فرمول ثروتمند شدن، 12 کلید مهم برای پولدار شدن و موفقیت مالی
فرمول ثروتمند شدن را بیاموزید. تمام انسان ها به پیشرفت در زندگی و پولدار شدن گرایش دارند. پیشرفت مالی و یا پولدار شدن نیز یکی از انواع مهم پیشرفت ها در زندگی انسان ها است. هر پیشرفتی به دو عنصر مهم تلاش و قبل از آن برنامه ریزی، نیاز دارد؛ بنابراین انسان ها در نخستین گام های خود به منظور کسب ثروت، ابتدا بهتر است با تعیین اهداف و اولویت های مادی خود، به تهیه برنامه هایی برای دست یابی به اهداف خود بپردازند. در قدم های بعدی وجود اراده و تلاش برای واقعیت بخشی به رویا ها، از مهم ترین گام های دیگر در مسیر ثروتمند شدن است. هدف از نگارش این مقاله نیز بررسی راه های ثروتمند شدن و معرفی فرمول ها ی آن، در صورت موجود بودن، است. برای کسب آگاهی از مشاوره شغلی مشورت بخواهید.  

تماس با مشاور

فرمول ثروت مند شدن | انسان و نیاز ها

انسان ها نیاز های متنوع و گسترده ای دارند که اگر این نیاز ها به طور صحیح تشخیص و پاسخ داده نشوند، ممکن است اثرات بسیار منفی بر روی احساس ارزشمندی و خوشبختی و رضایت از زندگی آن ها بگذارند.

انواع نیاز های انسان

به راستی تشخیص و ارضا نیاز های انسان ها، چه تاثیری بر زندگی انسان ها می گذارد؟ می ‌توان احساس نیاز را به عنوان انگیزه اصلی وجود آورنده تلاش، حرکت و رفتار های انسانی دانست. جنس و سطح نیاز ها در انسان‌ ها بسیار متنوع و گسترده هستند و شناخت این نیاز ها می ‌تواند امکاناتی را فراهم کند تا انسان ها بتوانند به طور صحیح برای رفع آن ها کنند. برای آگاهی بیشتر در زمینه نیازهای اساسی زنان کلیک کنید. نیاز های انسانی را به طوركلی می توان به دو بخش تقسیم کرد:
  • نیاز های مادی: نیاز هایی نظیر نیاز به خوراک، پوشاک، مسكن و نیاز های جنسی، دسته ای از نیاز های غریزی اند که به دلیل پستاندار بودن انسان، همانند سایر گونه های پستاندار، برای انسان ها نیز وجود دارند. این دسته از نیاز ها را می توان نیاز های ابتدایی هر انسانی دانست؛ چراکه بدون تامین مناسب و کافی این نیاز ها، سایر نیاز های غیر مادی را نیز نمی توان به درستی تامین کرد.
  • نیاز های غیر مادی: این دسته از نیاز ها شامل نیاز به احترام، علم، محبوبت، پیشرفت های غیر مادی و...، هستند. البته باید توجه داشت که روش های تقسیم بندی نیاز های غیر مادی و یا معنوی، در فلسفه ها و بینش های مختلف فرق می كنند. ویژگی متمایز این دسته از نیاز ها در ذاتی بودن آن ها است؛ در واقع بدون وجود و رفع این نیاز ها، انسان ها دیگر انسان نیستند و تفاوتی با سایر پستانداران که اغلب تنها به دنبال رفع نیاز های غریزی خود هستند، ندارند. برای درک کامل موضوع به هرم نیازهای مازلو مراجعه کنید.

پولدار شدن همه چیز نیست!

تاثیراتی که پول به همراه خود در زندگی انسان ها می آورد را نمی توان در نظر نگرفت؛ به خصوص که پول می تواند بسیاری از نیاز های مادی و ابتدایی انسان ها را رفع و تامین کند. بنابراین جنبه پر رنگ وجود پول در زندگی انسانی، تنها در بعد مادی زندگی انسان ها به شدت محسوس است؛ در واقع وجود پول می تواند در وجود احساس خوشبختی در انسان ها نقش بگذارد، اما پول به هیچ عنوان تنها نمی تواند خلا های عاطفی و روانی موجود در زندگی افراد را پر کند. احساس خوشبختی درونی و رضایت درونی ریشه در مولفه های ارزشمند تر دیگری دارد. برای اشنایی بیشتر با رمز خوشبختی کلیک کنید.
تحقیقات زیادی وجود دارند که یافته های متفاوتی با نظر عموم جامعه ارائه می کنند؛ در واقع یافته های این تحقیقات نشان می دهند که افزایش سطح درآمد با کاهش رضایت از زندگی، ارتباطی مستقیم دارد. رابطه ای که میان این دو مولفه وجود دارد، یک رابطه پیچیده و مهم است؛ افرادی که در بازه زمانی خاصی پولی را به دست می آورند در آن لحظه خوشبختی را کسب نمی کنند، بلکه قبل از به دست آوردن پول نیز از احساس خوشبختی برخوردار بوده اند.
در واقع پول یک معیار متغیر است که گاهی می تواند باشد و گاهی نیز می تواند وجود نداشته باشد. در مقابل مولفه سلامتی یکی از مهم ترین مولفه هایی است که اگر در زندگی ثابت باشند و از کیفیت بالایی برخوردار باشند، تاثیر به سزایی در موفقیت های فرد می گذارند. در این رابطه مطالعه مقاله آیا پول خوشبختی می آورد پیشنهاد می شود.  

فرمول ثروتمند شدن

یکی از دغدغه های مهم انسان ها در طول تاریخ، پولدار شدن است؛ که البته همچنان نیز می توان اعتقاد داشت که پول خوشبختی نمی آورد و یا حداقل تمام خوشبختی ها را نمی توان با پول به دست آورد؛ به عبارت دیگر متاسفانه کم نیستند انسان هایی که با داشتن سرمایه های فراوان، باز هم غمگین هستند و احساس رضایت از زندگی ندارند.
به راستی نمی توان برای ثروتمند شدن فرمول مشخصی ارائه کرد؛ چراکه بهتر است هر انسانی با توجه به توانایی و استعداد های فیزیکی و غیر فیزیکی خود به دنبال کسب درآمد از روش های قانونی باشند. با این حال می توان راه هایی مناسب را به منظور افزایش ثروت، تعیین و امتحان کرد.
فرمول ثروتمند شدن

1-ثروت هدف نیست!

صعود به قله های کاری و افزایش حقوق بدون برنامه ریزی و هدف گذاری مناسب، تنها انسان ها را از مکانی که در آن قرار دارند، دور می کنند. در این وضعیت انسان به درآمد هایی بالقوه حداقلی دست می یابد. انسان های ثروتمند می دانند که در جهت پیشرفت مالی و به منظور افزایش سرمایه های خود، در نظر گرفتن این نکته مهم است که پول برای انسان کار کند؛ نه انسان برای پول! به عبارت دیگر، انسان ها باید بتوانند از پس انداز کردن و خرج کردن درست سرمایه های خود، لذت ببرند و احساس خوشبختی داشته باشند؛ نه اینکه تنها با بدست آوردن پول، انتظار خوشبختی را داشته باشند.

2-فرمول ثروتمند شدن | برنامه ریزی برای سرمایه گذاری

انسان ها همگی به طور پیوسته در حال کوشش به منظور رسیدن به اهدافی هستند که در نظر دارند تا رفاه بیش تری را برای خود و خانوادشان فراهم کنند. به طور مثال اگر شخصی در پی خرید خانه ای نو برای خود و یا خانواده اش باشد، مبالغی را به طرق مختلف سرمایه گذاری می کند. برنامه ریزی درست یکی از خصوصیات ثروتمندان است.
نخستین گام انسان ها برای دست یابی به اهداف ریز و بزرگ، داشتن منابعی مناسب به منظور تامین درآمد است که بتوانند سرمایه های مورد نیاز را تامین کنند. اما به طور قطع این کار بدون داشتن برنامه ای هدفمند و مناسب، نتیجه ای ندارد. در واقع انسان ها برای تضمین حداقلی آینده مالی خود، باید ضمن تهیه یک منبع درآمدزا و در عین حال مناسب، برنامه ‌ای هدفمند نیز برای درآمد های خود تنظیم کنند. این برنامه های هدفمند می توانند شامل روش های سرمایه گذاری و یا پس انداز کردن باشد.

3-فرمول ثروتمند شدن | شغل مناسب با حقوق مناسب

یکی از راه های ثروتمند شدن پیدا کردن یک شغل مناسب با حقوقی متناسب و به نسبت کافی است. در واقع منطقی ترین روش برای پولدار شدن، همین مسئله اشتغال است؛ با این حال تنها خود اشتغال، تضمینی کافی برای کسب درآمد بیش تر و البته بهتر نمی باشد. انسان ها بهتر است سعی کنند در زمینه های مورد علاقه خود به شغل مناسب بپردازند تا رضایت از شغل نیز داشته باشند؛ چراکه رضایت از شغل، یکی از مهم ترین مولفه هایی است که می تواند به تقویت انگیزه افراد کمک کند. در نتیجه تقویت انگیزه و افزایش کیفیت و ساعات کاری در فرد، می توان انتظار داشت حقوق نیز افزایش بیابد. برای آشنایی بیشتر در زمینه روش زندگی افراد موفق کلیک کنید.

4-اقدام به برنامه ریزی به طور دقیق

از راه های اساسی دیگر ثروتمند شدن می توان به برنامه ریزی در جهت خرج کردن پول، اشاره کرد. زمانیکه انسان ها حقوق خود را می گیرند، بهتر است آن را به چندین بخش تقسیم کند. این تقسیم بندی اگر بر اساس اولویت های زندگی، چه زندگی مجردی چه زندگی متاهلی، باشد، برای نظم دهی به درآمد و مخارج در زندگی کمک شایانی می کند. مدیریت خرج خانه جزء مهمترین اصول برای موفقیت مالی است.

5-پرداخت مالیات به طور مستمر

فرار از مالیات به هیچ عنوان باعث افزایش ثروت نمی شود؛ در واقع فرار از مالیات گزینه ای مناسب و قانونی برای ذخیره کردن و پس انداز کردن پول نمی باشد. مالیات دادن، آن هم به طور منظم و دقیق، به ثبات در برنامه ریزی به منظور خرج و پس انداز کردن درآمد در مسیر زندگی، کمک می کند. به همین دلیل استخدام یک حسابدار دقیق و آشنا با قوانین اقتصادی، در روند پرداخت مالیات می تواند نقش مهمی داشته باشد؛ به خصوص که برخی از حسابدار ها می توانند با استفاده از قوانین اقتصادی و مالیاتی، مبلغ مالیاتی را کاهش بدهند.

6-تعیین اهداف منطقی و بزرگ برای پولدار شدن

برای پولدار شدن با تعیین اهداف بزرگ اما در عین حال منطقی، انسان ها می توانند تلاش خود را نیز افزایش داده و به رویا های خود جامه عمل بپوشانند. به طور مثال اگر هدف یک نفر خرید خانه ای به ارزش میلیاردی باشد، او سعی می کند در مدت زمان مشخصی این پول را تهیه کرده و خانه رویایی خود را بخرد. بنابراین دست از تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف خود بر نمی دارد.
هدف  داشتن به خودی خود باعث می شود تا انسان ها بتوانند بهتر از قبل برنامه ریزی مالی داشته باشند و پس انداز خود را افزایش دهند. حال اگر این اهداف منطقی و بزرگ باشند، اثری بیش تر بر میزان تلاش افراد در جهت واقعی کردن رویا های خود می گذارند.

7-تغییر نگرش و افکار برای پولدار شدن

انسان ها اگر بخواهند سطح درآمد و ثروت خود را افزایش دهند، بهتر است قبل از هر کاری نگرش خود را تغییر داده و آن را تقویت کنند. در واقع تا زمانی که ذهن انسان آماده پولدار شدن نشود، به نتیجه ای نخواهد رسید. برای تغییر مثبت نگرش افراد می توان از تکنیک های مختلفی استفاده کرد. استفاده از این تکنیک ها به افراد کمک می کند تا ابتدا از نظر ذهنی غنی و پربار شوند، سپس می توانند با توجه به برنامه ریزی های خود اهداف خود را عملی کنند. برای آشنایی با روش های پرورش افکار مثبت کلیک کنید.

8-یادگیری دائمی برای پولدار شدن

یاد گیری یعنی بیش تر و بیش تر دانستن؛ عنصر یادگیری در زمانیکه که به عصر اطلاعات مشهور است، یک نوع قدرت به حساب می ‌آید. برای پولدار شدن نیز باید در زمینه مورد علاقه متخصص شد؛ به طوری که هیچ اطلاعات تازه ای در زمینه مورد نظر از دید افراد پنهان نماند. حتی اگر لازم باشد بهتر است انسان ها در زمینه کاری خود آموزش مجدد ببینند تا دانش و مهارت خود را کامل تر کنند. با افزایش دانش و تخصص، راه‌ های جدید تر و بهتری برای ایجاد درآمد به سراغ افراد می‌ آیند.
فرمول ثروتمند شدن

9-پس انداز کردن بخشی از درآمد به صورت مستمر

یکی از بهترین راه های ثروتمند شدن، پس انداز کردن است. افراد بهتر است به محض دریافت حقوق خود، یک پنجم آن را پس انداز کرده و البته به آن دست نزد. در واقع هر انسانی بهتر است که حساب های پس انداز را از حساب های خرجی روزمره خود جدا کنند؛ چراکه هر پولی که در دسترس انسان قرار بگیرد، محکوم به خرج شدن می شود. مطالعه مقاله روانشناسی پول خرج کردن نیز پیشنهاد می شود.

9-پس انداز و سرمایه گذاری آن برای پولدار شدن

از راه های دیگر ثروتمند شدن، می توان به سرمایه گذاری با حساب پس انداز اشاره کرد. زمانی که مبلغ حساب پس انداز به حد قابل توجهی می رسد، بهتر است که با استفاده از آن در زمینه های مختلف اما پر سود، سرمایه گذاری کرد. ریسک پذیری در شغل یکی از خصیصه هایی است که با وجود آن می توان به خوبی در بازار های سرمایه گذاری، موفق شد.
سرمایه و پول را می توان در زمینه های مختلفی نظیر مسکن، طلا و ارز سرمایه گذاری کرد. البته باید توجه داشت که خرید مسکن و یا زمین، سرمایه ای بهتر و کم خطر تر محسوب می شود؛ به این دلیل که روند رو به رشد آن ها بهتر و در عین حال، امکان خرابی یا دزدیده شدن آن ها کمتر خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موفقیت در زندگی کلیک کنید.

10-کاهش هزینه های اضافی برای پولدار شدن

چاله ها و چاه های متنوعی بر سر راه پولدار شدن انسان قرار دارد؛ از اساسی ترین چاه های موجود در مسیر ثروتمند شدن، می توان به اسراف و هزینه کردن های اضافی و نابجا، اشاره کرد. رد پای این دام های ریز و بزرگ را می توان در استفاده زیاد از آزانس های دربست، سیستم های اسنپ و یا تپ سی، گذراندن اوقات و صرف هزینه های زیادی بر خریدن چیز هایی که لازم  نیست و...، پیدا کرد.
بهتر است که به منظور صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها تا حد امکان کارت بانکی ‌را با حسابی متوسط پر کرد؛ چراکه برای پولدار شدن لازم است تا از خرید وسایل غیر ضروری خودداری کرد. وقتی افراد مبلغ زیادی در اختیار داشته باشند و افراد کارت اعتباری مربوطه را در همه جا با خود به همراه داشته باشند، خیلی سریع در برابر پیشنهادات خرید، وسوسه شده و دست به کارت می ‌شوند. در نتیجه هزینه های زیاد و نابجایی برای افراد به وجود می آید. کاهش هزینه های اضافی عادات افراد موفق است.

11-کسب اعتبار شغلی فرمول ثروتمند شدن

اعتبار یعنی تعهد و کسب اعتبار منجر به قدم زدن در میدانی بدون رقیب می شود؛ در واقع برای پولدار شدن باید روی تبدیل شدن به آدمی خوش قول و متعهد، کار کرد. با وجود آنکه در هر رشته و هر شغلی افراد زیادی مشغول به فعالیت هستند، در اکثر موارد، تعداد انگشت شماری از افراد، واقعا به تعهد در کار اصرار دارند و به اصطلاح کارشان را با دل و جان انجام می ‌دهند. مهم نیست که انسان ها در چه زمینه ‌ای کار می‌کنند؛ چراکه آنچه اهمیت دارد میزان کوشش، مهارت، افزایش مسئولیت‌ پذیری و تعهد افراد در انجام کار ها است.

12-خداحافظی با تنبلی فرمول ثروتمند شدن

پولدار شدن مانند آبی است که هیچکاه با روغن تنبلی و عقب انداختن کار ها مخلوط نمی ‌شود. بهترین راه برای مقابله با تنبلی نیز، اجرا قانون 5 ثانیه است. قانون 5 ثانیه ساز و کاری آسان دارد؛ به این صورت که وقتی انسان می‌خواهد کاری را شروع کند، از 5 تا 1 را می ‌شمارد. وقتی به شماره 1 رسید، باید به سرعت از وضعیت قبلی خود خارج شد و به سمت انجام فعالیت رفت. به دنبال این تکنیک مدار عمل‌ گرایی انسان ها فعال تر می ‌شود و در نتیجه فرد به سمت انجام و کامل کرد کار های خود سوق داده می شود. برای کسب آگاهی کامل در این زمینه با مشاوره روانشناسی مشورت کنید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران