هموفوبیا یا همجنس گرا هراسی و اصطلاحات مربوط به آن
محققان هموفوبیا یا ترس از همجنس گرایان را یک بیماری روانی نمی دانند. حتما شما هم افراد همجنسگرا را دیده اید یا مطالبی در مورد آن ها خوانده اید. هم جنسگرایی نوعی از گرایش جنسی محسوب می شود اما همجنسگرا هراسی یا هموفوبیا واژه ای است که شاید هر کسی در مورد آن آگاهی نداشته باشد. این مقاله به بررسی همجنس گرایی و هموفوبیا پرداخته است.  

تماس با مشاور


همجنس گرایی چیست

همجنسگرایی به تمایل جنسی، عاطفی یا رفتار جنسی به شخص همجنس گفته می شود. همجنسگرایی به عنوان یکی از گرایش های جنسی است که  به معنای گرایش عاطفی و جنسی به فرد همجنس است که تقریبا پایدار و مداوم می باشد. همجنسگرایی دو نوع می باشد. اصطلاح گی به همجنس گرای مرد گفته می شود و لزبین به همجنسگرای زن. گرچه مقاله تشخیصی همجنسگرایی در سال ۱۹۷۳ از راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی حذف شد.

اینفوگرافیک هموفوبیا یا همجنس گرا هراسی

اینفوگرافیک هموفوبیا یا همجنس گرا هراسی

مشکلات ژنتیکی و همجنس گرایی

بعضی از محققان ادعا می کنند که مبنای ژنتیکی برای همجنسگرایی وجود دارد و به شواهد برآمده از مطالعات خانواده دوقلو ها و مطالعات ژنتیکی اشاره می‌کنند. نظریه مغز همجنسگرایان معتقد است که مغز گی ها دارای اشتراک با مغز زنان دگرجنسگرا و مغز لزبین ها دارای اشتراک با مغز مردان دگرجنس‌گرا است. برای درک بهتر این قضیه مطالعه مقاله اختلالات جنسی می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهد.
تصور می شد تفاوت مغز میان مردان یا زنان همجنسگرا عمدتاً ذاتی و ناشی از ترشح هورمون ها در دوران بارداری باشد زیرا اگرچه اجتماعی شدن والدین می تواند نقش ایفا کند. برخی مطالعات نشان داده اند که برای مثال گی ها ترکیبی از راهبردهای نقشه‌خوانی مردان و زنان را به کار می برند. تلاش های متعددی برای کشف علت همجنسگرایی صورت گرفته است و نظریه های متفاوت و متعددی در مورد خواسته های همجنسگرایی مطرح شده اند. این باور وجود دارد که مغز افراد، ژن هایشان، طول انگشتانشان و توانایی‌های آنها را برای خواندن نقشه همگی سرنخ  را به خاستگاه های هم جنس گرایی فراهم می کنند.  

هموفوبیا یا همجنسگرا هراسی

هموفوبیا همجنسگرا هراسی به طیفی از نگرشهای منفی و ناخوشایند و یا ترس و بیزاری و تبعیض نسبت به همجنسگرایان گفته می‌شود. جرج وینبرگ اقدام به حذف همجنسگرایی از فهرست اختلالات روانی کرد. او همچنین از فعالان حقوق همجنسگرایان بود و اولین بار واژه فوبیا را در مورد آنان به کار برد.
هموفوبیا یعنی ترسی از همجنسگرایان که تا حد زیادی تحت تاثیرعقاید مذهبی می باشد. معیارهای همجنس‌گرا هراسی به این باور اومانیستی پایبند هستند که همجنسگرایی غیر طبیعی است و اعمال همجنس گرایانه نابهنجار هستند. راه‌حل لیبرالی برای همجنس‌گرا هراسی آموزش و تغییر رویکردهای افراد دگرجنسگرای همجنسگرا هراس از طریق مقابله با اسطوره ها و کلیشه ها به واسطه داده‌های تجربی درست است. برای کسب اطلاعات بیش تر در زمینه مشاوره جنسی کلیک کنید.
هموفوبیا همواره یک واقعیت در خدمات مراقبت بهداشتی است. این تجربه های منفی عمدتاً به نحوه گفتار ضد ال جی بی تی متخصصان مراقبت بهداشتی اشاره می‌کنند. دیگران گزارش کردند که ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی از هویت جنسی آنها آگاه نبودند و سکسوالیته آنها به مراقبت بهداشتی آنها مربوط نبود.  
هموفوبیا

اصطلاحات گرایش های جنسیتی

بهتر است ابتدا درکی از واژه های مختلف در مورد موضوعات جنسی و جنسیتی داشته باشید. جنسیت به معنی نقش ها، فعالیت ها و هنجارهای اجتماعی که یک جامعه به جنس های بیولوژیک موجود در جامعه القا می‌کند و باعث تمایز بین دو جنس مرد و زن و بر ساختن زنانگی و مردانگی می شود.  برای آشنایی با انواع گرایشات جنسی کلیک کنید.
نقش جنسیتی: نیز مجموعه ای ازهنجارها و نرم های اجتماعی که بر اساس آن افراد در جامعه رفتار می کنند. این هنجارها بیانگر انتظارات جامعه از یک جنس معین می باشد.
جنس بیولوژیک به طبقه بندی یک گونه بر اساس آناتومی و ویژگی های بدنی آن گونه به دو جنس مونث و مذکر بر اساس اندام های اولیه جنسی آن گونه گفته می شود.
بیان جنسیتی: بیان جنسیتی آن گونه است که فرد جنسیت خود را نشان می دهد. برای مثال زنی که لباس معمول زنانه می پوشند و زنی که لباس مردانه می پوشد بیان جنسیتی متفاوت دارند. بیان جنسیتی با هویت جنسی که کاملاً امری درونی و تعریف شخص از خودش است متفاوت است. بیان جنسیتی در جوامع مختلف بسته به فرهنگ متفاوت می باشد. یعنی در جامعه ای که چارچوب ها و باورهای جنسیتی شکسته شده باشد بیان جنسیتی آزادانه و یا اصولاً به عنوان بیان جنسیتی متفاوت دیده نمی شود.

دیگر اصطلاحات مرتبط با جنسیت

هویت جنسیتی: حالتی روان شناختی است که احساس درونی شخص را از مرد،زن، فراجنسی یا فراجنسیتی بودن در خود منعکس می کند. برای آگاهی بیشتر درباره هویت جنسی کلیک کنید.
گرایش جنسی: الگوی پایدار وجود احساسات رمانتیک و شهوت جنسی و یا مخلوطی از این دو به افراد همجنس یا غیر همجنس یا هر دو جنس و یا فراجنس است.
رفتار جنسی: مجموعه رفتارهایی که انسان طی آن گرایش عاطفی و برآوردن نیاز جنسی خود را تجربه می‌کند. رفتار جنسی به مجموعه کنش ها از نگاه، بوسه، هم آغوشی، شیوه معاشقه و اشکال ارجح شخص در این روند را در بر می گیرد. رفتار جنسی مجموعه حرکاتی است که در هنگام تحریک جنسی و یا برای تحریک طرف مقابل و در روند ارضای جنسی انجام می شود. رفتار جنسی ربطی به گرایش جنسی و هویت جنسی نداشته و می تواند در گرایش ها و هویت های جنسی و در دوره‌های گوناگون مختلف و یا شباهت هایی داشته باشد.
هتروسکشوال: فردی که تنها به جنس مخالف خود تمایل جنسی یا عاطفی یا هر دو را دارد. در اکثر جوامع کنونی، این رابطه به عنوان شکل طبیعی و بهنجار رابطه جنسی و عاطفی میان انسان ها پذیرفته شده است.
دگرجنس پوش: فردی که معمولاً و بنا به اختیار خود مبادرت به پوشیدن لباس جنس مخالف یا مبدل پوشی برای مدت زمان معین میکند. دگر جنس پوش ممکن است دگرجنسگرا، همجنسگرا، دوجنس‌گرا یا فاقد گرایش جنسی خاص یا کنش جنسی باشد.
کوئیر: واژه ای برگرفته از تئوری های مبتنی بر سیالیت جنسیت گرایش جنسی که برخی از همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و فرا جنسی ها برای معرفی هویت جنسی و جنسیتی خود و تاکید بر جنبه های ساختارشکنانه از آن استفاده می کنند.

هموفوبیا | اقلیت های جنسی

مجموعه انسان هایی که هویت جنسیتی یا گرایشات جنسی متفاوت از اکثریت جامعه داشته باشند. مانند همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنسجندر ها و ترنسکشوال ها.
ترنس جندر یا فرا جنسیتی: تمامی افرادی که با پوشش و رفتار خود که کلیشه‌های متعارف جنسیتی را به چالش می‌کشند و ترجیح می‌دهند حضور اجتماعیشان در قالب ظاهر و رفتاری باشد که از تعاریف رسمی جنسیتی و یا از تعاریف تثبیت شده از جنس مخالف فاصله دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انواع اختلالات کژکاری جنسی کلیک کنید.
این طغیان در مقابل ساختارهای موجود جنسیتی، در بسیاری از موارد با گرایش همجنس خواهانه در این افراد ترکیب شده است. افراد ترنس جندر لزوماً با هویت جنسیتی و گرایش جنسی خود مشکلی ندارند و در جستجوی راهی هستند که به بیان جودیت باتلر فضای بازتری برای اجرا گری نقش‌های جنسیتی شان فراهم کنند.
تراجنسی، ترنسکشوال، تبدیل خواه جنسی: فردی که از نظر روانشناختی خود را مرد، زن، تراجنسیتی، دو جنسیتی یا چند جنسیتی می‌داند اما از نظر جسم بیولوژیک متعلق به گروه دیگری باشد و بیان جنسیتی و رفتار جنسی وی با بیان و رفتار جنسیتی متعارف خوانایی ندارد. برای آگاهی بیشتر درباره ترنسکشوال کلیک کنید.
دوجنسی: اصطلاحی کلی برای تعریف فردی که با ساختمان تولیدمثلی و جنسی متولد شده که در هیچ کدام از هنجارهای معمول پزشکی تعیین شده برای جنس مذکر و مونث جایی نمی گیرد. برای آگاهی بیشتر درباره دو جنسه ها کلیک کنید.
دوجنسگرا: شخصی که می تواند از نظر جنسی و عاطفی به هر دو جنس بیولوژیک تمایل و کشش جنسی و عاطفی و روحی داشته باشد. برای کسب آگاهی بیشتر درباره بایوسکشوال کلیک کنید.
پانسکشوال: اشخاصی که روابط عاطفی و عشقی خود را محدود به جنسیت بیولوژیک دیگری نکرده و فارغ از جنسیت افراد می توانند با آن ها کشش عاطفی و جنسی داشته باشند.  

 هموفوبیا و جرایم

جرایم زیادی برخاسته از نفرت  همجنس‌گرا هراسی و ترنس هراسی در آمریکا وجود دارد. همانند بسیاری از انواع قربانی ها جرم ناشی از نفرت بر مبنای هویت جنسیتی تا حد زیادی گزارش نشده است. آمار اف بی ای نشان می دهد که در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۱۴۱۵ مورد بر اساس گرایش جنسی به پلیس در آمریکا گزارش شده است.
در همین سال ۷۸ مورد از جرایم هموفوبیا ناشی از نفرت در کانادا به پلیس گزارش شده بود. گرچه آمار پلیس برای جرم های ناشی از نفرت و هموفوبیا یا ترنس هراسی در بریتانیا به طور عمده در دسترس پذیر نیستند بسیاری از موارد منجر به دادگاه یا محاکمه می‌شوند. مجموعه مناسبی از پژوهش روانشناختی در مورد جرم هموفوبیا ناشی از نفرت وجود دارد.
جرایم هموفوبیا ناشی از نفرت علیه زنان کماکان در موقعیت های خصوصی برای مثال خانه‌های آنها یا خانه مجرم و جرایم ناشی از نفرت علیه مردان کماکان در اماکن عمومی برای مثال در نزدیکی باشگاه گی ها رخ می دهد. عاملان این دو نوع جرم ناشی از نفرت، مرد هستند.
یافته های متعددی نشان دادند که همجنس‌گرا هراسی در دانشگاه ها همچنان رایج است. برای مثال، مطالعات نشان داده شده که ۷۵ درصد لزبین ها وگی های مورد بررسی در معرض خشونت گفتاری قرار گرفته‌اند، ۲۵ درصد حداقل یک بار با خشونت فیزیکی تهدید شدند  و ۱۷ درصد آسیب دائمی به اموال را تجربه کرده اند.  

درمان گرایش جنسی به هم جنس

درمان های ترمیمی یا اصلاحی که بیزاری درمانی، تبدیل درمانی یا تغییر جهت درمانی هم خوانده می شوند در معنای کلی به تلاش‌هایی اشاره دارند که برای تغییر گرایش جنسی و درمان افراد همجنس گرا و یا کسانی به کار گرفته می شود که رفتار و ظاهر جنسیت مقابل را دارند یا مصداق عدم انطباق جنسیتی هستند. برای اطلاع بیشتر درباره عملکرد جنسی طبیعی در مردان و زنان کلیک کنید.
این درمان ها که بر مفاهیمی آسیب‌شناسانه مبتنی اند، طیف گسترده‌ای از مداخلات شرکت پزشکی را در بر می گیرد که از میان آن ها می توان به مداخلات اجباری روانی هورمون تراپی، درمان‌های دارویی غیرلازم و بدون رضایت فرد بیمار، شوک درمانی یا تشنج درمانی و نیز روش های اجباری همچون عقیم سازی یا جراحی‌های اشاره کرد که برای نرمال سازی دستگاه تناسلی افرادی به کار می روند که ویژگی های جنسی غیر معمول و انحرافات جنسی دارند.
علاوه بر سو استفاده های فیزیکی که اغلب در این روش ها شایع هستند بسیاری از آن ها به صورت جدی برسلامت روحی و روانی افراد تاثیر منفی داشتند. انجمن ملی پژوهش و درمان همجنس گرایی سازمانی در آمریکا است که درمان همجنسگرایی را ترویج می‌کند. این انجمن در کنار سازمان های مذهبی همجنسگرایی را رفتاری انتخاب شده و لذا قابل تغییر تلقی می‌کند.
هموفوبیا

تاثیر تبدیل درمانی

در سال ۲۰۰۳ مقاله‌ای در مجله آرشیو رفتار جنسی توسط رابرت اسپیتزر روانپزشک برجسته آمریکایی منتشر شد که از یک مطالعه درباره تاثیرات تبدیل درمانی گزارش داده بود. یافته های به شدت مناقشه و بحث برانگیز اسپیتزر این بود که بسیاری از شرکت کنندگان گزارش کرده بودند که گرایش عمدتاً یا منحصر همجنسگرایانه آنها به گرایش جنسی عمدتاً یا منحصرا دگرجنسگرا تغییر کرده بود آن هم در نتیجه انجام تبدیل درمانی.
بر اساس اصل سازمان ملل متحد درمان بیماری های روانی باید همواره مبتنی بر استانداردهای اخلاقی برای مجریان حوزه سلامت روان و مطابق با استانداردهای معمول بین المللی باشد و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال شخصی افراد جهت داده شود.

روان درمانی

با این همه به نظر می رسد در مقابل تلاش روانپزشکان و روانشناسان برای تجویز  عمل تغییر جنسیت در مورد همه کسانی که به جنس موافق تمایل دارند رویکرد دیگری در محافل علمی در پی اثبات این نظریه است که روان درمانی می‌تواند جایگزین هورمون درمانی و عمل تغییر جنسیت شود. کسانی که به این دسته از پزشکان مراجعه می‌کنند، برای تغییر گرایش جنسی خود تحت جلسات متعدد روان درمانی و دارو درمانی قرار می گیرند که از سوی این پزشکان به عنوان درمان گرایش جنسی به همجنس و یا درمان اختلال هویت جنسی توصیف می شود.  

هموفوبیا | سخن آخر

همجنسگرایی در ایران از سوی بخش وسیعی از جمعیت و بخش عمده‌ای از پزشکان و روانشناسان نه یک ویژگی طبیعی که یک انحراف و جرم محسوب می شود. همجنسگرایان در بین همسالان و جامعه با الفاظی مانند هم جنس باز و ... تحقیر می شوند. علاوه بر این همجنسگرایان در معرض انواع بیماری های روحی و روانی قرار می گیرند. بنابراین در کنار سایر درمانهای لازم مثل پزشکی توصیه می‌شود از روانشناسان و مشاوران هم استفاده کنند. مشاوران ما در مرکز حامی هنر زندگی می توانند به شما در این زمینه کمک کنند. برای دسترسی به مشاوره روانشناسی کلیک کنید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران