هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟


ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟ شكست عشقی موجب برهم خوردن توازن احساسات در فرد میشود و موجب بروز برخی ناهنجاری های روانی در فرد میشود. از اینرو ممكن است فرد آسیب دیده برای جبران صدمات روحی خود درصدد انتقام از فرد مورد نظر برآید. اما سوال اینجاست كه ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟ بیشترین صدمه انتقام را فرد انتقام گیر میخورد. انتقام راهی برای درمان و التیام جراحات روحی افراد نیست چرا كه در واقع انتقام به معنای این است كه فرد قادر به پذیرش موقعیت موجود و آنچه رخ داده است نیست. بر این اساس انتقام یك شمشیر است كه لبه تیز آن بسوی خود فرد است و ضربه انتقام پس از شکست عشقی را انتقام گیر میخورد. اینكه ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد، روشن است ولی پذیرش آن برای فردی كه در بطن رنج قرار دارد بس مشكل می باشد. در اینجا به این سوال كه انتقام گرفتن پس از شکست عشقی کار درستی است یا نه بصورتی دقیق مورد بحص قرار می گیرد. در مركز مشاوره روانشناسی هنر زندگی ما برای التیام جراحات روحی شما آماده كمك هستیم. توصیه می کنیم مقالات ما را درمورد چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم ، درمان شکست عشقی و مهارت کنترل احساسات بخوانید.

شما می توانید برای دریافت مشاوره فردی از متخصصین مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

علت گرایش به انتقام در جراحات روحی 

شكست عشقی چیست و ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟ شكست عشقی نوعی هیجان شدید است كه در ابتدای امر در فرد نوعی حالت فقدان عمیق ایجاد میكند و فرد را دچار رنجی زیاد میكند. در ابتدای امر واكنش اولیه فرد به درد و رنج، افسردگی زیاد و انزوا است، با ادامه بیماری امكان بروز خشم زیاد در فرد و احتمال بروز واكنش تلافی جویانه وجود دارد. در صورتی كه فرد قادر به انجام واكنش تلافی جویانه نباشد، ممكن است تحت تنش زیاد عصبی وادار به خودكشی شود. در این میان چه چیزی باعث حس انتقام میشود؟ ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟ در واقع از دیدگاه فرد مذكور، اهمیت رها شدن از رنج بسیار بیش از اهمیت خود موضوع مینماید. وضعیت این فرد در آن دوره زمانی وضعیت فردی نابینا است كه در جستجوی چیزی در كنار پرتگاه است. یعنی در درون خطر می باشد و كاملا نسبت به وضعیت خود ناآگاه است. در برخورد با ضربه انتقام پس از شکست عشقی ، از همه بدتر این است كه این فرد در برابر درمان مقاومت میكند و درگیری با مساله و غم و اندوه فراوان را ترجیج میدهد. در بررسی این كه ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد، باید گفت ابتدایی ترین واكنش فرد به اینكه شریك زندگی آینده، او را ترك گوید، بهت و تعجب است، واكنش دوم تحلیل های درونی برای شكافتن دلایل مساله است و واكنشهای احساسی هنگامی آغاز میشود كه فرد پاسخ مناسبی نمی یابد. ورود به مرحله احساسی و افسردگی موجب تخلیه انرژی روانی و بهبود فرد میشود و فرد را از ضربه انتقام پس از شکست منصرف میكند مشروط بر اینكه فرد تحت درمان قرار گرفته و در وضعیت خود رها نشود. میل به وارد كردن ضربه انتقام پس از شکست عشقی در میانه واكنش عصبی ایجاد میشود. 

انتقام گرفتن از کسی که ما رو ول کرده

اثرات نامطلوب انتقام در زندگی شخصی فرد

ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟ انتقام هیچگونه اثر مثبت در كاهش انرژی منفی و درد و رنج فرد ندارد و علاوه بر این مقدار زیادی انرژی و نارحتی و اندوه را به وجود انسان وارد میكند. بنابراین امكان بهبودی بعد از انتقام كاملا منتفی است و به علاوه فرد را در معرض اشتباهات بزرگتر قرار میدهد و همچنین فرد را در معرض بازخوردهای حقوقی و جزایی صدماتی كه به فرد مورد نظر وارد میكند نیز قرار میدهد. بنابراین ضربه انتقام پس از شکست عشقی را انتقام گیرنده میخورد و فكر انتقام اساسا فكری اشتباه است. به علاوه باید به فرد گوشزد كرد و فهماند كه اصولا در واقعیت نیاز به انتقام نیست و حس انتقام در واقع یك حس موهومی در پاسخ به یك نیاز و باور غلط در فرد نسبت به فرد مخاطبش است. در صورتی كه مشاور موفق شود این سوال ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟ را در فرد زنده كند و او را از تاریكی خود خواسته بیرون بیاورد، فرایند درمان شدن سرعت میگیرد. ضربه انتقام پس از شکست عشقی را انتقام گیر میخورد زیرا فرد انتقام گیر به اشتباه تصور میكند كه ضربه انتقام پس از شکست عشقی را مخاطب میخورد؟ ولی در واقع اینطور نیست و چیزی است كه فرد نمیداند. به همین دلیل درمان در ادامه هرگز سخت تر از آگاه كردن فرد به اشتباه خود نیست. برای پیشگیری از وارد آمدن ضربه انتقام، بهر حال فرد باید بیاموزد كه فرد مقابل نیز دارای حق انتخاب است و باید این حق را برای او همچون خودش محترم بشمارد. فرد البته این مشاوره ها را در ابتدا به سختی میپذیرد ولی با دانستن اینكه ضربه انتقام پس از شکست عشقی خودش میخورد و با انجام برخی تمرینات ساده هوازی و مدیتیشن و برنامه روزانه فعالیت كه توسط مشاور به او داده میشود، میتواند به میزان آگاهی خود به موقعیتی كه در آن قرار دارد بیفزاید. بنابراین روشن است كه ضربه انتقام پس از شکست عشقی را بیش از همه چه کسی میخورد و بدیهی است درمان بسیار موثر تر از انتقام است و فرد باید بیاموزد كه با موارد بسیاری شبیه با این مورد، در زندگی آتی خود روبرو خواهد شد و باید یاد بگیرد كه با حسی توام با احترام به دیگران و بدون كینه توزی با آن روبرو و به زندگی خود ادامه دهد تا بیش از پیش شادی را بیابد. بنابراین پاسخ این سوال كه ضربه انتقام پس از شکست عشقی را چه کسی میخورد؟ روشن است.


شما می توانید برای دریافت مشاوره فردی از متخصصین مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید

مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.