هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
هفت مانع بزرگ گوش کردن

شما ممکن است در زندگی به برقراری یک رابطه مهم نزدیک شده باشید اما برای این که بتوانید یک رابطه را حفظ کنید به چندین مهارت نیاز دارید، از بین مهارتهای مهم گوش کردن تقریباً همه چیز است. یک روحانی به نام استفان کاوی یک شنونده را که با قصد تکرار گوش می‌دهد با شنونده‌ای که با قصد درک گفته گوینده گوش می‌دهد، از هم متمایز کرده است. چون گوش کردن برای موفقیت در زندگی بسیار حیاتی است، ابتدا لازم است 7 علامت را که مانع ارتباط کلامی خوب می‌شود، ذکر کنیم. در برخی از متون روانشناسی این 7 علامت را 7 گناه کبیره گوش نکردن نام گذاری کرده‌اند.

از صافی رد کردن، فیلترینگ

در این علامت ذهن شخص به حرف‌های گوینده توجهی ندارد و متوجه موارد دیگری است و فقط وقتی گوش می‌دهد که حرف موافقی بشنود. معمولاً، پاسخ‌های کسی که حرف‌های دیگران را فیلتر و از صافی رد می‌کند، این است که "بله، اما ...." 

حدس زدن و فرضیه ساختن‌های ثانوی از حرف‌ها گوینده

کسانی که حدس ثانوئی می‌زنند جزییات مهم را از دست می‌دهند، زیرا آنها شدیداً مشغولند. 1) تصور می‌کنند گوینده انگیزه‌ای پنهان دارد 2) سعی می‌کنند انگیزه پنهان آن شخص را پیدا کنند.

ناچیز شماری

هنگامی که شنونده برای گوینده احترامی قایل نیست این اتفاق می‌افتد. در اکثر موارد آنچه را که گوینده می‌گوید 100% حرف‌های نامربوط و بی ارزشی نیست، اما فرد ناچیز کننده با سوء نیت و یا آشکارا، و به هر دلیلی، آنچه را که گفته می‌شود به مسخره، ریشخند و طعنه می‌گیرد. چیزی که در مورد ناچیز کننده‌ها انسان را اندوهگین می‌کند آن است که آنها غالباً راه حل مشکلات را پیدا نمی‌کنند، به این دلیل ساده که منبع حل مشکل را دوست ندارند. یک شکل معتدل از ناچیز شماری هنگامی روی می‌دهد که محتوای حرف زدن کمی بی‌ادبانه تلقی می‌شود؛ تنها به این دلیل که گوینده، سخن‌وری ماهر نیست. 

ذکر تجربه‌های زندگی شخصی (بازگویی)

بازگوکننده کسی است که همیشه زمینه زندگی شخصی خود را مرجع قرار داده و آنها را با آنچه که گوینده، می‌گوید، مقایسه می‌کند. بازگوکننده غالباً خود محور است، بنابراین، هرچیزی که می‌شنود، با تجربه شخصی خود مقایسه و مقابله می‌کند. 

مرور ذهنی

مرور ذهنی آنچه که شنوده می‌خواهد به گوینده بگوید، این گناه کبیره مانع گوش دادن می‌شود، زیرا شنونده فقط منتظر است گوینده حرف خود را به پایان برساند، در این میان وی آنچه را می‌خواهد بگوید، در ذهن مرور می‌کند و بعد شروع به صحبت می‌کند. مرور کننده ذهن، در حالیکه شخص دیگر صحبت می‌کند، در باره جملات بعدی که می‌خواهد بگوید، فکر می‌کند. 

پیش بینی کنندگی

کسی که از گوینده یک ایده می‌گیرد و از عنوانی که در اختیارش است سال‌ها جلوتر می‌رود یک پیش بینی کننده است. پیش بینی کنندگی از گمانه زنی در باره موضع ریشه گرفته یا صرفاً به خاطر این رئوی می‌دهد که ذهن شخص خود به خود جلوتر فکر می‌کند.

آشتی جویی

بدترین علامت گوش دادن، موافقت آشتی جویانه با هر چیزی است که گفته می‌شود، چرا؟ تنها به این دلیل که شخص می‌خواهد از تعارض و برخورد اجتناب کند. با این همه موانع گوش دادن برای هر کسی لازم است از مهارتهای گوش دادن آگاه باشد و با تمرین آنها را بیاموزد. بدترین علامت گوش دادن، موافقت آشتی جویانه با هر چیزی است که گفته می‌شود، چرا؟ تنها به این دلیل که شخص می‌خواهد از تعارض و برخورد اجتناب کند. با این همه موانع گوش دادن برای هر کسی لازم است از مهارتهای گوش دادن آگاه باشد و با تمرین آنها را بیاموزد.
برای  مشاوره روانشناسی می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی سر بزنید

مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.