ریز پرخاشگری چیست و انواع و راه های کنترل آن کدامند؟

ریز پرخاشگری چیست ؟ ریز پرخاشگری اظهار نظر یا اقدامی است که به طور منفی یک فرد یا گروه به حاشیه رانده شده را هدف قرار می دهد. ریز تهاجم می تواند عمدی یا تصادفی باشد و نوعی تبعیض است. افرادی که درگیر ریز پرخاشگری هستند ممکن است هیچ آسیبی برای فرد یا گروه مورد هدف به وجود نیاورند. آن ها حتی ممکن است متوجه نشوند که در حال انجام یک اظهار نظر یا اقدام ریز تهاجمی هستند. صرف نظر از این، ریز پرخاشگری می تواند برای افرادی که آن ها را تجربه می کنند بسیار مضر باشد. برای دریافت مشاوره تلفنی فردی کلیک کنید.

 

تماس با مشاور

ریز پرخاشگری چیست

ریز پرخاشگری یک رفتار نامحسوس کلامی یا غیر کلامی است که آگاهانه یا غیر کلامی انجام می شود و متوجه یکی از اعضای یک گروه به حاشیه رانده می شود و تأثیر مضر و تحقیر آمیزی دارد.

اگر چه ریز تهاجمات ظریف و به طور بالقوه کمتر از تعصب یا عدم تحمل مضر هستند، اما ریز پرخاشگری ها نیز تأثیر دارند. در واقع، قرار گرفتن در معرض ریز پرخاشگری های مزمن در یک دوره زمانی ممکن است به سلامت روان شما آسیب برساند. به همین دلیل، مهم است که ما به عنوان یک کل جمعی به سادگی حضور آن ها را نادیده نگیریم یا وانمود نکنیم که چیزی باعث ناراحتی ما نمی شود. در عوض، به عنوان یک جامعه، باید آن ها را بشناسیم و با یک استراتژی واحد جلو برویم تا تأثیر آن ها را کاهش دهیم.

محققان ریز پرخاشگری‌ ها را این‌ گونه تعریف می‌ کنند «سرکوب‌ های روزمره و ظریف به سمت یک گروه به حاشیه رانده شده که ممکن است کلامی یا غیر کلامی باشد و معمولاً به صورت خودکار هستند». به عنوان مثال ریز پرخاشگری ممکن است نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، میراث، سن یا وضعیت سلامتی فرد را تحقیر کند. ریز پرخاشگری پیام های تحقیر آمیزی را به افراد منتقل می کند زیرا آن ها به یک گروه خاص تعلق دارند یا تصور می شود که متعلق به آن ها هستند.

1-نمونه هایی از ریز پرخاشگری

ممکن است شخصی که پیام عصبانیت را ارسال می کند متوجه نشود که این یک ریز پرخاشگری است. در برخی موارد، ریز پرخاشگری را می توان به عنوان یک عصبانیت پنهانی تعریف کرد. یک مثال زمانی است که شخصی می گوید که یک همکار چقدر خوش صحبت است یا چقدر خوب انگلیسی صحبت می کند، به این معنی که به دلیل رنگ پوست یا ملیت آن فرد، این امر به نوعی غیر منتظره است.

انکار تجربه یک فرد نیز نوعی ریز پرخاشگری است. به عنوان مثال، گفتن جملات خاصی به یک تراجنسیتی مانند این که من یک زن هستم، بنابراین می فهمم که شما در چه حالی هستید. در یک مثال خاص تر، زنان سیسجندر ممکن است از ریز پرخاشگری برای کاهش تجربه زنان ترنس استفاده کنند. به عنوان مثال، یک زن سیسجندر ممکن است شکایت کند که یک زن تراجنسیتی نمی تواند آن چه را که تجربه می کند درک کند، به این معنی که زنان تراجنسیتی، زنان «واقعی» نیستند. همچنین درمورد هم جنس گرایی بخوانید.

2-تاریخچه مطالعات درباره ریز پرخاشگری

روانپزشک دکتر چستر ام. پیرس برای اولین بار این اصطلاح را در دهه 1970 برای توصیف توهین ها و تحقیر های ظریفی که آمریکایی های آفریقایی تبار به طور مرتب تجربه می کنند، ابداع کرد. روانشناسان از آن زمان استفاده از آن را گسترش داده اند تا این رفتار را در مورد هر گروهی که به حاشیه رانده شده است، بگنجانند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه توهین و فحاشی کلیک کنید.

یک گروه به حاشیه رانده شده شامل افراد، گروه‌ ها یا جمعیت‌ هایی خارج از «جامعه اصلی» است که در حاشیه کسانی زندگی می‌ کنند که در مرکز قدرت، سلطه فرهنگی و رفاه اقتصادی و اجتماعی هستند. به حاشیه راندن چیزی نیست که مردم آن را تجربه کنند. در عوض، از طرد و تبعیض توسط ساختار های قدرت و افراد درون آن ها ناشی می شود. برای مثال ممکن است فردی به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب یا گرایش جنسی خود به حاشیه رانده شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه روانشناسی دینی مذهبی کلیک کنید.

معمولاً وقتی رفتار فردی تبعیض آمیز است، مانند زمانی که از توهین نژادی استفاده می کند، واضح است. با این حال، شناسایی ریز پرخاشگری ممکن است سخت تر باشد و فرد ممکن است متوجه مضر بودن رفتار خود نشود. نابرابری های بهداشتی بر همه ما تأثیر متفاوتی می گذارد.

3-طبقه بندی

محققان سه طبقه بندی از ریز پرخاشگری را تعریف کرده اند:

 • ریز پرخاشگری های جزئی: زمانی است که یک فرد عمدا به شیوه‌ ای تبعیض آمیز رفتار می‌ کند در حالی که قصد توهین ندارد. به عنوان مثال گفتن یک جوک نژاد پرستانه یا قومیتی و سپس گفتن من فقط شوخی کردم.
 • توهین‌ های کوچک: این یک نظر یا اقدامی است که ناخواسته باعث تبعیض آمیزی بین افراد می شود. برای مثال اگر به عنوان یک توریست به کشور دیگر رفته باشید به مردم آن ملیت بگویید شما باید مردمی بسیار مغرور باشید. همچنین درمورد غم غربت بخوانید.
 • ریز ابطال‌ پذیری‌ ها: این زمانی است که نظر یک فرد تجربیات یک گروه به حاشیه رانده شده را بی‌ اعتبار یا تضعیف می‌ کند. به عنوان مثال، یک سفید پوست به یک سیاه پوست می گوید که نژادپرستی در جامعه امروزی وجود ندارد.

 ریز پرخاشگری چیست

انواع ریز پرخاشگری

ریز پرخاشگری می تواند به اشکال مختلفی باشد که به شرح زیر است:

 • ریز پرخاشگری شفاهی: ریز پرخاشگری کلامی یا سوالی است که برای یک گروه یا فرد به حاشیه رانده شده آزاردهنده یا انگ است. به عنوان مثال، گفتن: تو برای یک زن خیلی باهوشی.
 • ریز پرخاشگری رفتاری: این ریز پرخاشگری شامل رفتاری است که برای یک فرد یا گروه به حاشیه رانده شده تبعیض آمیز یا آسیب زا باشد. به عنوان مثال، وقتی یک پیشخدمت یا متصدی مغازه به یک آقا توجه نمی کند و در عوض به یک شخص دیگر مانند خانم خدمات می دهد، می تواند برای آن آقا بسیار اذیت کننده باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه جواب توهین کلیک کنید.
 • ریز پرخاشگری زیست‌ محیطی: ریز پرخاشگری زیست محیطی زمانی است که تبعیض ظریفی در جامعه رخ می‌دهد، برای مثال، آمریکا را در نظر بگیرید که یک محیط دانشگاهی فقط ساختمان‌ هایی به نام‌ سفید پوست ها دارد.

1-ریز پرخاشگری نژادی

این ریز پرخاشگری نوعی موذیانه و فراگیر از نژادپرستی است. برخی از پژوهشگران منبع مورد اعتماد آن‌ ها را به‌ عنوان «مبادله‌ های مختصر و روزمره که پیام‌ های تحقیر آمیز برای رنگین پوستان ارسال می‌ کند، به دلیل تعلق آن ها به یک گروه اقلیت نژادی تعریف می‌ کنند. این شکل از نژادپرستی روزمره می تواند تأثیر مخربی بر افراد و جوامع داشته باشد. غالباً فرد غالبی که از آن ها استفاده می کند از آن بی خبر است یا از تأثیر آن بی خبر است. نمونه هایی از ریز تجاوزات نژادی عبارتند از: برای دریافت مشاوره تلفنی کلیک کنید.

 • ریز پرخاشگری به یک فرد سفید پوست بلافاصله بدون بررسی این که چه کسی ابتدا آن جا بوده است
 • انکار نژاد پرستی
 • متهم كردن طرف مقابل به حساسيت بيش از حد در هنگام آسيب ديدگي كوچك
 • مثلاً گفتن: «بهترین فرد بدون توجه به نژاد باید کار را به دست آورد»، زیرا این نژاد پرستی ساختاری یا نهادی را در نظر نمی گیرد.
 • صحبت نکردن وقتی همکار هدف یک حمله ریز پرخاشگری است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه برخورد با همکار کلیک کنید

2-ریز پرخاشگری های زن ستیزی چگونه است

این نوع دیگری از ریز پرخاشگری مبتنی بر جنسیت است که توسط مردان نسبت به زنان انجام می شود. این مدل ریز پرخاشگری ها منعکس کننده تعصب ریشه ای نسبت به زنان، بیزاری یا تحقیر نسبت به آن ها است. مثال‌ هایی از این مدل ریز پرخاشگری عبارتند از:

 • طنز جنسی
 • عملی که منعکس کننده عینیت است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه تفاوت زن و مرد کلیک کنید.
 • زبانی که منعکس کننده عینیت است، به عنوان مثال، نظرات و فرضیات در مورد لباس و رفتار زنان
 • مفروضات حقارت
 • امتناع از ایفای نقش‌ های خاص، مانند مراقبت، به دلیل این باور که این نقش‌ ها کاملاً برای زنان است.

3-ریز پرخاشگری های دگرجنسگرایی چگونه است

دگرجنسگرایی یکی از مواردی بود که به آن «هموفوبیا» می گفتند. اصطلاح قدیمی‌ تر نادرست است، زیرا به ترس غیر منطقی اشاره می‌ کند، نه تبعیض و به حاشیه راندن سیستمی و بین‌ فردی که وجود دارد. ریز پرخاشگری های دگرجنسگرا مبتنی بر تمایلات جنسی هستند. آن ها افراد با گرایش های جنسی مختلف را هدف قرار می دهند و اغلب توسط افراد سیسجندر انجام می شوند. برای مثال‌ آن ها عبارتند از:

 • استفاده از اصطلاحات تحقیر آمیز. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه تست ال جی بی تی کلیک کنید.
 • ایجاد فرضیات در مورد گرایش جنسی افراد
 • دور شدن از مردم یا کنار گذاشتن آن ها از بحث
 • متهم کردن مردم به حساسیت بیش از حد نسبت به جنسیت خود
 • مستقیم به فرد نشان می دهد که یک فرد به طور کامل مرد یا زن واقعی نیست
 • گفتن من همجنس گرا نیستم، اما... برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه بایسکشوال کلیک کنید.
 • ساکت ماندن زمانی که یک ریز پرخاشگری علیه شخص دیگری انجام می شود

 

مثال هایی در مورد ریز پرخاشگری

نمونه‌ های روزمره بسیاری از ریز پرخاشگری وجود دارد. افراد ممکن است به دلیل نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، طبقه، ناتوانی، سلامت روان، وزن یا سن و سایر عوامل، دیگران را مورد حمله پرخاشگری خود قرار دهند. در سال 2018، دانشگاه ایالتی کانزاس مطالعه ای را در مورد ریز پرخاشگری ها در محل کار انجام داد. محققان دریافتند که 73 درصد از زنانی که در علم، فناوری، مهندسی یا ریاضیات کار می‌ کنند، حداقل یک شکل از شیئ‌ سازی جنسی را تجربه کرده‌ اند. برخی از نمونه های دیگر ریز پرخاشگری عبارت هستند از:

 • رفتار با شخصی به عنوان شهروند درجه دوم به دلیل جنسیت، نژاد یا گرایش جنسی. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه تبعیض جنسیتی کلیک کنید.
 • تعریف کردن از فردی که در ایالات متحده بزرگ شده است در مورد انگلیسی بودن او صرفاً به این دلیل که سفید پوست نیست
 • به افراد چاق بگویید که باید کمتر غذا بخورند
 • بر اساس مذهب، سن، یا طبقه شخصی، فرضیاتی در مورد کسی بسازید
 • عمداً از ضمایر ترجیحی افراد تراجنسیتی استفاده نمی کنند
 • نشان دادن کمتر نژاد ها، جنسیت ها و ناتوانی های مختلف در رسانه ها
 • عدم تمایل به یافتن نام های کلیشه ای یا تحقیر آمیز تیم های ورزشی توهین آمیز
 • استفاده از اصطلاحات توهین آمیز، مانند: این خیلی همجنس گرا است. همچنین درمورد استریت بخوانید.
 • در نظر گرفتن برخی از افراد بر اساس قومیت، طبقه یا جنسیت آن ها، ارزش بیشتری نسبت به دیگران دارند.

 

ریز پرخاشگری و آسیب آن به افراد

ریز پرخاشگری ها می تواند برای افرادی که آن ها را تجربه می کنند مضر و استرس زا باشد. محققانی که تأثیرات ریز پرخاشگری نژادی را بر روی دانشجویان مقطع کارشناسی مطالعه کردند، دریافتند کسانی که به طور مرتب آن‌ ها را تجربه می‌ کردند، عزت نفس پایین‌ تری داشتند. محققان هم چنین دریافتند که این ریز پرخاشگری های نژاد پرستانه به ویژه در محیط های کاری و آموزشی مضر است.

در مطالعه دیگری، محققان دریافتند افرادی که ریز پرخاشگری های قومی را تجربه کرده‌ اند، دارای سطوح بالاتری از افسردگی و آسیب هستند. با این حال، این مطالعه نمی تواند تأیید کند که ریز پرخاشگری ها به طور مستقیم باعث افسردگی شرکت کنندگان شده است. یک مطالعه که بر روی 325 دانشجوی فارغ التحصیل «اقلیت» انجام شد، نشان داد که بیش از 98 درصد آن ها ریز پرخاشگری را تجربه کرده‌ اند. نتایج نشان داد که ریز پرخاشگری ها بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی فرد، پریشانی قابل توجهی ایجاد کرده و خطر افسردگی را افزایش می دهد.

ارتباط بین ریز پرخاشگری و سوگیری ضمنی چیست؟

ریز پرخاشگری شکل ظریفی از تعصب است. آن ها اظهار نظر ها یا رفتار هایی هستند که به اعضای جوامع به حاشیه رانده شده آسیب می رسانند. افرادی که درگیر ریز پرخاشگری ها می شوند اغلب از تاثیر منفی آن بی خبرند. سوگیری ضمنی به معنای «تعصب ناخودآگاه به نفع یا علیه یک فرد یا گروه» منبع مورد اعتماد است. ریز پرخاشگری ها اغلب بیانگر سوگیری ضمنی است. اما اگر فردی بفهمد که اظهارات یا اعمالش ریز پرخاشگری است و به همان شیوه رفتار کند، تعصبی که ابراز می‌ کند دیگر ضمنی نیست بلکه تعصب صریح است.

 ریز پرخاشگری

چگونه از وقوع ریز پرخاشگری اجتناب کنیم؟

برای فردی که دارای سوگیری آموخته شده اند تغییر نحوه رفتار خود نسبت به گروه های به حاشیه رانده شده می تواند دشوار باشد.
با این حال، برخی نکات می ‌تواند به افراد کمک کند تا باور های خود را مرور کنند و رفتار خود را تغییر دهند. مثلا:

 • به فردی که ریز پرخاشگری را دریافت می کند گوش دهید و با احساسات او همدردی کنید.
 • سعی کنید حالت تدافعی نداشته باشید یا احساسات فرد را نادیده بگیرید.
 • مسئولیت هرگونه سوگیری اساسی نسبت به گروه های خاص را بپذیرید.
 • برای تحصیل و درک بیشتر گام بردارید.
 • متعهد به تغییر رفتار های ریز پرخاشگری باشید.

اگر فردی مرتکب ریز پرخاشگری شد چه باید کرد؟

 • در صورت احساس امنیت به ریز پرخاشگری ها پاسخ دهید.
 • در مورد حادثه به طور مختصر بحث کنید و ترتیب دهید که بعداً دوباره آن را با شخص مورد بحث قرار دهید. این به آن ها این فرصت را می دهد که فکر کنند و به شما این فرصت را می دهد که در نظر بگیرید و احتمالاً تمرین کنید که چه چیزی بگویید.
 • به فرد اجازه دهید بداند که ریز پرخاشگری چه احساسی در شما ایجاد کرده و چرا اهمیت دارد.
 • از ریز پرخاشگری انتقاد کنید نه از خود شخص.
 • با جستجوی حمایت اجتماعی و تمرین تکنیک های مراقبت سالم از خود از خود مراقبت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه روش های خودمراقبتی کلیک کنید.
 • از انجام کار های مرتبط با به حاشیه راندن خودداری کنید مگر این که این کار به انتخاب شما باشد. درخواست از شما برای انجام این کار می تواند نوعی ریز پرخاشگری باشد.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران