هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
مراحل طلاق توافقی

در ايران شرايطي كه زوجين ضمن عقد بر سر آن توافق ميكنند و در دفتر، اسناد ازدواجِ مربوطه را امضاء ميكنند که در برخي موارد بعد از ازدواج ، محل اختلاف بين ايشان ميشود. در بسياري از موارد زوجين در مورد شروط ضمن عقد، مانند مهريه ديد روشني ندارند و در مورادي هم طرفين، هر دو به اين نتيجه ميرسند كه در مورد شريك زندگي آينده خود انتخاب درستي نكرده اند. در اين شرايط برگشت از ازدواج و صدور صيغه طلاق در واقع نيازمند اجرايي شدن شروط عقد است. به منظور تسهيل فرايند طلاق و كاهش آسيبهاي آن در بسياري از موارد زوجين تصميم ميگيرند كه، شرايط ضمن عقد را مجددا مورد بازبيني قرار داده به يك توافق جديد برسند. در اين مقاله معاني اين روش طلاق و روش انجام آن بطور مختصر تشريح ميشود.

طلاق توافقي زن و مرد


در صورتي كه طرفين طلاق، تمايل به بازنگري مفاد قرارداد ضمن عقد را داشته باشند، امكان توافق مجدد وجود دارد و در اين مرحله بايد زوجين با مراجعه به مشاور خانواده در مورد تعديل حقوق قانوني كه بر ضمه هر يك مطابق قرارداد است اقدام كنند. توافق بر سر حداقل حقوق اساسي و تغيير مفاد قراداد ضمن عقد در اين مرحله از اهميت بالايي برخوردار است. به همين منظور مشاوره با مشاور باتجربه ميتواند از ميزان صدمات ناشي از طلاق بكاهد. براي اين منظور بايد زوجين به كمك مشاور ميزان دسترسي طرفين را به حقوق مادي و معنوي مشروع در عقدنامه بررسي كنن و در اين صورت مشاهده ميكنند كه حداكثر حقوقي كه بصورت قانوني و توافقي قابل احيا است چه ميباشد. با اين روش مشاور سعي ميكن كه زوجين را به قبول شرايط جديد راضي كند. در صورت قبول طرفين موافقتنامه همراه با درخواست طلاق از سوي مرد يا زن كه داراي حق طلاق باشد به دادگاه ارائه ميشود. طلاق توافقي با توجه به هزينه بر و وقتگير بودن فرآيندهاي حقوقي، داراي مزاياي زيادي است. در ايران بدليل حجم زياد پرونده هاي حقوقي، بويژه در زمينه طلاق، رسيدگي اين پرونده ها بين 6 تا يكسال زمان ميبرد و در مواردي از اين هم بيشتر است. در ضمن هزينه بسياري صرف اين فرآيند ميشود. همچنين در بسياري از موارد اين فرآيند فقط نتيجه حقوقي دارد ولي از نظر عاطفي و اجتماعي و كاري و شغلي صدمات بسياري به زوجين ميزند. طلاق توافقي به فضاي منطقي و جدا شدن بدون ناراحتي همراه با احترام نزديك است و در ضمن اينكه تلاش دارد حقوق مادي و معنوي هر دو حفظ شود، سعي در جدا نمودن زوجين دارد. بنحوي كه به شرايط بهتري از زندگي براي هر دو منجر شود. هدف مشاور سعي در موفقيت زوج به طلاق به هر قيمتي با رضايت كامل طرفين نيست و چرا كه اين كار اگر غير ممكن نباشد مشكل است. در عمل سعي ميشود با آسان كردن شرايط طلاق از صدمات آن براي هر دو طرف كاسته شود. بهر حال در مواردي طلاق بهترين راه حل است و به معناي ادامه ندادن يك انتخاب اشتباه است زيرا اين انتخاب به معناي قضاوت در مورد خوبي و بدي زوجين در مقايسه با هم نيست.در زير برخي مزاياي طلاق توافقي ارائه شده است

1- اجتناب از صرف هزينه و وقت زياد در فرايندهاي حقوقي و قانوني
2- حفظ احترام و كرامت زن و مرد
3- كاهش يافتن صدمات روحي و اجتماعي
4- امكان تحقق درصد مناسبي از مطالبات زن و مرد در زماني كوتاه
5- داشتن بار مثبت همراه با يادگيري مهارت احترام و انتخاب عاقلانه در زوجين

مقايسه طلاق غير توافقي و طلاق توافقي


موارد فوق هر يك به تنهايي دليل خوب براي انجام توافق است. در برخي موارد بدليل حجم زياد مطالبات بويژه مالي و بيشتر خانمها از آقايان، توافق بسيار مشكل است و اين امر در صورت عدم توانايي زوج در پرداخت مطالبات زن معمولا بيشتر است. از آنجا كه مطابق قوانين جمهوري اسلامي در خصوص استتاعت مالي طرفين در پرداخت مطالبات، در صورتي كه مبلغ بيش از توان پرداخت مرد يا زن باشد، امكان پرداخت اقساطي براي مرد ميسر است و مطابق برخي قوانين جديد در اين خصوص، مجازات حبس براي مرد به خاطر بدهي به زن اجرا نمشود و با حكم پرداخت در حد توان مرد تعديل ميشود. اين نمونه مالي و نمونه هاي بسيار حاكي از اين است كه محدوديتهايي در دريافت مطالبات براي طرفين وجود دارد و از اينرو بهترين روش براي دريافت اين مطالبات، كاهش آنها تا حد قابل دريافت از نظر قانوني و توان طرفين است. در صورتي كه طلاق بصورت غير توافقي باشد، هيچ يك از مزاياي فوق بر اين امر مترتب نيست و زوجين بايد تا انتها براي حقوق بسيار مشكل خود در دادگاه حاضر و با صرف هزينه هنگفت و صدمات روحي و اجتماعي زياد بخشي از آنرا دريافت كنند. بنظر ميرسد در سيستم قضايي كشور ايران، سبك كردن بار سيستم و سپردن آن به شوراهاي حل اختلاف محلات و استفاده از مشاوره روانشناسی نتيجه بهتري براي توافق بر سر حقوق دست يافتي و نه حقوق تمام و كمال بدهد.
مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.