هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
آموزش روانشناسی رفتار انسان ها

روانشناسی رفتار انسانها از کجا آغاز شد


روانشناسی رفتار رسما در سال ۱۹۱۳ در پی مقاله ای که بوسیله «جان بی واتسن» به نگارش در آمد آغاز شد این نظریه به سرعت به صورت نظریه ای محبوب در روانشناسی در آمد علت محبوبیت پیدا کردن آن نیز این بود که روانشناسی رفتار انسانها توانست علم روانشناسی را به ابزارهایی عینی برای مشاهده و اندازه گیری مجهز کند اصولا علم روانشناسی رفتار انسانها به بررسی دلایل متفاوت رفتار انسانها می پردازد روانشناسان رفتار گرا بر این باور هستند که هر رفتاری تابع از دلیلی ست و اگر روانشناسان بتوانند به دلیل و انگیزه های رفتارهای متفاوت پی ببرند آنگاه موفق شده اند یک گام بزرگ به سمت ساختن جامعه ای آرمانی بردارند. روانشناسان رفتارگرا می گویند یک دوجین کودک را در محیطی که ما میخواهیم به ما تحویل بدهید به کمک آموزش روانشناسی رفتار انسانها ما آنها را فارغ از قوم ، ملیت ،رنگ ، نژاد و شغل پدران شان برای هر مقصودی پرورش خواهیم داد. 

پایه های آموزش روانشناسی رفتار انسانها را بشناسید


در روانشناسی چند نظریه در خصوص رفتار انسانها وجود دارد پاره ای معتقد هستند که رفتار انسانی تابعی از عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی هستند برخی دیگر مانند امیل زولا اعتقادی به پارامتر محیط و آموزش ندارند آنها تنها عامل در رفتار انسانی را عوامل ژنتیکی میدانند اما روانشناسان رفتار گرا اعتقاد دارند که تنها عوامل محیطی و شرطی سازی بر روی رفتار انسانی تاثیر گذار هستند.بعد ها افرادی همچون فروید مدعی شدند روانشناسی رفتار انسانها به آن دلیل که نقش ضمیر ناخودآگاه و باورهای انسان را نادیده میگیرد پایان یافته تلقی میشود نکته ای که فروید و همفکران او به آن بی توجه بوده اند این است که چه چیزی باعث ساخته شدن احساسات آرزوها و باورهای ما می شود در حقیقت علت اصلی آن همان محیط و شرطی سازی ست پسر بچه ها از ۳ سالگی فرآیند یادگیری را از پدر خود و دختر بچه ها از ۳سالگی فرآیند یادگیری را از مادر خویش می آموزند آنچه که ضمیر ناخودآگاه ما را شکل میدهد در واقع ریشه در عوامل شرطی شده محیط دارد این آموزش روانشناسی رفتار انسانها ست که باور های ضمیر ناخود آگاه انسان را میسازد. 

علوم جدید و تاثیر آن بر آموزش روانشناسی رفتار انسانها


برای سالها دانشمندان علوم ژنتیک می پنداشتند عوامل ژنتیکی بر روی بسیاری از خصوصیات و رفتارهای ما تاثیر گذار هستند بعنوان مثال ژن چاقی در وجود شخص باعث ایجاد چاقی میشود و چاقی به نوبه خود باعث یک سری از رفتارها میگردد که از جمله آنها میتوان به کم تحرکی و تنبلی اشاره کرد آنان نتیجه میگرفتند که در اینجا کم تحرکی و تنبلی ریشه در عوامل ژنتیکی دارد و این خود دلیلی برای سست بودن روانشناسی رفتار است اما با گذشت زمان محققان علوم ژنتیک دریافتند که این تنها ژنها نیستند که بر روی خصوصیات فیزیکی و رفتاری تاثیر دارند بلکه در حقیقت این یک ارتباط دو سویه است رفتار ها هم میتوانند بر روی خصوصیات ژنتیکی تاثیر گذارند باشند یعنی اگر فردی با وجود ژن چاقی در درون خود بتواند با تغذیه و تحرک مناسب وزن خود را حفظ کند این امر به مرور باعث ایجاد تغیرات ژنتیکی در درون آن شخص خواهد شد یافته هایی از این دست در سالهای اخیر موجب تقویت روانشناسی رفتار گردیده است.

دلایل اهمیت آموزش روانشناسی رفتار انسانها


با آموزش روان شناسی رفتار انسانها ما خواهیم توانست به دو هدف بزرگ دست پیدا کنیم اول در سطح جامعه بوسیله آموزش و شرطی سازی موفق خواهیم شد ریشه رفتارهای ناسالم را از میان برداریم که همانطوری که پیشتر گفته شد این خود گامی مهم برای رسیدن به یک جامعه آرمانی ست و دلیل دوم اهمیت آموزش روانشناسی رفتار انسانها رسیدن به تعامل بهتر در روابط اجتماعی و خانوادگی ست افراد معمولا در شرایط محیطی یکسان رفتار مشابهی از خود نشان میدهند پس اگر ما به کمک آموزش روانشناسی رفتار انسانها بتوانیم نوع رفتار آنها را پیش بینی کنیم خواهیم توانست از بروز رفتارهای ناخوشایند جلوگیری کنیم.
کلمات کلیدی :
مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.