هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ به منظور استفاده هر چه موثرتر از این هدیه الهی برای رشد و تعالی لازم است كه برخی مهارتها برای شناخت این احساسات و كنترل و مدیریت آنها آموخته شود. حال چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ این سوالی است كه برخی افراد بعد از اینكه در رسیدن به زوج مورد نظر ناكام ماندند می پرسند. در خود سوال اینكه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم، خود ما را به سوی جواب راهنمایی میكند. زیرا شكست عشقی در واقع یك واكنش در فرد به یك كنش بیرونی عاطفی شدید است. در این حالت فرد از قبول واقعیت خودداری میكند و سعی میكند غم و اندوه را در خود ایجاد نماید. حال باید پرسید چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پاسخ این است كه چنانچه اشاره شد انتخاب غم و اندوه در انسانی كه دچار شكست عشقی شده است، در واقع یك واكنش دفاعی برای ایجاد حس همدردی و دلجویی در دیگران است. هرچه میزان این غم و اندوه بیشتر باشد تمایل فرد به غمگین شدن بیشتر است و شكست عشقی را دیرتر فراموش میكند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با مراكز مشاوره روانشناسی تماس بگیرید. مركز مشاوره هنر زندگی در این مورد شما را یاری خواهد كرد. در ادامه این مقاله به بررسی این سوال كه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم، خواهیم پرداخت. شما می توانید برای دریافت مشاوره فردی از متخصصین مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

چرا باید شكست عشقی را از یاد ببریم

شكست عشقی نوعی هیجان شدید است كه در صورتی كه درمان نشود، موجب اتلاف وقت زیاد برای فرد و واماندگی و درماندگی فرد از روبرو شدن با رنج ناشی از شكست عشقی میشود. بنابراین این سوال كه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم بسیار مهم است. درمان شكست عشقی به معنای فراموش كردن آن نیست بلكه به معنای پذیرش موقعیت و واقعیت و بررسی موضوع به صورتی واقع بینانه و در فضای غیر احساسی است. در برخورد با شكست عشقی فرد انرژی روانی بسیاری را كه در زوج مورد نظر خود ذخیره كرده است را در خود نگه میدارد و بصورت اندوه و افسردگی شدید نشان میدهد. با چه شناختی و چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پاسخ این است كه هیجانات عاطفی فردی كه دچار شكست عشقی شده است موجب ایجاد احساس فقدان شدیدی در فرد میشود تا جایی كه امكان بروز خودكشی در فرد را در هفته های نخست افزایش میدهد. برای درمان این بیماری بوی‍ژه درمراحل اول باید فرد را از فضای احساسی و مقاومتی كه نسبت به درمان دارد بیرون آورد. بنابراین برای اینكه شکست عشقی را فراموش كند ،فرد نیاز به انجام مشاوره توسط روانشناس دارد. در مراحل اول درمان، گاهی استفاده از برخی داروهای آرامبخش برای خارج كردن فرد از فضای اندوه مفید است ولی اغلب با استفاده از روانشناسی شناختی و مشاوره حضوری تمایل فرد به ادامه مشاوره افزایش می یابد. بهر حال برای درمان و فراموش كردن شکست عشقی كمك خانواده برای درمان و شاد نمودن فضای زندگی فرد بسیار مفید است. اینكه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم كاملا به روحیات فرد بستگی دارد. باید به او تفهیم كنید كه نفرت و ناراحتی بیشتر به خود او صدمه میزند و از سوی دیگر فردی كه او در جستجوی ازدواج با او بوده است نیز انسان است و حق انتخاب برای زندگی خود را دارد. چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پاسخ این سوال در روش درمانی كه مشاور انتخاب میكند دارد.

 

درمان قطعی شكست عشقی

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریمچگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم ؟ درمان با یك دوره مشاوره برای افزایش حس مسئولیت پذیری و نگاه به آینده است. در این مرحله باید فرد را به دنیای واقعیت برگرداند و خطرات و صدمات زیادی را كه او با افسردگی خویش بیش از شخص مورد نظر به خود وارد میكند آگاه کرد. بی تردید در مراحل اولیه مشاور با مقاومت فرد روبرو می شود ولی به مرور تمایل فرد برای پذیرش واقعیت افزایش می یابد و مرحله دوم درمان با ارائه یك سری تمرین عملی برای كاهش سطح افسردگی در فرد شروع میشود. در اینجا دوباره این سوال را میپرسیم كه چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ پرداختن به علاقه های قبلی و سپری كردن اوقات با خانواده و دوستان میتواند از شدت هیجانات منفی بكاهد. ورزش های سبك و كوتاه 5 دقیقه ای تاثیر بسزایی دارد. توصیه می کنیم مقاله  درمان شکست عشقی را مطالعه نمایید.

 

روشهای افزایش سرعت بهبود شكست عشقی

چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ درمان شكست عشقی و كلا هر ضایعه عاطفی مانند مرگ عزیزان، اصولا دارای ماهیت بلند مدت است. در این روش اساس كار بر عبور طبیعی انرژی هنگفت عاطفی ذخیره شده در فرد بصورت پایدار است. توازن در احساسات و هیجانات به سرعت انجام نمیشود. به همین دلیل امكان درمان كوتاه مدت اصولا دور از انتظار است. پس چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ با افزایش جلسات مشاوره درمان با سرعت بیشتری انجام میشود. در این مرحله مشاور باید كیفیت و اوضاع روانی فرد را بخوبی رصد كند و چك لیستهای بررسی عاطفی فرد را تهیه و با همكاری خانواده فرد او را در بهبودی سریعتر یاری كند. چگونه شکست عشقی را فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ برای افزایش سرعت درمان، مشاور باید هر هفته چك لیست ها و روشهای درمان را بروز و بهتر كند. هدف مشاور راهنمایی بیمار به سمت یك ادراك خوب از زندگی است بگونه ای كه بتواند شكست را به عنوان بخشی از حیات خود قبول كند و از آن برای افزایش ظرفیت خود و انجام یك انتخاب بهتر كمك بگیرد. در اینجا چند اصل برای درمان و فراموش کردن تدریجی شکست عشقی را به شرح زیر معرفی میكنیم:
1- از سركوب عواطف و احساسات خود در مواجه با شكست عشقی خودداری كنید.
2- شكست عشقی را به عنوان یك تجربه سخت قلمداد كرده و از آن برای انتخاب بهتر در آینده استفاده كنید.
3- بیاموزید كه رنجها شما را برای زندگی بهتر آماده و قوی میكند.
4- فردی را كه شما را ترك گفته ببخشید و برای او هم بعنوان یك انسان شادی طلب كنید.
5- از خداوند مهربان موقعیت بهتری برای ازدواج با فردی بسیار مناسب تر و شایسته تر بیابید.
6- برای آنكه شما را ترك گفته نیز حق انتخاب قائل شوید.

 

كاربرد هوش هیجانی در زمینه درمان شكست عشقی

چگونه شکست عشقی را با افزایش سواد عاطفی فراموش کنیم و از یاد ببریم؟ سواد عاطفی و هوش هیجانی یعنی توانایی درك موقعیت و تصمیم گیری در مورد كاری كه باید در آن موقعیت انجام داد صرف نظر از اینكه در آن موقعیت دارای چه احساسی است. در واقع در فراموش كردن شكست عشقی، ایستادن برای یك مدت و تشخیص دادن این كه در این موقعیت چه كاری درست است و به عبارتی فریز كردن احساسات برای چند ثانیه در روز این امكان را به فرد میدهد كه عمق احساسات خود را مشاهده كند و از درد و رنج او كاسته شود.شما می توانید برای دریافت مشاوره فردی از متخصصین مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

 

کلمات کلیدی :
مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.