بیانگر این نکته هستند که افزایش سطح درآمد با کاهش رضایت افراد در زندگی، می تواند ارتباطی مستقیم داشته باشد. در واقع رابطه میان این دو مولفه، یک رابطه بسیار پیچیده و در عین حال مهم است.
پول به تنهایی تضمین کننده خوشبختی انسان ها نمی باشد؛ در واقع وجود پول می تواند احساس خوشبختی در انسان ها را افزایش بدهد، ولی پول به تنهایی نمی تواند خلا های عاطفی و روانی موجود در زندگی افراد را پر کند. به همین دلیل افراد بهتر است معیار های با ارزش تری را  برای رسیدن به خوشبختی واقعی در زندگی خود تعیین کنند؛ معیار هایی نظیر  محبت، هدف داشتن و احساس تعلق که هر یک  به تنهایی می توانند سطح رضایت از زندگی را تغییر بدهند.
با توجه به تحقیقات روان شناسی که انجام شده است، یافته ها نشان می دهند که پول به خودی خود نمی تواند نقش کامل تعیین کننده را در سرنوشت افراد بگذارد. حتی گاهی بیان می شود که پول زیاد می تواند فاصله های عاطفی میان افراد را بیش تر کند؛ به خصوص در وابط خانوادگی. متاسفانه آمار های مربوط به حوزه بهداشت روانی نشان می دهند که افراد ثروتمند بیش تر مورد سوء استفاده عاطفی و روانی دیگران قرار می گیرند و همچنین فشارهای روانی زیادی را در زندگی متحمل می شوند.

عادات میلیاردمشکل در کجا است؟؟؟

در جواب می توان گفت بسیاری از افراد پول را به ارث می بند؛ در واقع بیش تر افراد پولی را که به دست آورده اند، برایش زحمتی نکشیده اند. به همین دلیل درکی و لذتی که از پولدار بودن دارند، با درک و لذت افرادی که که پول را با زحمت های خودشان به دست می آورند، تفاوت های گسترده ای خواهد داشت. پس اگر افراد به دنبال لذت بردن از پول هستند، بهتر است آن را خود به دست بیاورند تا بتوانند احساس لذت و موفقیت بیش تری از پولدار بودن و پول خرج کردن در زندگی خود، داشته باشند. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه از مشاوره روانشاسی مشورت بخواهید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران