ما از ساعت 9:00 الی 19:00 در خدمت شما عزیزان هستیم!
جردن- خیابان 33 پلاک 50 واحد 7
ما از ساعت 9:00 الی 19:00 در خدمت شما عزیزان هستیم!
جردن- خیابان 33 پلاک 50 واحد 7

تست پرخاشگری در بزرگسالان

امروز از سایت هنر زندگی با مقاله تست پرخاشگری در بزرگسالان همراه شما هسیتم. پرخاشگری در نگاه نخست یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی به شمار می رود که روند رو به افزایش آن در اجتماعات بزرگ قابل مشاهده است. به همین دلیل، پرخاشگری یکی از مسئله های مهم اجتماعی و از موضوعات مهم بهداشت روانی محسوب می شود. پرخاشگری می تواند ریشه های بسیار عمیقی داشته باشد که برای درمان باید مورد بررسی قرار گیرند. تست پرخاشگری در بزرگسالان که توسط متخصصان انجام می گیرد راهی برای تشخیص این مساله می باشد. در ادامه مقاله به بررسی کامل پرخاشگری و تست پرخاشگری در بزرگسالان می پردازیم.

گیف تست پرخاشگری در بزرگسالان


پرخاشگری چیست؟

از دیرباز تا کنون انسان دارای نوسانات خلقی و رفتار های منحصر به خود در رویارویی با مشکلات بوده است. وجود خشم در انسان ها امری ذاتی بوده و در برخورد با عوامل تنش زا بروز خشم در چهره، بیان سخن و هم چنین در حالات بدنی وی قابل مشاهده بوده است. این خشم که به طور طبیعی اتفاق می افتد، موقعی تبدیل به پرخاش و بروز رفتار پرخاشگرانه می شود که فرد به عواملی واکنش نشان می دهد که به طور عادی انسان را دچار خشم نمی کند. همچنین افراد پرخاشگر بسیار می توانند با رفتارشان احساسات انسانی دیگر را برانگیخته و باعث بروز مشکلاتی از قبیل ازبین رفتن روابط میان فردی شوند. از این رو فرد، مبتلا به رفتار پرخاشگرانه می شود که اگر این رفتار درمان نشود، می تواند آسیب های جبران ناپذیری هم به خود و هم به اطرافیان خود، وارد کند.

پرخاشگری هم چنین می تواند باعث بروز همین رفتار در سایر اطرافیان فرد مبتلا به پرخاشگری شود که اگر یک خانواده را در نظر گرفت که یکی از افراد آن دچار رفتار پرخاشگری هست، بقیه ی اعضای خانواده هم به صورت نا آگاه در واکنش به موقعیت های تحت تنش، رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می دهند. و همچنین این رفتار می تواند مانند یک بیماری اپیدمی، در اطرافیان بروز پیدا کند که در این صورت، ما تنها شاهد یک بیمار پرخاشگر نیستیم، بلکه شاهد بروز این رفتار در یک خانواده می باشیم. استمرار در بروز چنین رفتار هایی می تواند باعث شود که جامعه ای تحت عنوان یک جامعه پرخاشگر را داشته باشیم که این اتفاق می تواند باعث بروز مسائل مهم تری در بستر فرهنگی و اخلاقی جامعه شود.

دلایل بروز پرخاشگری

اینفوگرافیک تست پرخاشگری در بزرگسالان

اینفوگرافیک تست پرخاشگری در بزرگسالان

دلایل بروز رفتار پرخاشگرانه

از آن جایی که عوامل متعددی باعث بروز این نوع رفتار می شوند و نمی توان همه ی این عوامل را در اینحا جای داد، از همین رو تلاش شده است مهم ترین و شایع ترین این عوامل را گردآوری و ذکر کرد که در بسیاری از موارد در افراد وجود دارند. رفتار پرخاشگرانه عمدتا با هدف و عمدی انجام می گیرد.

مشکلات عاطفی فرد که می تواند ناشی از دوری های عاطفی و ایجاد فاصله میان افراد شود که از مهم ترین پیامد های آن می توان به از بین رفتن صمیمیت و محبت در بین زوجین و حتی افرادی که در رابطه عاطفی و عاشقانه به سر می برند، باشد یکی از عوامل مهم در بروز چنین رفتار هایی از طرف فرد است. از جمله عوامل مهم عبارتند از: وراثت، عملکرد سیستم هورمونی بدن، عوامل شخصیتی، خانوادگی، اجتماعی، نوع اندیشه افراد و چگونگی رویارویی با مشکلات و…

1. تست پرخاشگری در بزرگسالان | وراثت

عوامل ژنتیکی و وراثت می توانند در بروز این رفتار نقش قابل توجهی داشته باشند. به گونه ای که با بررسی سوابق خانوادگی فرد می توان به این عوامل ژنتیکی پی برد. عوامل وراثت می توانند بسیار در بروز چنین رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار باشند زیرا با مراجعه به سوابق خانوادگی افراد و پیدا کردن نقاط مشترک، می توان دریافت که این رفتار از عوامل ژنتیکی فرد و رفتاری که از پیشینیان خود به ارث برده است، به وجود می آید.

2. عوامل خانوادگی

فشار های روحی و روانی از طرف خانواده از یک سو، نگاه سرزنش گر از سوی دیگر و همچنین خطاب فرد با الفاظ تحقیر آمیز که از طرف خانواده صورت می گیرد، باعث بروز چنین رفتاری از طرف فرد می شود. از طرف دیگر وجود تنش در میان خانواده ها و احساس ناخوشایندی از رفتار و منش خانوادگی افراد در بروز چنین رفتار هایی نقش دارد.

گاهی خانواده ها از روی نا آگاهی که در تربیت فرزند دارند، طوری فرزند خود را پرورش می دهند که او به انسانی تند خو بدل می شود و به همین دلیل بسیار اتفاق می افتد که در جلسات مشاوره و در بررسی های عمقی برای جست و جو و ریشه یابی این مسئله، مشاوران به این نتیجه می رسند که ریشه رفتار خصمانه و پرخاشگرانه فرد، ناشی از نحوه نادرست تربیتی خانواده بوده است و سپس به دنبال ریشه های دیگر در بروز چنین رفتاری در فرد می روند. برای اطلاع بیش تر در زمینه نکات حساس در تربیت فرزند کلیک کنید.

3. عوامل شخصیتی

عمدتا افرادی که در تیپ شخصیت شناسی افراد برون گرا تلقی می شوند در مقایسه با افراد درون گرا، رفتار های پرخاشگرانه بیش تری در مواجه با عوامل تنش زا از خود نشان می دهند. افراد برون گرا غالبا با توجه به اینکه احساسات خود را می توانند به راحتی در معرض ظهور بگذارند، از همین رو در هنگام عصبانیت های شدید، کنترل زیادی بر رفتار خود ندارند و این امر با به کارگیری رفتار خصمانه و همچنین استفاده از الفاظ ناپسند و حتی ممکن است با استفاده از رفتار فیزیکی خشم خود را تبدیل به رفتاری پرخاشگرانه کنند. برای کسب اطلاع بیش تر در زمینه شخصیت برون گرا کلیک کنید.

اما در افراد درون گرا از آنجایی که این افراد در بیان احساسات خود به گونه ای ناتوان هستند، از همین رو در هنگام مواجه با خشم، نمی توانند رفتار خود را و خشم خود را به صورت رفتار پرخاشگرانه بروز دهند. این امر می تواند به افراد درون گرا کمک کند تا بتوانند در هنگام مواجه با عوامل تنش زا که باعث برانگیختگی خشم آن ها می شود، بر روی رفتار خود تسلط داشته باشند و بتوانند به نحوی رفتار خود را کنترل کنند. افراد برون گرا به راحتی توانایی کنترل رفتار خود در بروز خشم را ندارند، اما افراد درون گرا از این کنترل در رفتار بهره مند هستند. برای کسب اطلاع بیش تر در زمینه شخصیت درون گرا کلیک کنید.

4. تست پرخاشگری در بزرگسالان | عوامل اجتماعی

گاها بی توجهی و حتی کم توجهی به افراد در جمع های دوستانه و بی ارزش جلوه دادن عناصر فردی از طرف جامعه می تواند آثار جبران ناپذیری بر رفتار و نحوه واکنش فرد به عوامل اجتماعی بر جای گذارد. هم چنین در بسیاری از مواقع، بی توجهی به ارزش های فرد و از همه مهم تر طرد شدن فرد از طرف جامعه، می تواند باعث سرخوردگی و حس انزوا طلبی را در فرد افزایش دهد. برای کسب اطلاع بیش تر در زمینه گوشه گیری و انزوا طلبی کلیک کنید.

همین امر باعث می شود فرد در برخورد با عوامل اجتماعی نظیر دوستان، همکاران و… در برقراری رابطه احساس کمبود کند که این خود باعث می شود فرد در اجتماع، خود را جدا از این جامعه بداند. این اتفاق باعث می شود که فرد در موقعیت های تنش زا که در جامعه وجود دارد و ما هر لحظه با آن ها مواجه هستیم، نتواند بر احساسات خصمانه خود غلبه کند و با بروز رفتار پرخاشگرانه در ابعاد مختلف جامعه، به فردی پرخاشگر تبدیل شود.

رفتارهای پرخاشگرانه در بزرگسالان

رفتار های پرخاشگرانه در بزرگسالان

غالبا در گروه سنی موسوم به بزرگسال، افرادی از بروز رفتار های پرخاشگرانه برخوردار هستند که در گذشته، اتفاقات تلخی از جمله سوگواری برای از دست دادن عزیزان و جدایی عاطفی را داشته اند. همچنین این افراد در زمان حال از طرف اطرافیان نزدیک خود، دچار بی مهری و خلا عاطفی هستند. در واقع این افراد قبل از بروز رفتار های پرخاشگرانه، از افسردگی و اضطراب رنج می برند و در مواجه با عوامل تنش زا، واکنش پرخاشگرانه دارند که این امر خود توسط اختلالی به نام اختلال ترس پس از سانحه که خبر از یک اتفاق ناگوار در گذشته می دهد، دارد. برای کسب اطلاع از اختلال استرس پس از سانحه کلیک کنید.

بروز رفتار های پرخاشگرانه در بزرگسالان و توجه به آن از این جهت حائز اهمیت است که این افراد گروهی بزرگ از جامعه را به خود اختصاص می دهند که وظیفه پرورش و تربیت نسل جوان را بر عهده دارند. اگر این افراد با بروز چنین رفتاری در امر تربیت به همین گونه عمل کنند، نسلی را پرورش می دهند که سرشار از رفتار پرخاشگرانه نهفته در حود هستند و با تلنگری کوچک می توان مشاهده کرد که چه مقدار در این نسل رفتار پرخاشگرانه وجود دارد. اگر این گونه پیش رود و این افراد بزرگسال نتوانند بر رفتار خصمانه خود مخصوصا در امر تربیت کنترلی داشته باشند، ما شاهد نه تنها یک نسل بلکه شامل یک جامعه از افراد دارای اختلال پرخاشگری خواهیم بود. برای کسب اطلاع بیش تر از تربیت کودک کلیک کنید.

رفتار پرخاشگرانه

تست های پرخاشگری در بزرگسالان

از آنجا که پرخاشگری و بروز این رفتار در حیطه شخصیت شناسی سنجیده می شود، از این رو برای به دست آوردن میزان پرخاشگری فردی، فرد باید به انجام تست های شخصیت شناسی روی آورد و این امر با مراجعه به مشاوران و روانشناسانی که در این حیطه فعالیت می کنند امکان پذیر است. همچنان که در بالا اشاره شد، غالبا افرادی که در تست های شخصیت شناسی، تیپ شخصیتی برون گرا را به خود اختصاص می دهند، در بروز رفتار های پرخاشگرانه از افراد درون گرا پیشی می گیرند. و در این تست های شخصیت شناسی فرد می تواند به آگاهی مناسبی از شخصیت خود دست پیدا کند.

انواع تست پرخاشگری

تست پرخاشگری در بزرگسالان | انواع تست های شخصیت شناسی

_تست شخصیتی DISC

_مدل ساختار شخصیتی HEXACO

_شاخص شخصیت شناسی MBTI

_فهرست شخصیتی EYSENCK

_پرسشنامه شخصیت چند منظوره MINNESOTA

_روش تست شخصیت BIRKMAN برای کسب اطلاع بیشتر در زمینه تست شخصیت شناسی کلیک کنید.

درمان رفتار پرخاشگری

درمان رفتار پرخاشگری

برای درمان رفتار پرخاشگرانه مهم‌ترین اقدام مراجعه به یک روانشناس است. در بسیاری از موارد بازگوکردن موقعیت‌هایی که فرد را موجب می‌سازد به بروز این نوع رفتار اقدام کند، خود باعث کنترل و حتی درمان می‌شود. در روانشناسی شناختی، با توجه به رفتارهای شخص و واکنش‌های او نسبت به عوامل مختلف، می‌توان به کنترل رفتار کمک کرد. روانشناسان شناختی با توجه به نوسانات خلقی در افراد و همچنین مشاهده رفتارهای افراد در موقعیت‌های متفاوت می‌توانند باعث شوند که افراد کنترل مناسب‌تری از رفتار خود در هنگام مواجه با موقعیت‌های تنش زا داشته باشند.

همچنین با تغییر عملکردهایی از فعالیت روزانه و یا حتی تغییر در ساختار زندگی و دوری از عوامل ناامید کننده و مهم‌تر اینکه با تغییر در عادات غلط در عرصه زندگی می‌توان به فرد کمک کرد. در آخرین اقدام روانشناس و یا روانپزشک می‌توانند با تجویز دارو از بروز این رفتار جلوگیری کنند. در انتها رفتار پرخاشگرانه می‌تواند به تضعیف شخصیت فرد در جامعه و انزوا طلبی و دوری از اطرافیان منجر شود که آثار آسیب زا و غیر قابل بازگشتی برای فرد به همراه دارد.

این رفتار انسان را از جامعه دور می‌کند به نحوی که حتی فعالیت‌های روزانه فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو روش های کنترل این رفتار و درمان آن که با مراجعه به افرادمتخصص مانند روانشناسان و روانپزشکان امکان پذیر است، انجام می‌گیرد.

درمان پرخاشگری

مرکز مشاوره حامی هنر زندگی

با توجه به افزایش فشارهای روانی و استرس های روزمره ، امروزه بسیاری از افراد نیاز دارند از خدمات روانشناسی استفاده کنند اما با توجه به به مشکلاتی هم چون کمبود وقت و یا مسائل اقتصادی ممکن است برخی از افراد چشم بر روی این نیاز خود ببندند و از دریافت مشاوره پشیمان شوند. مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی با گردآوری کادری مجرب و متخصص این امکان را مهیا کرده تا به صورت تلفنی با متخصصان تماس بگیرید.

در مشاوره تلفنی هزینه کم تری پرداخت می شود و مسائلی هم چون رفت و آمد و معطلی نیز حذف می شود. در مشاوره تلفنی کیفیت جلسات مشاوره به هیچ عنوان پایین نمی آید و می توانید کل فرایند درمان را به صورت تلفنی پیش ببرید. متخصصان حامی هنر زندگی در خدمت شما هستند تا در زمینه حل مسائل و مشکلات یاری تان کنند. برای کسب اطلاعات بیش تر در زمینه مشاوره تلفنی کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه ----- می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز نشانه گذاری شده اند*