هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
 7 راز عشق چیست؟


احساسات از جمله بهترین موهبتهای الهی هستند كه خداوند به انسان بخشیده است. خداوند مهربان در زندگی زناشویی فرصت بروز احساسات را به بهترین شكل به زن و مرد داده است. 7راز عشق چیست؟ این سوالی است كه همه افرادی كه در شرف ازدواج می باشند میپرسند. 7 راز عشق در زندگی زناشویی، راز نمی باشند، زیرا اصول عشق برای همه انسانها روشن است و همگی از این نعمت خدادادی بهره مند هستند. در واقع لفظ راز، گویای اهمیت آن است. 7 راز عشق بطور كلی شامل : ارتباط جنسی سالم، ارتباط عاطفی سالم، تفاهم روانشناختی و روانی، سلامت جسمانی، سلامت اقتصادی و برخورداری و رفاه، سلامت كار و خود پروری و خود شكوفایی و در نهایت سلامت اجتماعی و احترام اجتماعی است. این اصول، اصول اساسی عشق در رابطه زناشویی است. این 7 راز عشق شاید در مرحله اول به آنگونه تفكر رمانتیك در زوجهای جوان، بنظر نامربوط بیاید ولی این 7 راز، تكمیل كننده هم در ایجاد یك شالوده عاطفی محكم در زندگی مشترك است. رعایت این 7 راز به معنای این است كه رسیدن به عشق در گروی تمرین زیاد برای ساختن اخلاق نیكو و انسانی در خود است. یافتن فردی كه عاشق او باشیم كار چندان مشكلی نیست ولی پرورش عشق در خود، كاری بس عظیم است. 7 راز عشق در واقع 7 راز پرورش یك انسان در درون است. بمنظور استفاده هر چه موثرتر از این هدیه الهی برای رشد و تعالی لازم است كه برخی مهارتها برای شناخت این احساسات و كنترل و مدیریت آنها آموخته شود و پرورش داده شود. در این مقاله این 7 اصل عشق را بطور خلاصه بیان میكنیم.

7 راز عشق


مفهوم واقعی 7 راز و اصل عشق

در اینجا به شرح خلاصه ای در مورد 7 اصل عشق می پردازیم. البته رعایت این اصول تضمین كننده زندگی زناشویی است ولی برای اجرای آن در زندگی مشترك نیاز به فداكاری بسیار، از سوی زوجین است. از اینرو اجرای این 7 اصل خود نیازمند دانش و مهارت در آن است كه همچون همیشه ما استفاده از مشاور را برای دریافت این مهارتها و دانشها به شما پیشنهاد میكنیم. 
1- سلامت ارتباط جنسی: سلامت جنسی به این معناست كه زن و مرد دارای سواد جنسی كافی بوده و از نیازهای هم با خبر باشند و توانایی تامین نیازهای همدیگر را داشته باشند. 
2- سلامت ارتباط عاطفی: سلامت عاطفی به این معناست كه زن و مرد از سواد عاطفی بالایی برخوردار باشند و بخوبی از احساسات و عواطف هم آگاه باشند و سعی در تامین نیازهای عاطفی هم بنمایند.
3- تفاهم روانشناختی و روانی: این تفاهم به این معناست كه طرفین از مزاج روانی و عاطفی و فیزیولوژیكی نزدیكی برخوردار باشند بنحوی كه توان هماهنگ كردن نیازهای همدیگر را با نیازهای خود داشته باشند
4- سلامت جسمانی: سلامت جسمانی به معنای برخورداری از حداقل شرایط جسمانی برای تامین نیازهای زناشویی و زندگی مشترك و فعالیتهای روزانه است
5- سلامت اقتصادی: سلامت اقتصادی به معنای برخورداری از تمكن مالی و برخورداری از ثروت مالی و حقوق مادی كافی برای تامین نیازهای مادی زندگی است.
6- سلامت كار و خود شكوفایی: سلامت كار و شكوفایی به معنای برخورداری از امكان پرورش دادن تواناییهای خود و همسر است
7- سلامت و احترام اجتماعی: سلامت اجتماعی یعنی برخورداری از احترام و جایگاه اجتماعی مشخص برای زوجین است
در بسیاری از روابط زناشویی با وجود اینكه زوجین علاقه شدید به هم دارند ولی بعد از مدتی متاركه و یا طلاق عاطفی بین طرفین رخ میدهد. علت این امر را باید در تامین نشدن حتی یكی از نیازهای سلامتی و 7 راز عشق دید. حتی عدم برخورداری از یكی از این نیازها موجب برهم خوردن تعادل در زندگی مشترك میشود. در دیدگاه رعایت 7 راز عشق، رعایت سلامت در همه جوانب فوق ضروری است. به عنوان مثال اگر فرد همه سطوح سلامتی در زندگی را داشته باشد، ولی زوجین از سلامت شكوفایی برخوردار نباشند، بمرور زندگی برای ایشان معنایی از خلاء تامین خود شكوفایی را در بر خواهد داشت. این نیاز از 7 راز عشق باید حتی در كمترین یا كوچكترین شكل آن در زندگی نمود پیدا كند تا موجب بروز اختلاف در زوجین نشود. این مشكل بیشتر برای زنان رخ میدهد. زنان در جامعه سنتی ایران از حق كمتری برای حضور در جایگاه واقعی خود برخوردارند. از اینرو بیشتر نیازها در 7 نوع نیاز یا راز عشق، به سمت كفه مرد سنگینی میكند. بنابراین نظریه 7 اصل عشق در واقع بیان كننده قدرت زوج در تامین مشترك این نیاز ها است تا به یك علاقه پایدار و مستحكم برسند. 

استفاده از مشاوره روانشناسی برای بررسی وجود شروط اصلی عشق

در بدو ازدواج و بهتر است قبل از ازدواج، نسبت به گرفتن مشاوره از متخصصین روانشناسی در مورد برآوردن این 7 راز عشق، اقدام گردد. در این صورت زوجین میتوانند در مورد میزان ارتباط زناشویی موثر با هم و دوام زندگی مشترك پیش بینی هایی دقیق تر داشته باشند. بهتر است در مورد این 7 راز خوشبختی به مشاوران مجرب و با تجربه و دانش كافی مراجعه كنید تا از امكان یك عشق سالم و خوب برخوردار شوید.

کلمات کلیدی :
مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.