ما از ساعت 9:00 الی 19:00 در خدمت شما عزیزان هستیم!
جردن- خیابان 33 پلاک 50 واحد 7
ما از ساعت 9:00 الی 19:00 در خدمت شما عزیزان هستیم!
جردن- خیابان 33 پلاک 50 واحد 7

تست هوش ریون | سنجش میزان IQ بر اساس تست هوش ریون

تست هوش ریون یکی از معتبرترین و پراستفاده ترین تست‌های هوش است که با توجه به تصویری بودن تست تا حد زیادی مشکلات مربوط به عدم فهم زبان را کاهش می‌دهد. این تست یک نمره هوشبهر کلی به شما خواهد داد که تا حدودی می‌تواند نشان دهنده میزان IQ شما باشد با این حال در نظر داشته باشید که قضاوت راجع به میزان بهره هوشی، صرفا می‌بایست زیر نظر یک متخصص روانشناسی صورت بگیرد و نمی‌توان تنها با استفاده از یک نمره، قضاوت کرد. در ادامه سؤالات تست هوش ریون برای شما تهیه شده است که با پاسخ گویی به آن‌ها می‌توانید بهره هوشی‌تان را مورد سنجش قرار دهید. در صورتی که در پایان انجام تست، IQ شما پایین ارزیابی شد، لازم است که از مشاوره روانشناسی بهره مند شوید تا بتوانید علل آن را ارزیابی کرده و هوش خود را ارتقا دهید.
تماس با مشاور


تست هوش ریون

برای انجام این تست، به تصویری که در هر سوال ارائه می‌شود، توجه کنید. بخشی از این تصویر ناقص بوده و به وسیله یکی از گزینه‌هایی که در پایین آمده است، کامل خواهد شد. شما در هر مرحله می‌بایست تصویر کامل کننده را پیدا کنید. توجه داشته باشید که برای پاسخگویی 60 سوال این آزمون، 45 دقیقه زمان در اختیار دارید و پس از پایان زمان، حتی اگر آزمون را کامل نکرده‌اید، می‌بایست پاسخگویی را کنار بگذارید و صرفا به سوالاتی که پاسخ داده‌اید، نمره دهید. برای اطلاع بیشتر درباره تست هوش و خلاقیت کلیک کنید.

سوال اول

سوال دوم

 

سوال سوم

سوال چهارم

سوال پنجم

سوال ششم

سوال هفتم

سوال هشتم

سوال نهم

سوال دهم

سوال یازدهم

سوال دوازدهم

سوال سیزدهم

سوال چهاردهم

سوال پانزدهم

سوال شانزدهم

سوال هفدهم

سوال هجدهم

سوال نوزدهم

سوال بیستم

سوال بیست و یکم

سوال بیست و دو

سوال بیست و سه

سوال بیست و چهار

سوال بیست و پنج

سوال بیست و شش

سوال بیست و هفت

سوال بیست و هشت

سوال بیست و نه

سوال سی

سوال سی و یک

سوال سی و دو

سوال سی و سه

سوال سی و چهار

سوال سی و پنج

سوال سی و شش

سوال سی و هفت

سوال سی و هشت

سوال سی و نه

سوال چهل

سوال چهل و یک

سوال چهل و دو

سوال چهل و سه

سوال چهل و چهار

سوال چهل و پنج

سوال چهل و شش

سوال چهل و هفت

سوال چهل و هشت

سوال چهل و نه

سوال پنجاه

سوال پنجاه و یک

سوال پنجاه و دو

سوال پنجاه و سه

سوال پنجاه و چهار

سوال پنجاه و پنج

سوال پنجاه و شش

سوال پنجاه و هفت

سوال پنجاه و هشت

سوال پنجاه و نه

سوال شصت

 

پاسخنامه تست هوش ریون

شماره سوالجوابشماره سوالجوابشماره سوالجوابشماره سوالجوابشماره سوالجوابشماره سوالجوابشماره سوالجوابشماره سوالجواب149117125833741849757325103183262346426506582311141952733514355185944212520628836244452260556132214297373451531  63146223304384462545  76151234315393475551  82162245321407486566  

نمره گذاری و تفسیر تست هوش ریون

با توجه به پاسخنامه بالا، در ازای سوالاتی که به درستی پاسخ داده‌اید، نمره 1 و سوالاتی که اشتباه پاسخ داده‌اید، نمره صفر را لحاظ کنید. سپس نمره‌های خام خود را با یکدیگر جمع کنید و براساس جدول زیر، نمره هوشبهر متناظر با هر نمره را به دست آورید. در این جدول سنین بالاتر از 18 را نیز بر اساس ستون 18 محاسبه کنید.

نمره خام

 

 

سال۹سال۱۰سال۱۱سال۱۲سال۱۳سال۱۴سال۱۵سال۱۶سال۱۷سال۱۸نمره خام۶۰    ۱۴۹+۱۴۶۱۴۴۱۴۱۱۳۸۱۳۶۶۰۵۹   ۱۴۹+۱۴۶۱۴۴۱۴۰۱۳۸۱۳۶۱۳۳۵۹۵۸   ۱۴۶۱۴۴۱۴۱۱۳۸۱۳۷۱۳۴۱۳۱۵۸۵۷ ۱۴۹+ ۱۴۲۱۴۰۱۳۹۱۳۶۱۳۴۱۳۱۱۲۷۵۷۵۶ ۱۴۶ ۱۴۰۱۳۷۱۳۶۱۳۴۱۳۱۱۲۹۱۲۶۵۶۵۵ ۱۴۴ ۱۳۷۱۳۶۱۳۴۱۳۲۱۲۹۱۲۶۱۲۴۵۵۵۴ ۱۴۱ ۱۳۶۱۳۴۱۳۱۱۳۰۱۲۶۱۲۴۱۲۲۵۴۵۳ ۱۴۰ ۱۳۴۱۳۲۱۲۹۱۲۸۱۲۵۱۲۲۱۲۰۵۳۵۲۱۴۹+۱۳۸ ۱۳۲۱۳۱۱۲۸۱۲۶۱۲۳۱۲۰۱۱۸۵۲۵۱۱۴۶۱۳۷۱۳۱۱۳۱۱۲۹۱۲۷۱۲۴۱۲۱۱۱۹۱۱۶۵۱۵۰۱۴۴۱۳۵۱۳۱۱۲۹۱۲۸۱۲۵۱۲۲۱۱۹۱۱۷۱۱۴۵۰۴۹۱۴۲۱۳۴۱۲۹۱۲۸۱۲۷۱۲۴۱۲۱۱۱۸۱۱۵۱۱۲۴۹۴۸۱۴۰۱۳۲۱۲۸۱۲۷۱۲۶۱۲۲۱۱۹۱۱۶۱۱۳۱۱۱۴۸۴۷۱۳۸۱۳۱۱۲۷۱۲۶۱۲۴۱۲۰۱۱۷۱۱۴۱۱۲۱۰۹۴۷۴۶۱۳۷۱۳۰۱۲۶۱۲۵۱۲۲۱۱۹۱۱۵۱۱۲۱۱۰۱۰۷۴۶۴۵۱۳۵۱۲۸۱۲۵۱۲۴۱۲۱۱۱۷۱۱۳۱۱۰۱۰۸۱۰۶۴۵۴۴۱۳۴۱۲۷۱۲۴۱۲۲۱۲۰۱۱۶۱۱۲۱۰۹۱۰۷۱۰۴۴۴۴۳۱۳۳۱۲۶۱۲۲۱۲۱۱۱۹۱۱۴۱۱۰۱۰۷۱۰۵۱۰۲۴۳۴۲۱۳۱۱۲۵۱۲۱۱۲۰۱۱۸۱۱۳۱۰۸۱۰۶۱۰۴۱۰۱۴۲۴۱۱۳۰۱۲۴۱۲۰۱۱۹۱۱۷۱۱۱۱۰۷۱۰۴۱۰۲۱۰۰۴۱۴۰۱۲۸۱۲۲۱۱۹۱۱۸۱۱۶۱۱۰۱۰۵۱۰۲۱۰۰۹۸۴۰۳۹۱۲۷۱۲۱۱۱۸۱۱۷۱۱۵۱۰۹۱۰۴۱۰۱۹۹۹۷۳۹۳۸۱۲۶۱۲۰۱۱۷۱۱۶۱۱۴۱۰۷۱۰۲۱۰۰۹۸۹۶۳۸۳۷۱۲۵۱۱۹۱۱۶۱۱۵۱۱۳۱۰۶۱۰۱۹۹۸۶۹۴۳۷۳۶۱۲۴۱۱۸۱۱۵۱۱۴۱۱۲۱۰۵۱۰۰۹۸۹۵۹۳۳۶۳۵۱۲۲۱۱۷۱۱۴۱۱۳۱۱۱۱۰۴۹۹۹۷۹۴۹۲۳۵۳۴۱۲۱۱۱۶۱۱۳۱۱۲۱۱۰۱۰۳۹۸۹۶۹۳۹۱۳۴۳۳۱۲۰۱۱۵۱۱۲۱۱۱۱۰۹۱۰۲۹۶۹۴۹۰۸۹۳۳۳۲۱۱۹۱۱۴۱۱۱۱۱۰۱۰۸۱۰۱۹۵۹۳۹۰۸۸۳۲۳۱۱۱۷۱۱۳۱۱۰۱۰۹۱۰۷۱۰۰۹۴۹۲۸۹۸۷۳۱۳۰۱۱۶۱۱۲۱۰۹۱۰۸۱۰۶۹۹۹۳۹۱۸۸۸۶۳۰۲۹۱۱۵۱۱۱۱۰۸۱۰۷۱۰۵۹۸۹۲۹۰۸۷۸۵۲۹۲۸۱۱۴۱۱۰۱۰۷۱۰۶۱۰۴۹۷۹۰۸۹۸۶۸۳۲۸۲۷۱۱۳۱۰۹۱۰۶۱۰۵۱۰۳۹۶۸۹۸۸۸۴۸۲۲۷۲۶۱۱۲۱۰۷۱۰۵۱۰۴۱۰۲۹۴۸۸۸۶۸۳۸۱۲۶۲۵۱۱۱۱۰۶۱۰۴۱۰۳۱۰۱۹۳۸۷۸۵۸۲۸۰۲۵۲۴۱۱۰۱۰۵۱۰۳۱۰۲۱۰۰۹۲۸۶۸۴۸۱۷۹۲۴۲۳۱۰۸۱۰۴۱۰۲۱۰۱۹۸۹۱۸۵۸۳۸۱۷۸۲۳۲۲۱۰۷۱۰۳۱۰۱۱۰۰۹۷۸۹۸۴۸۱۷۹۷۶۲۲۲۱۱۰۶۱۰۲۱۰۰۹۹۹۶۸۸۸۳۸۰۷۸۷۵۲۱۲۰۱۰۵۱۰۱۹۹۹۷۹۵۸۷۸۲۷۹۷۶۷۴۲۰۱۹۱۰۴۹۹۹۷۹۶۹۳۸۵۸۰۷۷۷۵۷۲۱۹۱۸۱۰۲۹۸۹۶۹۴۹۱۸۴۷۹۷۶۷۴۷۱۱۸۱۷۱۰۱۹۶۹۴۹۳۹۰۸۲۷۸۷۴۷۲۶۹۱۷۱۶۱۰۰۹۵۹۳۹۲۸۹۸۱۷۶۷۲۷۰۶۸۱۶۱۵۹۸۹۳۹۲۹۰۸۷۷۹۷۴۷۱۶۹۶۶۱۵۱۴۹۶۹۲۹۰۸۸۸۵۷۷۷۲۶۹۶۷۶۴۱۴۱۳۹۴۸۹۸۸۸۷۸۲۷۴۷۱۶۷۶۵۶۲۱۳۱۲۹۲۸۸۸۷۸۳۷۹۷۲۶۹۶۴۶۳۶۱۱۲۱۱۹۰۸۶۸۳۸۱۷۷۷۰۶۷۶۲۶۰۵۸۱۱۱۰۸۷۸۳۸۱۷۸۷۴۶۸۶۳۶۰۶۸۵۴۱۰۹۸۵۸۰۷۸۷۳۷۱۶۵۶۱۵۶۵۴۵۱-۹۸۸۲۷۸۷۳۶۹۶۷۶۱۵۸۵۴۵۱- ۸۷۷۸۷۵۶۹۶۴۶۳۵۸۵۴۵۱-  ۷۶۷۵۷۳۶۴۶۰۵۹۵۴۵۱-   ۶۵۷۱۶۶۶۰۵۶۵۴۵۱-    ۵۴۶۶۶۱۵۶۵۴۵۱-     ۴۳۵۱۵۶۵۴۵۱-      ۳۲۵۶۵۴۵۱-       ۲۱۵۴۵۱-   

نمرات به دست آمده از جدول فوق، طبق جدول زیر دسته بندی می‌شوند.

نمره هوش بهروضعیت بهره هوشی64 یا کمترعقب مانده ذهنی65-76مرزی77-88پایین تر از متوسط89-112متوسط113-124ممتاز125-148بسیار ممتاز149 و بالاترنابغه

مراجعه به متخصص

توجه داشته باشید که این سوالات نوعی ارزیابی کلی هستند و به طور قطع وضعیت هوشی شما را نشان نمی‌دهند. در این شرایط لازم است از یک روانشناس برای دریافت ارزیابی‌های دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر کمک بگیرید. ما در مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی این امکان را برای شما فراهم کرده‌ایم تا بتوانید به صورت تلفنی به بررسی بیشتر میزان هوش خود بپردازید. همچنین می‌توانید با انجام دیگر تست‌های روانشناسی خودتان را در زمینه‌های مختلفی مورد سنجش قرار دهید.

برای آگاهی بیشتر در زمینه مشاوره تلفنی و تست روانشناسی کلیک کنید.

سوالات متداول

- اگر در حین اجرای آزمون، زمان به پایان رسید چه باید کرد؟

انجام تست را متوقف کنید و به سوالاتی که نتوانسته‌اید پاسخ بدهید، نمره صفر بدهید. توجه داشته باشید نمرات هوشبهر بر اساس زمان 45 دقیقه محاسبه شده‌اند.

برای دریافت مشاوره در زمینه تست هوش ریون می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز نشانه گذاری شده اند*