همرنگی با جماعت | بررسی مزایا و معایب سازگاری و انطباق با اجتماع
اصطلاح همرنگی با جماعت با مفهوم انطباق هم راستا می باشد که اساسا شامل تسلیم شدن در برابر فشار گروه است. همرنگی با جماعت شامل تغییر رفتار فرد است در حالی که فرد هنوز از نظر درونی با گروه مخالف است. درونی شدن زمانی اتفاق می افتد که فرد رفتار خود را تغییر می دهد زیرا می خواهد مانند توده مردم باشد. همرنگ جماعت شدن در کنار مزایایی که دارد شامل معایبی است که از آن جمله می توان به عدم پیشرفت شخص در مسیر اصول خود و افزایش افسردگی اشاره کرد. برای کسب آگاهی بیشتر دراین زمینه از مشاوره تلفنی فردی کمک بگیرید.  

تماس با مشاور


همرنگی با جماعت

همنوایی کلی ترین مفهوم است و به هرگونه تغییر در رفتار ناشی از شخص یا گروه دیگری اشاره دارد؛ یعنی فرد به نوعی تحت تأثیر دیگران عمل کرده است. توجه داشته باشید که انطباق محدود به تغییرات رفتاری است که توسط افراد دیگر ایجاد می شود. به تأثیرات افراد دیگر بر مفاهیم درونی مانند نگرش ها یا باورها نیز باید توجه داشت. انطباق شامل اطاعت و پیروی است زیرا به هر رفتاری اشاره دارد که در نتیجه تأثیر دیگران رخ می دهد صرف نظر از ماهیت تأثیر. همنوایی را می توان به عنوان تسلیم شدن در برابر فشار همسالان یا فشارهای گروهی دیگر تعریف کرد.
کاری که تقریباً همه افراد گاهی اوقات انجام می دهند. فرض کنید با دوستان برای دیدن فیلمی می روید. فکر نمی کنید فیلم خیلی خوب است اما همه دوستان شما معتقدند که این فیلم عالی است. ممکن است وسوسه شوید که با تظاهر به موافق بودن با رأی آن ها در مورد فیلم اظهارات شخصی خلاق واقع ارائه کنید.

عوامل تأثیرگذار بر همرنگی با جماعت

  1. دشواری کار: کارهای دشوار می تواند منجر به افزایش و کاهش انطباق شود. عدم اطلاع از نحوه انجام یک کار دشوار باعث می شود افراد بیشتر همرنگی با جماعت نشان بدهند اما افزایش دشواری همچنین می تواند افراد را نسبت به پاسخ های متفاوت بیشتری ترغیب کند که منجر به انطباق کمتر می شود.
  2. تفاوت های فردی: ویژگی های شخصی مانند انگیزه دستیابی به موفقیت و مهارت های رهبری قوی با کاهش تمایل به انطباق مرتبط است.
  3. اندازه گروه: افراد در موقعیت‌هایی که بین سه تا پنج نفر را شامل می‌شود بیشتر همرنگی نشان می دهند. ویژگی‌های موقعیت: افراد در موقعیت‌های مبهم که در آن‌ها مشخص نیست چگونه باید واکنش نشان داد بیشتر با هم سازگاری می‌کنند.
  4. تفاوت‌های فرهنگی: محققان دریافته‌اند افرادی که از فرهنگ‌های جمع‌گرایانه هستند بیشتر با دیگران سازگاری نشان می دهند.

انواع همرنگی با جماعت

همانطور که قبلا ذکر شد، تأثیرات هنجاری و اطلاعاتی دو نوع مهم انطباق هستند اما تعدادی از دلایل دیگر نیز وجود دارد که چرا مردم همرنگ جماعت می شوند. در زیر برخی از انواع عمده انطباق آورده شده است. در این رابطه مطالعه مقاله تقلید از دیگران نیز مفید است.
  • انطباق هنجاری شامل تغییر رفتار فرد به منظور سازگاری با گروه است.
  • انطباق اطلاعاتی زمانی اتفاق می افتد که فرد فاقد دانش باشد و به دنبال اطلاعات و جهت گیری به سمت گروه باشد.
  • انطباق هویت زمانی اتفاق می افتد که افراد بر اساس نقش های اجتماعی خود با آنچه از آن ها انتظار می رود مطابقت داشته باشند.
 

علت همرنگی با جماعت

محققان دریافته‌اند افراد به دلایل مختلفی با جامعه همرنگی نشان می دهند. در بسیاری از موارد جستجوی سایر اعضای گروه برای پیدا کردن سرنخ‌هایی مبنی بر اینکه چگونه باید رفتار کرد واقعاً مفید واقع می شود. افراد دیگر ممکن است دانش یا تجربه بیشتری نسبت به شما داشته باشند. بنابراین پیروی از آن ها می تواند آموزنده باشد. در برخی موارد افراد برای جلوگیری از احمقانه به نظر رسیدن با انتظارات گروه مطابقت به خرج می دهند.
تمایل به همرنگ جماعت شدن به ویژه مواقعی که افراد از انتخاب رفتارهای خود مطمئن نیستند و نمی دانند چگونه عمل کنند یا انتظارات مبهم است به شکلی پررنگ تر خود را نشان می دهد. در سال ۱۹۵۵ دویچ و جرارد دو دلیل کلیدی برای سازگاری و همرنگ‌ جماعت شدن مردم شناسایی کردند: نفوذ اطلاعاتی و نفوذ هنجاری.
نفوذ اطلاعاتی زمانی اتفاق می‌افتد که افراد رفتار خود را تغییر می‌دهند تا درست باشند. در موقعیت‌هایی که از پاسخ صحیح مطمئن نیستید اغلب به دیگرانی نگاه می‌کنید که آگاه‌تر هستند و از هدایت آن ها به عنوان راهنمای رفتارهای خود استفاده می‌کنید. برای مثال در یک محیط کلاسی ممکن است با قضاوت های همکلاسی دیگری که از نظر شما بسیار باهوش است موافقت کنید. تأثیر هنجاری ناشی از تمایل به اجتناب از تنبیه مانند پیروی از قوانین در کلاس حتی اگر با آن ها موافق نیستید و به دست آوردن پاداش مانند رفتار به شیوه ای خاص برای جلب توجه مردم به شما نشات می گیرد.  
همرنگی با جماعت

اهمیت شناخت همرنگی با جماعت

درک انطباق می تواند به شما کمک کند تا دلایل همراهی و همرنگی با جماعت در برخی افراد را درک کنید حتی زمانی که انتخاب های آن ها برای خود آن ها غیرعادی به نظر می رسد. همچنین می تواند به شما کمک کند ببینید چگونه رفتار دیگران ممکن است بر انتخاب های شما تأثیر بگذارد. انطباق نوعی نفوذ اجتماعی است که با ایجاد تغییر رفتار یا باورهای فرد او را با یک گروه خاص سازگار می کند. این تغییر به عنوان پاسخی به فشارها و انتظارات واقعی یا خیالی که از طرف گروه می آید اتفاق می افتد. ممکن است شامل حضور فیزیکی افراد دیگر، فشار هنجارهای اجتماعی یا آرزوی کلی برای دستیابی به سطح خاصی از موفقیت باشد.
فشارهای گروهی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. تمسخر، انتقاد و قلدری همه روش‌های رایجی هستند که برای ایجاد همنوایی در جامعه استفاده می‌شوند. درک و شناخت چرایی بروز این رفتارها تصمیم گیری را برای افراد مبنی بر اینکه همرنگی نشان بدهند یا خیر قابل اعتمادتر می کند. برخی از افراد به دلیل این فشار تغییراتی ایجاد می کنند زیرا می خواهند مورد پسند واقع شوند یا احساس کنند به آن ها تعلق دارند.  

مزایای همرنگی با جماعت

گروه‌های همسالان می‌توانند به شما کمک کنند تا عادت‌های بد را از زندگی‌ خود حذف کنید. اگر همیشه دیر به یک قرار یا جلسه می‌رسید فشار وارد شده توسط گروه برای ایجاد تغییرات‌ در زندگی‌ که مانع از این موضوع شود می‌تواند به شما کمک کند تا تغییرات مثبتی در رفتار خود ایجاد کنید. حتی اگر تنها دلیلی که باعث می شود این تغییرات را انجام دهید این باشد که مورد پسند گروه همسالان خود باشید باز هم نتیجه آن دستاورد خوبی در زندگی شما ایجاد می کند.

1-شکل گیری عادات مثبت

بسیاری از افراد به عنوان یک کودک زیر نظر والدین خود بزرگ می شوند و در معرض مزایا و معایب هر تصمیمی که گرفته می شود قرار نمی گیرند. وقتی با همسالان خود از این نوع محیط تماس برقرار می کنند متوجه خواهند شد که چه چیزی را دوست دارند و چه چیزی را دوست ندارند.  سپس با واکنش های آن ها در موقعیت های خاص آشنا می شوند. این فرآیند اطلاعات بیشتری در مورد الگوهای رفتاری انسان به فرد می دهد که می تواند به بینش هایی در زندگی منجر شود.در این رابطه مطالعه مقاله عادات افراد موفق پیشنهاد می شود.
تحت تاثیر این تجربیات بودن کمک می کند تصمیمات بهتری بگیرید زیرا اطلاعات بیشتری برای استفاده دارید. مردم مشاهده گر هستند. چه در محل کار چه در مدرسه و یا حتی یک گردهمایی بزرگ باشید‌ ویژگی های مثبتی را در شخصیت های اطراف خود مشاهده خواهید کرد و آنچه در این شرایط تجربه می کنید به شما برای به اجرا درآوردن نیات انگیزه می دهد. وقتی می‌بینید دیگران انتخاب‌های مثبتی انجام می‌دهند ترغیب می شوید به آن فعالیت بپیوندید زیرا مزایای یک نتیجه مثبت بیشتر از خطرات ناشی از تجربه یک شرایط نامطلوب است.

2-کمک به اجرای قوانین

هر جامعه ای قوانینی دارد که افراد برای هدف خاصی باید از آن ها پیروی کنند. هرج و مرج در جامعه باعث شکل گیری محیط چالش برانگیز برای زندگی شده و دستیابی به موفقیت دشوار خواهد بود. قوانین یک جامعه از طریق فرآیندهای انطباق اجرایی می شود. افراد جامعه با یکدیگر کار می کنند تا مطمئن شوند به اندازه دیگری شانس عادلانه ای برای رسیدن به اهداف خود دارند.
جامعه برای کسانی که از این قوانین پیروی نمی کنند مجازات تعیین می کند تا هماهنگی بین بخش های مختلف جامعه ایجاد شود. این روندی یکسان برای تمام جوامع به شمار می رود. حتی دوستی ها قوانینی را تعیین می کنند که اگر کسی آن ها را زیر پا بگذارد عواقبی خواهد داشت. تحت فشار قرار گرفتن افراد را ملزم به رعایت قوانین می کند.

3-محافظت در برابر تهدیدهای خارجی

هنگامی که فرد با جامعه سازگار می شود از سایر تهدیدهای بیرونی که بر زندگی و روش های منفی او تأثیر می گذارد محافظت می شود. جوامع به درستی می دانند که در اعداد قدرت وجود دارد. اجداد و نیاکان انسان ها مجبور بودند جوامعی تشکیل دهند تا از خود در برابر حیوانات وحشی و سایر قبایل محافظت کنند. امروزه نیز همین کار را با توسعه ملل، جوامع و محله ها انجام می دهند تا بقای متقابل خود را تضمین کنند. وقتی هر یک از اعضا قوی می ماند و با انتظارات سایرین همرنگ می شود یک دیوار حفاظتی طبیعی شکل می گیرد.

4-ایجاد یک شبکه ایمنی

همیشه افرادی خواهند بود که تصمیم می گیرند با جامعه سازگار باشند. کسانی که این اقدام را انتخاب می‌کنند به کسانی که تصمیم می‌گیرند از قوانین پیروی نکنند کمک می‌کنند‌ زیرا به زندگی در قلمرو مقبولیت اجتماعی و تایید شدن ادامه می‌دهند. این فعالیت مکانی امن برای زندگی همگانی ایجاد می کند. راه های متعددی برای اجرای این ساختارها وجود دارد که بسیاری از آن ها از طریق برنامه های اجتماعی تحت نظارت دولت اداره می شوند. در این موارد تعریف شخصی افراد از موفقیت به دلیل توانایی افراد به عنوان یک گروه برای مراقبت از همه در هنگام نیاز خواهد بود.  

معایب همرنگی با جماعت

سازگاری اغلب مانع پیشرفت شخصی می شود. شرکتی که یک فرد برای حفظ آن تلاش می کند بازتاب مستقیم موفقیتی است که می تواند به دست آورد. اگر اطراف خود را با تأثیرات مثبت احاطه کنید میل شما به همنوایی نتایج مفیدی ایجاد می کند اما از آنجایی که معمولا افراد حاضر در محیط  اطراف درگیر استرس ها و دغدغه های شخصی هستند برعکس قضیه اتفاق می افتد. همرنگی با جماعت می تواند شانس موفقیت شما را به طرق مختلف کاهش دهد.
دانش‌آموزانی که سازگاری نشان می دهند، برای مثال به سیگار کشیدن یا استفاده از مواد مخدر بر خلاف میل خود تشویق می شوند زیرا می‌خواهند توسط گروه همسالان خود پذیرفته شوند. این شکل از همرنگی منجر به افت تحصیلی، مشکلات سلامتی و نمرات ضعیف و عدم موفقیت در سال تحصیلی می شود.

1-افزایش احتمال افسردگی

ترس از طرد اجتماعی چیزی است که اکثر مردم حداقل یک بار در زندگی خود با آن مواجه می شوند. ترس از طردشدگی شما را مجبور می کند کورکورانه از افرادی که می خواهند مانند آن ها باشید پیروی کنید. بیشتر آن ها حتی یک بار هم به آنچه انجام می دهند فکر نمی کنند و درست یا غلط بودن آن را نقد نمی کنند. لحظه ای که در مقابل گروه نظری را بیان می کنید که خلاف نظر آن ها باشد احتمال زیادی وجود دارد که تأثیرات منفی روی شما اعمال شود تا نظر خود را تغییر دهید.
اگر در برابر این فشار تسلیم شوید واکنش عاطفی در هر جهت‌ شانس ایجاد افسردگی را در طول زمان افزایش می دهد. اگر طبق میل گروه عمل نکنید فشار دور نگهداشته شدن از جمع اسباب افسردگی می شود و چنانچه باب میل گروه رفتار کنید با اصول خود به تناقض برمی خورید و به نوبه خود فشار روانی ایجاد می کند.

2-از دست دادن هویت شخصی

انطباق باعث می شود هویت خود را از دست بدهید. اقداماتی که گروه‌ها با برخی از افراد انجام می دهند تا آن ها را با اصول خود مطابقت دهند شرایط خطرناکی ایجاد می‌کند زیرا باعث از دست دادن هویت شخصی می‌شود. هر فرد به طور منحصر به فردی با دیگری متفاوت است. اگر انتخاب کنید که به یک مهمانی بروید، راننده تعیین شده می باشید زیرا الکل را دوست ندارید. با این حال اگر دوستان انتخاب شما را به تمسخر بگیرند ممکن است کاری را انجام دهید که نمی خواهید. این بدان معناست که شما به گونه ای رفتار می کنید که برخلاف نظام ارزشی شما است و هویت مستقل خود را مخدوش می کنید. برای آشنایی بیشتر با هویت یابی کلیک کنید.

3-عدم قدرت همنوایی برای تغییر جهان

اگرچه انطباق در جامعه افراد را تشویق می‌کند تا تغییراتی ایجاد کنند که آن ها را به اکثریت نزدیک‌تر کند اما واقعیت این فرآیند این است که بر جوامع رو به رشد که دارای تحرک کافی به لحاظ شکل گیری تغییرات نیست تأثیر نمی‌گذارد. افراد تغییر را به‌عنوان گروه تجربه نمی‌کنند زیرا ترجیح می‌دهند شرایط فردی که در آن هستند را به همان شکل نگه دارند. باید افرادی وجود داشته باشد که تمایل به تغییر در هر شرایطی نداشته باشند تا به نتیجه برسند.
مقاومت در برابر همرنگی با جماعت بر سر مسائل حساس که منجر به رشد جامعه نمی شود مفید است. برای کمک به تعیین یک تعریف منصفانه از برابری باید به یک سیستم کنترل و تعادل در جامعه دسترسی داشته باشید. اگر همه بخواهند همیشه بدون زیر سوال بردن قوانین، همرنگ جماعت و جامعه حرکت کنند رسیدن به نوآوری چالش برانگیز خواهد بود.

4-شگل گیری بی عدالتی

انسان ها ترجیح می دهند فکر کنند همه جوامع بر اساس خیر کلی بشریت را هدایت می کنند. اما واقعیت و معنای زندگی این است که همه چیز بسیار متفاوت تر از افکار خوشبینانه است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به تأثیر آلمان نازی بر جهان در قرن بیستم نگاهی بیندازید تا بفهمید که از قدرت می توان برای شر استفاده کرد همانطور که می توان از آن برای خیر استفاده کرد.
هیچ بهانه ای برای کسی وجود ندارد که خود را با جامعه مطابقت دهد وقتی می بیند نتیجه همرنگی به دیگران آسیب می رساند. بسیاری در آلمان دوران جنگ جهانی دوم به دلیل پیروی از دستورات در هولوکاست شرکت کردند. این همان همرنگ جماعت شدن است و نتیجه چیزی بود که همه از آن مطلع هستند.
همرنگی با جماعت

5-شکل گیری وابستگی

هنگامی که افراد به جای تغییر مسیر خود، مطابقت با گروه ها را انتخاب می کنند شروع به واگذاری ارزش ها و ایده ها و اصول فکری به جامعه ای می کنند که می خواهند به آن تعلق داشته باشند. این فرآیند اغلب بدون اینکه فرد حتی یک بار دیگر فرصت بازنگری عناصر زندگی خود را داشته باشد، رخ می دهد. اگرچه تجربه کردن استعدادها و مهارت‌هایی که کسی می‌تواند برای جامعه به ارمغان بیاورد خوب است اما باید به داشتن تفکر مستقل نیز توجه کرد. وابستگی کورکورانه و تسلیم کردن دارایی های شخصی برای رضایت اجتماعی تنها به نفع افرادی است که بدون ملاحظه اقلام را دریافت می کنند. برای آشنایی با انواع وابستگی از نظر روانشناسی کلیک کنید.

6-گسترش بی تفاوتی

تمایل به انطباق در سطح فردی اغلب بی تفاوتی گروهی را ایجاد می کند که در جامعه رایج می شود. افرادی که سعی در سازگاری دارند اغلب احساس می کنند می توانند همان کارهایی را انجام دهند که گروه مشاهده شده انجام می دهد. وقتی می‌توانند به موفقیت دست یابند به نیروی بالاتری نگاه می‌کنند تا با مشکلاتی که احساس می‌کنند بر تلاش‌ها تأثیر می‌گذارد رسیدگی کند. اعتماد کورکورانه همیشه در یک جامعه مشکل ایجاد می کند.
باعث ایجاد احساساتی می شود که مردم مسائل را مشکل دیگران فرض کنند. آن ها به این نتیجه می رسند که دیگران می توانند یا وظیفه دارند وضعیت را کنترل کنند. همانطور که گروه های مورد علاقه برای انجام کار به آن ها فشار می آورد.

7-فقدان تنوع

عمل همنوایی و همرنگ شدن با جوامع در جامعه همیشه تنوع را کاهش می دهد. افراد به سمت گروه هایی که احساس راحتی بیشتری می دهند فیلتر می شوند. سپس گروه‌ها با دیگران ترکیب می‌شوند تا جوامعی را ایجاد کنند که رویکردهای مشابهی دارند. جوامع در احزاب گردی هم می آیند که پلتفرم های مشابه داشته و به دنبال تعریف خاصی از موفقیت باشند. بدون کنترل‌ و تعادل‌ در سیستم‌ها، رهنمودها و اعتقادات مردم در نهایت همه یکسان می شود و هیچ تنوعی در دنیا وجود نخواهد داشت.  

سخن آخر

مزایا و معایب همنوایی در جامعه ثابت می کند جامعه به افرادی نیاز دارد که همراه شوند تا با هم کنار بیایند. درست همانطور که از برخی افراد می‌خواهند شجاعت لازم را داشته باشند تا خودشان قدم بردارند. وقتی جامعه هر دو گروه را در هر سطح رابطه فعال در اختیار داشته باشد تعادل در گروه به وجود می آید. انطباق گراها و کسانی که به راحتی همرنگ‌ جامعه می شوند بدون دیگرانی که تمایلی به ایجاد تغییرات دارند و در برابر همرنگی مقاومت می کنند نمی توانند وجود داشته باشند. باید قوانینی وجود داشته باشد تا دیگرانی به وجود بیاید و قوانین را بشکنند. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه از مشاوره روانشناسی کلیک کنید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران