وسواس

وسواس تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند است. اگر چه فرد می‌فهمد این افکار نامناسب و غیر عادی‌اند، ولیکن قادر به دور کردن آن‌ها نیست. وسواس تا اندازه‌ای در همه افراد وجود دارد و بصورت شک و تردید، عدم قدرت در تمرکز فکری، فراموشی و گاهی هم کم خوابی دیده می‌شود. شما می توانید تمامی مقالاتم مرتبط با وسواس را در این صفحه مطالعه نمایید.

    مطالب بیشتر...
    تماس با برترین مشاورین ایران