خشم و عصبانیت

خشم و عصبانیت یکی از قوی ترین هیجانات فردی است. تجربۀ خشم به خودی خود برای همۀ افراد اتفاق می افتد و امری طبیعی است؛ اما رفتارهایی که در پی آن اتفاق می افتند ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه مخربی باشند و به روابط بین فردی آسیب زیادی وارد کند. در این صفحه می توانید تمامی اطلاعات لازم در مورد علائم و نحوه درمان خشم و عصبانیت را کسب نمایید.

    مطالب بیشتر...
    تماس با برترین مشاورین ایران