انواع بحران های روانی | روش معجزه گر تبدیل بحران ها به فرصت
انواع بحران های روانی یک رویداد در زندگی است که فرد آن را استرس زا می داند تا جایی که راهبردهای مقابله ای عادی ناکافی می شود. هر کس به یک حادثه واکنش متفاوت نشان می دهد. ممکن است یک فرد عمیقاً تحت تأثیر یک رویداد قرار گیرد در حالی که فرد دیگری از عوارض ناگوار کمی رنج می‌برد یا اصلاً عوارضی را تجربه نکند. بحران روانی شامل استرس تروماتیک و فوریت های روانی می باشد که ناشی از موقعیت‌های استرس‌زای بیرونی بوده که ناگهانی و غیرمنتظره هستند.با مراجعه به مشاوره تلفنی روانشناسی می توان راهکارهای مناسب کنار آمدن با بحران های روانی را آموزش دید

تماس با مشاور

.  

بحران های روانی

بحران روانی (بحران عاطفی) از جمله عناصر تنش زای طبیعی زندگی است و می‌توان آن را به‌عنوان اختلال موقت و دوره‌ای تعادل روانی ناشی از تهدیدی مرتبط با معنای زندگی، ارزش‌های مهم در مواجهه با مشکلات مهم زندگی توصیف کرد. مشخصه آن حالت تنش عاطفی عمدتاً مضطرب است. بحران عاطفی باعث تغییراتی در بسیاری از زمینه‌های عملکردی می‌شود که بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.
یعنی در حوزه شناختی، عاطفی، رفتاری و بیوفیزیکی. وضعیت بحران به طور شهودی با مفاهیم استرس، تعارض، شرایط دشوار و بحرانی، احساس ناامیدی و درماندگی، سرخوردگی، از دست دادن یا سوگواری همراه است. شدت و افزایش چنین احساسات و افکاری می تواند باعث رنج واقعی شود که مقابله با آن دشوار است. هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد که بحران عاطفی هرگز او را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

تعاریف مختلف از بحران

از نظر سلامت روان بحران لزوماً به یک موقعیت یا رویداد آسیب زا اطلاق نمی شود بلکه بیشتر به واکنش فرد به یک رویداد اشاره دارد. یک فرد ممکن است عمیقاً تحت تأثیر یک اتفاق قرار بگیرد در حالی که فرد دیگری از عوارض ناگوار کمی رنج ببرد یا اصلاً آسیب نبیند.
بحران یک مانع، آسیب یا تهدید است اما فرصتی برای رشد یا کاهش نیز ارائه می‌کند. کارشناسان مختلف بحران را به شیوه های مختلف تعریف می کنند. تعدادی رویکرد و تعاریف مختلف وجود دارد که بسیاری از آن ها بر نحوه برخورد یک فرد با رویداد به جای خود رویداد تمرکز می کنند.
برای آشنایی با بحران هویت کلیک کنید. طبق تعریف کاپلان افراد وقتی با مانعی برای اهداف مهم زندگی روبرو می‌شوند در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرند و مانعی که برای مدتی با استفاده از روش‌های مرسوم حل مسئله غیرقابل عبور است را بحران می نامند. برخی دیگر معتقدند ناراحتی بابت عدم تعادل به دلیل شکست رویکرد سنتی حل مسئله که منجر به بی نظمی، ناامیدی، اندوه، سردرگمی و وحشت می شود بحران نامیده می شود.
در این رابطه مطالعه مقاله تقویت مهارت حل مسئله خلاقانه پیشنهاد می شود. بحران ادراک یا تجربه یک رویداد یا موقعیت به عنوان یک مشکل غیرقابل تحمل است که فراتر از منابع فعلی و مکانیسم های مقابله ای فرد می باشد. یک بحران گاهی اوقات می تواند کاملاً آشکار باشد مانند از دست دادن شغل، طلاق گرفتن یا درگیر شدن در یک نوع تصادف.
در موارد دیگر یک بحران شخصی ممکن است کمتر آشکار باشد اما همچنان می تواند منجر به تغییرات چشمگیر در رفتار و خلق و خوی فرد بحران دیده شود.بحران چهل سالگی یک مثال بارز این گونه است.
 انواع بحران های روانی

انواع بحران های روانی

اغلب افراد بحران را به عنوان یک فاجعه غیرمنتظره ناگهانی مانند یک تصادف رانندگی، بلای طبیعی یا یک رویداد فاجعه بار دیگر در نظر می گیرند. با این حال بحران ها می توانند از نظر نوع و شدت متفاوت باشند. چند نوع مختلف از بحران ها عبارتند از:
  1. بحران های رشدی: این بحران ها به عنوان بخشی از روند رشد و توسعه در دوره های مختلف زندگی رخ می دهد. گاهی اوقات یک بحران بخشی قابل پیش بینی از چرخه زندگی است. مانند بحران هایی که در مراحل رشد روانی-اجتماعی اریکسون توضیح داده شده است.
  2. بحران های وجودی: درگیری های درونی به چیزهایی مانند هدف از زندگی، جهت و معنویت مربوط می شود. بحران میانسالی نمونه‌ای از بحران‌هایی است که اغلب ریشه در اضطراب وجودی دارد.
  3. بحران‌های موقعیتی: این بحران‌های ناگهانی و غیرمنتظره شامل حوادث و بلایای طبیعی است. تصادف رانندگی، تجربه سیل یا زلزله یا قربانی شدن در یک جنایت تنها چند نوع از بحران های موقعیتی هستند.

نشانه های انواع بحران روانی

علائم بحران های روانی عبارتند از تغییر وزن، کاهش عملکرد در مدرسه و محیط آموزشی، ضعف عملکرد کاری و حرفه ای، تغییرات چشمگیر در عادات مثبت سابق، بی توجهی به بهداشت شخصی، تغییرات ناگهانی خلق و خوی و کناره گیری از فعالیت های عادی که سابقا به طور منظم و با علاقه انجام می شده است.
بحران عاطفی چیزی مانند جابجایی شن‌ها می‌تواند بدون هیچ سیگنال هشدار دهنده ای، ناگهانی و غیرمنتظره بر روان فرد وارد شود. همچنین شخص را در هنگام عبور از میان شن ها پس از هر مرحله به شکلی ناگهانی ببلعد. این استعاره به درستی دو مسیر بحران را نشان می دهد:
تدریجی بودن آغاز و ناگهانی بودن در تحت تاثیر قرار دادن طول بحران عاطفی. در این شرایط تعادل نسبتاً ناگهانی و غیرمنتظره از دست می‌رود. الگوهای رفتار فعلی از بین می روند که حامل یک احساس ذهنی ناراحتی روانی است. موقعیت‌هایی که استرس و بحران را از بین می‌برند با تهدیدی برای هویت فرد مرتبط هستند.
این برای ارزش‌های شخصی و احساس معنا در زندگی بسیار مهم است. بحران عاطفی و پیامدهای آن احساس تعادل و احساس امنیت ساختارهای پویا محسوب می شوند. هر اتفاق یا تغییر زندگی یا محیط می تواند باعث عدم آرامش و ناراحتی عاطفی شود. در این شرایط به طور طبیعی ممکن است اضطراب، تنش یا افسردگی ظاهر شود.  

حوزه های تاثیرگذار بحران روانی

بحران زمانی اتفاق می‌افتد که فرد قادر به توقف یا معکوس کردن روند رویدادها نباشد و هر تلاشی با عمیق‌تر شدن عدم تعادل و افزایش تنش، اضطراب، رنج، ناراحتی و هرج و مرج به پایان می‌رسد. بنابراین ارزش این را دارد که بدانید بحران عاطفی در کدام حوزه ها بیشتر پدیدار می شود و چگونه آن را باید تشخیص دهید. چهار حوزه وابسته به هم وجود دارد که بحران در آن ها خود را نشان می دهد:
  1. شناختی: از بین رفتن توانایی طبیعی برای حل مشکلات و تصمیم گیری، ادراک تحریف شده از رویدادها، از دست دادن درک روابط روشن بین رویدادها، عدم سازماندهی احساس هویت خود.
  2. احساسی: افزایش اضطراب از جمله ترس از دست دادن کنترل، عدم تمرکز، ترس های متعدد و شوک عاطفی، احساس ناتوانی و ناامیدی، بروز احساسات متفاوتی چون از دست دادن، پوچی، احساس گناه و آسیب، خشم، شرم، خجالت.
  3. رفتاری: مشکلات در انجام کارکردهای زندگی روزمره، مشکل در کنترل احساسات و کنترل، انزوای زندگی یا ترس از تنهایی یا افزایش وابستگی به محیط، اعمال تکانشی و نسنجیده (مثلاً مخرب) رفتارهای ناسازگار با احساسات درک شده.
  4. بیوفیزیولوژیک: مختل شدن نظم و از هم پاشیدگی فرآیندهای فیزیولوژیکی، شکایات جسمی. باید به خاطر داشت که بحران یک حالت منحصر به فرد برای هر فرد است. این بدان معناست که هرکسی می تواند سیر وقایع را به صورت جداگانه تجربه، احساس و تفسیر کند. در این رابطه مطالعه مقاله درمان بحران میانسالی در مردان پیشنهاد می شود.

بحران هم تهدید و هم بحران

بحران عاطفی می تواند هم تهدید باشد و هم فرصت. این بستگی به تفسیر ذهنی و پاسخ به موقعیت دارد. بدون شک بحران نقطه عطفی است که نیازمند حل فوری و انتخاب جهت است. می‌توان آن را تجربه یک رویداد یا موقعیت به‌عنوان غیرقابل تحمل دشوار، طاقت‌فرسا و ناقض مکانیسم‌های مقابله با مشکلات توصیف کرد.
اگر فردی در بحران حمایتی دریافت نکند می تواند باعث اختلالات جدی شود. با توجه به موارد فوق‌شایان ذکر است که چرا بحران یک تهدید است. جبران خسارت جدی ممکن است رخ دهد که به عنوان مثال آشکار می شود. با پرخاشگری که به خود یا دیگران معطوف می شود ممکن است نوعی کناره گیری به دلیل یک موقعیت غیرقابل تحمل وجود داشته باشد، به هم ریختگی می تواند منجر به تسلیم شدن شود و حتی افکار و علائم خودکشی ظاهراً می تواند باعث مزمن شدن آن بشود.
ممکن است مانع رشد فردی شود و در عین حال بحران عاطفی موقعیتی است که به شما این شانس را می دهد که برخی از مسائل را تغییر دهید، دوباره فرمول بندی کنید یا دوباره ارزیابی کنید. کافی است که جرات کنید و به آن فرصت بدهید.  

نحوه برخورد با انواع بحران های روانی

اگر با یک بحران دست و پنجه نرم می کنید چه عاطفی باشد و چه موقعیتی شیوه هایی وجود دارد که می‌توانید برای اطمینان از کاهش آسیب به سلامت روانی و جسمی خود در این دوران سخت زندگی‌ آن ها را انجام دهید. در ادامه با تعدادی از شیوه ها آشنا می شوید.

1-الویت دهی به خود و عدم تحمل بیش از حد شرایط

زمان خود را در اولویت قرار دهید. روی چیزی که در حال حاضر مهم است تمرکز کنید. می تواند به این معنی باشد که خود را از یک موقعیت ناامن ناراحت کننده خارج کنید یا می تواند به معنای تمرکز روی اصول اولیه ای باشد که به کمک آن ها روال روزانه ای تعریف کرده و طبق همان ها هر روز خود را پشت سر بگذارید
. از تحمل بیش از حد خودداری و انرژی خود را ذخیره کنید تا بتوانید با مشکلی که با آن روبرو هستید با توانایی بیشتری کنار بیایید. آموزش مهارت های حل مسئله نیز مفید است.
بحران روانی

2-انواع بحران های روانی | دریافت پشتیبانی

راهنما و پشتیبانی را بیابید که امن و قابل اعتماد باشد. مهم است که در طول یک بحران به دوستان، خانواده و عزیزان تکیه کنید اما در صورت نیاز باید به دنبال کمک حرفه ای باشید.
در مورد آنچه که با آن سر و کار دارید با پزشک خود صحبت کنید. پزشک بهتر می تواند به شما کمک کند و به منابع موجود در جامعه ارجاع دهد یا ممکن است یک متخصص سلامت روان را پیشنهاد کند که می تواند بسیار مفید واقع شود. منابع اجتماعی مانند مراکز بحران و گروه های حمایتی نیز می توانند کمک کننده باشند.

3-انواع بحران های روانی | افزایش خودمراقبتی

به دنبال راه‌هایی برای کاهش استرس خود باشید. چه به این معنی باشد که از دیگران بخواهید در رسیدگی به مشکلات شما کمک کنند و باری از دوش شما بردارند و یا از تکنیک‌های مدیریت استرس مانند مدیتیشن یا تنفس عمیق استفاده کنید. مراقبت از خود را خوب تمرین کنید. یک رژیم غذایی سالم دنبال کنید و سعی کنید هر شب به اندازه کافی بخوابید.

4-کمک به دیگران برای مقابله با یک بحران

اگر دوست یا یکی از عزیزان شما دچار بحران عاطفی یا موقعیتی شود کارهایی وجود دارد که می توانید برای ارائه حمایت عملی و روانی انجام دهید. در اولین گام حمایت کننده باشید.
گوش دادن به افکار، انواع ترس، غم و اندوه یا اضطراب فرد بحران دیده مهم است. بر ارائه حمایت و تشویق بدون ارائه راه حل های ساده که ممکن است قضاوت کننده یا حتی حمایت کننده به نظر برسند تمرکز کنید. به فرد بحران زده اجازه دهید تا به شما بگوید که چه احساسی دارد و به او بگویید که در کنارش هستید.

5-دریافت مشاوره و مداخله حرفه ای

حمایت ابزاری می تواند در طول یک بحران حیاتی باشد. کمک به کارهای روزمره مانند کارهای خانه، خرید مواد غذایی، پخت و پز یا انجام وظایف روزمره می تواند به برداشتن باری از دوش فرد در زمانی که با بحران رویرو شده است کمک کند. او را به دریافت حمایت حرفه ای تشویق کنید.
اگر دوست یا عزیز شما در چالش بحرانی است آن ها را تشویق کنید تا برای حمایت و مشاوره بیشتر با یک مشاوره تلفنی روانشناسی تماس بگیرند. به آن ها کمک کنید تا به دنبال یک درمانگر بگردند یا حتی به آن ها پیشنهاد کنید که با شما به یک قرار مشاوره بیایند. مشاوره کوتاه مدت بحران زمانی می تواند مفید باشد که فردی با چیزی طاقت فرسا یا آسیب زا کنار بیاید.
هدف از مشاوره بحران رسیدگی به وضعیت فعلی فردی است که با یک بحران سروکار دارد. قرار گرفتن مزمن در معرض استرس یا ضربه می تواند به بیماری روانی منجر شود. مشاوران بحران مهارت ها و دانشی دارند که می تواند به مراجعان در کنترل استرس کمک می کند.  

سخن آخر

بحران یک فروپاشی موقتی است که می تواند در جهات مختلف حل شود. به همین دلیل مهم است که مراقب خود باشید و شهامت استفاده از حمایت یک روانشناس را داشته باشید. افرادی که در بحران هستند افرادی کاملاً عادی و از نظر فکری متعادل هستند. استرس و اضطراب مانع از عملکرد شناختی کارآمد می شود اما هیچ نارسایی ذهنی یا بیماری روانی در این مورد وجود ندارد.
با وجود ضعف و بی نظمی افراد آسیب دیده از بحران معمولاً می خواهند و می توانند به خود کمک کنند. شرط بازگرداندن تعادل روانی، تفسیر بحران به عنوان یک ضرورت فوری برای تنظیم مجدد زندگی، ارزش‌ها یا احساس معنا در زندگی است. بحران عاطفی می تواند از چند روز تا شش ماه طول بکشد. اینکه چگونه با آن برخورد می کنید به راهبردهای مقابله اموخته شده فرد بستگی دارد.
گاهی اوقات زمان برای التیام زخم ها کافی نیست. بحران وضعیتی است که نیاز به مداخله و کمک روانی دارد. به نوعی رنج تجربه شده به شکستن موانع داخلی محتاج است که تمایل به جستجوی حمایت و پشتیبانی اولین گام آن به شمار می رود. بهتر است برای چنین احتمالاتی گشودگی و پذیرش کافی داشته باشید و در اولین فرصت با مشاوره روانشناسی صحبت کنید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران