خلاقیت پنهان درونی چیست و چه تأثیری در زندگی دارد؟
خلاقیت پنهان درونی چیست؟ خلاقیت تاثیرات گسترده ای بر زندگی و موفقیت افراد می گذارد. خلاقیت مهمتر از تلاش یا استعداد و هر چیز دیگری است. کسانی که بتوانند در زندگی خود این قوه را به کار بگیرند سریعتر به اهدافشان می‌رسند و آینده درخشان تری هم خواهند داشت. لذا بهتر است همیشه به دنبال افزایش خلاقیت با راهکارهای متفاوت باشید چرا که تاثیر خلاقیت پنهان درونی بر زندگی افراد گسترده است.  برای دریافت مشاوره تلفنی فردی کلیک کنید.  

تماس با مشاور

خلاقیت و رفتار خلاقانه

خلاقیت واژه ای نو است و تا اندازه بیشتر در مجامع علمی به کار می رود. آمابیل از جمله روانشناسانی است که خلاقیت را با توجه به محصولات تعریف می کند: اجرای یک برنامه جدید به منظور جابجایی یا خدمات متفاوت را خلاقیت گفته می شود. تحقیقات دیگر نیز نو بودن و ارزشمندی را لازمه هر خلاقیتی می دانند. قیت را توانایی شخص در ایجاد ایده‌ها نظریه‌ها بینش ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر معرفی کرده است با این شرط که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده ابتکاری و از لحاظ علمی زیبایی شناختی فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد شود.
فردی تعریف ها نیز نو و واگرا بودن تفکر را برای خلاقیت کافی می دانند مانند فرهنگ روان شناسی و بر خلاقیت عبارت است از ظرفیت دیدن روابط جدید پدید آوردن اندیشه های غیر معمول و فاصله گرفتن از الگوهای سنتی تفکر. خلاقیت همان تمایل و ایجاد گری است که در همه افراد و در همه سنین به طور بالقوه وجود دارد و با محیط اجتماعی فرهنگی پیوستگی مستقیم و نزدیکی دارد.
شرایط مناسب لازم است که تا این تمایل طبیعی به خود شکوفایی به تحقق بپیوندد. در نتیجه هر فکر تازه اگرچه پیشتر وجود داشته و به تولید رسیده یک خلاقیت به حساب می‌آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه راه های رسیدن به خودشکوفایی کلیک کنید.

جزء کلیدی خلاقیت

تفکر خلاق جزء کلیدی خلاقیت است. تورنس به فرایند درک مسائل اطلاعات و عوامل جا افتاده حدس زدن فرضیه ها اصلاح و ارزیابی مجدد آنها و بالاخره ارائه نتایج تفکر خلاق می گوید و استرنبرگ تفکر خلاق را ترکیبی از قدرت ابتکار انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می‌سازد خارج از تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیاندیشد و حاصل آن رضایت شخصی و احتمال خوشنودی دیگران خواهد بود. خلاقیت در مرحله تعریف و ارائه راه حل وارد فرایند حل مسئله می‌شود بعلاوه این که جهت‌گیری‌های فکری نسبت به مسئله در خلاقیت و حل مسئله تعداد زیادی همانند هم هستند.

ویژگی های تفکر خلاق

تورنس برای تفکر خلاق چهار ویژگی در نظر می‌گیرد که در تست های خودش هم آنها را می سنجد این ویژگی ها از این قرارند:
  • سیالی اندیشه: توانایی برقرار کردن رابطه معنی‌داری بین فکر و اندیشه و بیان است که بر اساس تعداد افکار یا راه‌حل‌ها در یک زمان مشخص اندازه‌گیری می‌شود.
  • اصالت و ابتکار اندیشه: توانایی دورشدن از امور رایج و واضح یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است و در مقابل تفکر به شیوه متعارف است که همراه با جواب های غیر معمول و عجیب و زیرکانه است.
  • انعطاف پذیری یا نرمش اندیشه: توانایی فرد در اندیشیدن راه حل های مختلف و یا انتقال از طبقه از پاسخ‌ها به طبقه دیگر و تغییراتی که آزمودنی به معنی معرفی کاربرد و مانند آن برای حل یک مسئله می دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مهارت های حل مسئله کلیک کنید.
  • بسط: توانایی توجه به جزئیات و دقت زیاد در ارائه ایده، پیاده‌سازی، ارزش دادن به آن و ارتباط آن با ایده های دیگر برای عرضه ی یک ایده جدید و قبولاندن آن است.
 

رابطه خلاقیت و هوش

بین هوش و خلاقیت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد اما سوال این است که آیا هر فرد باهوشی خلاق نیز هست؟ آیا افرادی که هوش بهر متوسط و کمتر یا بیشتر دارند می توانند خلاق باشد ؟
قبل از پاسخ به این پرسش ها بهتر است علاوه بر خلاقیت از هوشی تعریفی ارائه شود. برای هوش تعریف های متفاوتی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: آنچه آزمونهای هوش اندازه گیری کمی میکند، یک کیفیت عمومی که توانایی برای حل هدفمند و منطقی را تعیین می کند، کیفیتی دو مولفه ای شامل استعدادهای ذاتی و سطح کنونی عملکرد و کیفیت سه مولفه ای شامل استعدادهای ذاتی، استعدادهای کنونی و سطح کلونی عملکرد. ولی در یک نگاه کلی هوش اشاره به میزان قابلیت فرد در سازگاری با محیط دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه تست هوش گاردنر کلیک کنید.
خلاقیت پنهان درونی چیست

خلاقیت پنهان درونی |پیش بینی نشدن خلاقیت با ضریب هوشی

تحقیقات نشان داده است که ضریب همبستگی بین آزمون های خلاقیت و هوش ۲۰ درصد گزارش شده است که نسبتا پایین است. در نتیجه از روی نمرات هوشی افراد نمی‌توان میزان خلاقیت آنها را پیش بینی کرد و انتظار داشت که افراد مبتکر در میان افرادی دارای هوش بهر کم یافت شوند. با این حال به نظر بعضی روانشناسان داشتن میزانی از هوش برای خلاقیت لازم به نظر می‌رسد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه رشد خلاقیت فردی کلیک کنید.
این هوش حداقلی برای خلاقیت را فرضیه آستانه خلاقیت هم نامیدند به این معنا که تا سطح معین از هوشبهر یعنی حدود ۱۲۰ بین هوش و توانایی های خلاقیت یک رابطه مثبت و پایین وجود دارد اما بالاتر از  هوشبهر۱۲۰ این همبستگی دیده نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که امکان دارد کودکان باهوشبهر بالا در آزمون‌های خلاقیت نمره های پایینی داشته باشد و از طرف دیگر کودکانی که از لحاظ هوش مختصری بالاتر از حد متوسط هستند در آزمون های خلاقیت نمره های بالایی به دست بیاورند.  

خلاقیت پنهان درونی

خلاقیت پنهان درونی آن چیزی است که شما به دنبال آن هستید چرا که این خلاقیت کمک می کند که در شرایط زندگی خود تغییر و تحولاتی به وجود بیاورید. این را بدانید که تمام افراد می‌توانند خلاقیت پنهان درونی خود را کشف کنند و این موضوع هیچ ارتباطی به رشته تحصیلی یا فعالیت‌های آنان ندارد. بعضی از مردم تصور می‌کنند خلاقیت صرفاً برای اشخاصی است که موسیقیدان یا نقاش هستند در حالی که خلاقیت به اقشار خاصی مربوط نمی‌شود بلکه یک الگوی کلی می باشد و از یک نویسنده تا یک فرد با مشاغل معمولی را هم در بر می گیرد.
زمانی که به این باور رسیدید که در تمام زمینه ها می توانید خلاق باشید و این ربطی به جایگاه اجتماعی یا شغلی و روابط اجتماعی شما ندارد آنگاه می توانید به تمام موضوعات از دیدی دیگر بنگرید و تبدیل به یک انسان خلاق شوید. برای شروع کار سعی کنید کارهای تکراری نکنید. دنبال راه های جدید بگردید و سعی کنید چیزهای متفاوتی را تجربه کنید. البته این را بدانید که گاهی راهتان به شکست می‌خورد اما کسی موفق می شود که از شکست ها ناامید نشود و بتواند مسیر خود را طی کند.
افرادی که همیشه سعی می‌کند در زندگی روزانه خود خلاق باشد چند ویژگی خاص دارند که شامل انگیزه کنجکاوی استقامت و پشتکار مثبت اندیشی و فکر باز است که این میتواند به دلیل مهارت‌های برتر متفکران خلاق در حل موضوعات باشد.  

ویژگی های افراد خلاق

افراد خلاق راه‌هایی را جستجو می‌کنند که از طریق آن بتواند فکر خود را به سمت ایده های نو و تازه هدایت کند. آنها به همه جوانب یک موضوع و مسئله توجه می کند و در هر حل یک مسئله تمرکز حواس بیشتری از خود نشان می‌دهند. فرد خلاق فکرهای بکر را بیشتر از دیگران دارد و به راه حل هایی می اندیشد که ممکن است از نظر دیگران اهمیت چندانی نداشته باشد. از تجربیات مختلف نتایج جدیدی را می‌گیرند و افکار و عقاید خود را به راحتی مطرح می‌کنند و از مواجهه با عقاید مختلف استقبال می‌کند.
برای حل مسائل و مشکلات راه های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و تا رسیدن به نتیجه دلخواهشان تلاش می‌کند. فرد خلاق خود را محدود به آراء و عقاید دیگران نمی‌کند و اصلاً تفکر متعصبانه و بسته ای ندارد. همواره کنجکاو و در جستجوی اطلاعات جدید و نو هست و قدرت تصویرسازی ذهنی و تخیل بالایی برخوردار هستند تا حدی که به تفکرات خود عینیت می بخشند. آنها مثبت اندیش و پر انرژی هستند و اعتماد به نفس بالایی دارند. افراد خلاق معمولاً برای هر سالی آمادگی ارائه پاسخ های متفاوت را دارند و حتی ممکن است سوال و جواب های غیرعادی و عجیب غریب در آنها بیشتر دیده شود.
معلمان در مدارس به‌راحتی می‌تواند کودکان خلاق را تشخیص دهند. معلمی که درس را به همه دانش آموزان می دهد اما فقط چند نفر سوال های متفاوت و جالب میپرسند می تواند بفهمد که این دانش آموز قوه خلاقیت بهتری دارد. البته این را هم بدانید که خلاقیت چیزی است که هر فردی می تواند آن را داشته باشد و مخصوص اقشار خاصی نیست. در مورد کودکان هم همین است شما می توانید با ایجاد بازی های مختلف با کودک تان قوه تخیل را در آنها رشد و پرورش دهید.  

تاثیر خلاقیت بر زندگی

محققین معتقدند که همه افراد می توانند از قوه خلاقیت خود در زندگی شان استفاده کنند. بعضی اوقات فقط برای کمک به کشف این بخش از خودتان نیاز به کمک دارید. اما این‌که خلاقیت چه تاثیری بر زندگی شما می گذارد مواردی بیان شده که به آن می پردازیم.

1-داشتن چشم انداز بهتر توسط خلاقیت

هر کسی امروز دوست دارد زندگی راحت تری داشته باشد به نوعی در کارهایش خلاقیت نشان دهد مثلاً یک زن خانه دار می تواند در حین آشپزی مواردی را برای خلاقیت انجام دهد و به دنبال راه های متفاوتی برای افزایش خلاقیت با تکنیک های کاربردی و مختلف باشد. این به این معنی است که شما می توانید برای کارهای ساده خود هم تجارب متفاوتی بیافرینید و از خود خلاقیت نشان دهید. هیئت داشته باشید کسانی در زندگی می توانند راحت تر مسیر موفقیت را طی کنند و زندگی با آرامش بیشتری داشته باشند که برای هر کاری دنبال راه های متنوع باشند و مسیرهای جدید را بیازمایند.
خلاقیت پنهان درونی چیست

2-خلاقیت پنهان درونی |افزایش اعتماد به نفس

کسی که خلاقیت دارد قطعاً حس ارزشمندی و باور به توانایی هایش بیشتر می شود. در نتیجه اعتماد به نفس بیشتری هم خواهد داشت. به همین علت است که خیلی از معلمان به جای راه های سنتی و خشک سعی می کند با راهکارهای متنوعی خلاقیت را در دانش آموزان بالا ببرند و کلاس‌های درس را به مکانی برای پرداختن به ایده‌های دانش آموزان ببینند. از طرفی خلاقیت باعث می شود که افراد از منطقه امن خودشان خارج شود و به دنبال آزمایش موارد جدید در زندگی باشد بدون اینکه ترسی از شکست داشته باشند.

3-افزایش فرصت ها با خلاقیت

افراد خلاق یاد می‌گیرند که چگونه با مشکلات زندگی مواجه شوند و به چالش ها از زاویه دیگری نگاه کند. همین باعث می شود که مشکلات را به فرصت تبدیل کنند. بنابراین آنها فرصت های بیشتری از دیگران خواهند داشت. این فرصت ها می تواند برای افراد خلاق به منزله یک شانس باشد. این را بدانید که خیلی از مردم فرصت های زندگی شان را از دست می دهند و گاهی بعضی ها نمی دانند که این یک فرصت است و ممکن است دیگر تکرار نشود. اما افراد خلاق با توجه به داشتن مهارت انعطاف پذیری و داشتن ذهن باز می‌توانند از فرصت ها استفاده کنند.

4-خلاقیت پنهان درونی |رهایی از زندگی تکراری

یکی از دلایل خسته بودن و بی انرژی بودن خیلی از افراد این است که فقط روزمرگی میکنند و صبح را به شب و شب را به صبح می رسانند بدون آنکه برنامه و هدف دیگری داشته باشد. اما خلاقیت اینجاست که به سراغ افراد می آید و کمک می کند که دیگر زندگی یکنواخت و خسته کننده نداشته باشند و بتوانند تازگی و جدید بودن را وارد بطن زندگی شان کنند. در نظر بگیرید فردی که کار میکند و مجبور است هر روز سر ساعت خاصی سر کار باشد اما اگر او بتواند در کار روزمره تنوع ایجاد کند قطعاً حس و حال و روحیه بهتری از افراد دیگر خواهد داشت. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه فرار از روزمرگی های زندگی کلیک کنید.

5-آزاد بودن برای انجام هرکاری

حتما جمله معروف ادیسون را شنیده اید که می گوید من شکست نخوردم بلکه فقط ۱۰۰۰۰ راه را امتحان کردم و فهمیدم نتیجه‌ای نداشت. این جمله به این معنی است که خلاقیت یعنی تجربه کسب کردن و تجربه ممکن است گاهی با اشتباه همراه باشد.
اگر بخواهید افراد خلاق را به کسی یا چیزی تشبیه کنید بهترین گزینه طراحان گرافیک می باشند چرا که اگر دیده باشید آنها دائما در حال تغییر موارد هستند تا به تصویر و حسی که می خواهند برسند. افراد خلاق هم مانند این افراد مدام به امتحان مورد های جدیدی می پردازند تا به نتیجه مورد نظر برسند. خلاقیت پنهان درونی چیزی است که همانند تجسم خلاق نمی‌توان تاثیرش را نادیده گرفت.  

سخن آخر درمورد خلاقیت پنهان درونی

نوآوری و خلاقیت منشاء تمام تغییرات مثبت و مفید در زندگی افراد است که زندگی بدون خلاقیت معنا و مفهومی ندارد. زمانی فردی کارش ارتقا پیدا می کند و مسیر متفاوتی را می تواند طی کند که خلاقیت بالایی از خود نشان دهد. اگر شما هم میخواهید استعداد های خود و کودکتان را بشناسید و از خلاقیت در زندگی تان بهره ببرید بهتر است به دنبال راه هایی برای افزایش خلاقیت پنهان درونی تان باشید.  اگر شما هم در راستای این موضوع مسئله ای دارید، می توانید از مشاوران و روانشناسان در این مورد کمک بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره روانشناسی کلیک کنید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران